Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPostępowanie przed sądem

Zawieszenie postępowania karnego

2011-10-27
Zawieszenie postępowania karnego

Pytanie: W jakich przypadkach możliwe jest zawieszenie postępowania karnego?

Odpowiedź: Dopuszczalność oraz przesłanki zawieszenia postępowania normuje art. 22 Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten stanowi, że w sytuacji, gdy zachodzi...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Termin dla składania wniosków dowodowychPytanie: Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki...
  • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotnePytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny....
  • Rezydentura podatkowa żony UkrainkiPytanie: Od 2 lat pozostaję w związku małżeńskim z Ukrainką, przebywa ona tutaj z kartą pobytu czasowego, nie pracuje, jest na moim utrzymaniu. Rozliczam sie jak przedsiębiorca PIT-36 na zasadach...
  • Wypłacanie wynagrodzenia drugiemu małżonkowiPytanie: Starsza kobieta (lat 80) mieszka wraz z mężem (lat 83). Mężczyzna pobiera świadczenie emerytalne, natomiast kobieta z racji tego, że nie pracowała nie otrzymuje takiego świadczenia, a jedynie...
  • Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowyPytanie: Prowadzę działalność lombardową, stosuję umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz z umową o przechowaniu rzeczy). Czy prowadząc lombard i stosując umowę mieszaną (umowa pożyczki...
Przydatne linki