Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika

2010-11-09 06:14

Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika

Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika
[fot: PAP/Piotr Polak]

1/2

Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić długu, lepiej żebyśmy mieli świadomość wszystkich naszych praw i obowiązków. Dopóki naszą sprawą nie zajmie się komornik, nie grozi nam przymusowa egzekucja. Możemy jej również uniknąć, gdy roszczenie się przedawni. Sami jednak musimy przypilnować jego terminu. Sąd nie orzeknie takiego przedawnienia automatycznie.

Nie uznawaj pochopnie roszczenia

Jeżeli wierzyciel wysuwa wobec nas roszczenia, możemy ich nie uznawać. Uznanie przerywa bowiem bieg przedawnienia, które jest jednym z podstawowych instrumentów w walce z wierzycielem.

Za uznanie roszczenia uznaje się np. prośbę o rozłożenie spłaty na raty. W takiej sytuacji okres przedawnienia jest naliczany od nowa. Ponadto bieg przedawnienia przerywa każda czynność sądowa oraz mediacja.

Uznanie roszczenia powinno być nasza kartą przetargową. Możemy się na nie zgodzić w przypadku, gdy wierzyciel zaproponuje nam łagodniejsze warunki spłaty (umorzy cześć długu, rozłoży spłatę na raty itp.). Jeśli stwierdzimy, że są one dla nas korzystne, zgódźmy się na polubowne załatwienie sprawy.

Windykatorzy domagają się przedawnionych długów

Pilnuj terminu przedawnienia

Przedawnienie roszczenia, nie oznacza jego ustania. Jest ono jednak roszczeniem niezupełnym, dzięki czemu możemy uchylić się od jego spłaty. Wierzyciel traci bowiem wtedy prawo do egzekucji przymusowej.

Pamiętajmy jednak, że terminu przedawnienia musimy przypilnować samodzielnie i powołać się na nie, w momencie, gdy wierzyciel domaga się zapłaty. Nie zrobi za nas tego sąd. Jeśli to zaniedbamy - np. nie powołamy się na przedawnienie w trakcie rozprawy sądowej - egzekucja przymusowa będzie nadal możliwa.

Kiedy dochodzi do przedawnienia?

Przedawnieniu podlegają wszystkie roszczenia finansowe. Wyłączone są za to z niego niektóre roszczenia majątkowe, m.in. chroniące prawo własności czy roszczenia o zniesienie współwłasności.

W zależności od podmiotów, między którymi dochodzi do roszczenia, istnieją różne okresy przedawnienia:

  • dwa lata dla roszczeń wynikających z faktur sprzedaży, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • trzy lata w przypadku roszczeń okresowych (np. usługi abonenckie, umowy najmu), gdzie byliśmy zobowiązani do periodycznego uiszczania należności;
  • 10 lat w przypadku roszczeń z tytułu pożyczek. Z tym, że jeśli pożyczki udzieliła nam osoba lub instytucja, która się tym trudni w ramach działalności gospodarczej, okres ten jest skracany do 3 lat. To samo tyczy się kredytów, chyba że został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny, a sąd nadał mu klauzulę wykonalności. Wtedy przedawnienie nastąpi dopiero po 10 latach.

Pamiętajmy, że przedawnienie roszczenia, chroni nas tylko przed egzekucją przymusową. Nadal pozostajemy dłużnikami. W związku z tym wierzycielowi wolno handlować długiem i umieszczać nas na listach dłużników. Taki wpis oznacza problemy przy próbie wzięcia pożyczki lub kredytu lub nawet kupna telefonu na abonament. Będziemy bowiem traktowani jako klienci nierzetelni.