Na skróty

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania?

2008-06-23 15:00

Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania?

W celu wyeliminowania trwałego charakteru następstw skazania ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania.

Skazanie sprawcy przestępstwa pociąga za sobą wielorakie skutki. Jednym z nich jest swoiste naznaczenie osoby skazanej, między innymi poprzez umieszczenie jej danych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Pociąga to za sobą szereg następstw dla takiej osoby, między innymi negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, co nierzadko prowadzi do problemów ze znalezieniem pracy, uniemożliwia wykonywanie określonych zawodów i ogólnie ogranicza jej perspektywy życiowe.

W celu wyeliminowania trwałego charakteru wskazanych powyżej następstw skazania, w szczególności efektu naznaczenia i umożliwienie skazanemu ponownego osiągnięcia statusu pełnoprawnego członka społeczności, polski ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania, którą regulują art. 76 oraz 106 - 108 kodeksu karnego.

Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 kk).

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu.

Skutkiem powyższego jest to, że osoba, której skazanie uległo zatarciu, może twierdzić, iż jest osobą niekaraną. Dotyczy to wszelkich składanych publicznie deklaracji, w tym o charakterze urzędowym. Dodatkowo wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów oraz rejestrów, w których je umieszczono, czego sprawca może się skutecznie domagać (tak Grzegorz Bogdan w komentarzu do kodeksu karnego, Warszawa 2007 str. 1109 - 1110).

Kiedy następuje zatarcie skazania

Zatarcie skazania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. W razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania, uznania jej za wykonaną lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Sąd może jednak na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 kk).

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania (nie dotyczy to jednak środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody).

W przypadku natomiast skazania sprawcy na karę w zawieszeniu, zatarcie skazania następuję z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, przy czym nie jest możliwe wcześniejsze zatarcie takiej kary.

Dodatkowo do zatarcia skazania z mocy prawa dochodzi w sytuacji, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary.Obowiązujące przepisy przewidują też pewien wyjątek. Nie podlega bowiem zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Prawniczej Siwek Gaczyński

tagi

kara, więzenie, zatarcie skazania, krajowy rejestr skazanych, skazanie

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-05-22 23:05:46 psss
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Jak mowa tu o wyrokach itd to mam pytanie może ktoś pomoże bardzo bym prosił a mianowicie sędzia dał wyrok publice w sądzie za obrazę sądu zamiast grzywny to 4 dni pozbawienia wolności czy to też będzie wpisane w akta itd będzie widoczne ? np praca gdzie jest napisane niekaralność juz odpada ?

dziękuje za odpowiedzi
2015-05-19 23:33:44 176.4.120.* | wiesiek 66
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
nie prawda ostatnio zatrzymala mnie drogowka i pan policjant zapytal co przeskrobalem a minelo 11 lat po odbyciu kary wiec nie piszcie glupot o automatycznym wymazaniu z rejestru po 10 latach
2015-05-20 10:13:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Policja ma swój KSIP, którego opisane w artykule zasady nie dotyczą, bo dotyczą KRK.
2015-05-20 20:03:37 176.0.49.* | wiesiek 66
Wiec nie można mówić o całkowity usunięciu bo byle jakiś stójkowy wie o tobie wszystko no tak takie prawo w dzikim kraju nic nowego
-1 spadek
2015-05-20 20:37:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Żona i sąsiedzi też wiedzą, czasem dożywotnio. Co to za argument w kontekście KRK i formalno-prawnej niekaralności.
2015-05-16 12:52:19 176.97.81.* | Zmartwiona1982
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Mam pytanie. A jeśli małoletni poniżej 15 roku życia dopuścił się kradzieży rzeczy wartej mniej niż 50 zł? To po ilu latach następuje przedawnienie. Pytam, bo siostrzenica dopuściła się takiego czynu ponad półtorej roku temu, ale zastanawiam się czy nastąpi przedawnienie, bo już dawno ją ukaraliśmy, a nie chcę by miała przez własną głupotę w przyszłości jakieś problemy.
2015-05-18 16:32:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kto Wy ?
Do KRK trafiają skazania/orzeczenia SĄDÓW.
W sprawach nieletnich - zatarcie takiego skazania następuje w zależności od orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych itd.- zgodnie z art. 14, ust. 2 Ustawy o KRK, który uzależnia te terminy od rodzaju orzeczenia sądu.

Jeśli odstąpiono od kary, nie wszczęto sprawy itd.- nie ma info w KRK
2015-05-15 20:17:22 176.221.121.* | smok990
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam!
w 2012r.zostałem skazany na 8 mieś.na 2 lata,a w innej sprawie w 2014r. zostałem skazany na 100 godz.prac społecznych za niepłacenie alimentów-oczywiście wszystko odpracowałem i jest ok.ale kiedy mogę ubiegać się,o wymazanie skazania?
2015-05-18 16:41:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kara ograniczenia wolności jaką są prace społeczne ulegają zatarciu po 5 latach (od ich wykonania) z urzędu, po 3 na wniosek skazanego. Skazanie w zawieszeniu - po 6 miesiącach od upływu okresu próby. W tym zbiegu obu skazań, więc decyduje zatarcie związane z alimentami- tzn. wtedy nastąpi 'hurtowe' zatarcie obu, bo przed zatarciem skazania pierwszego nastąpiło przestępstwo drugie.
2015-04-25 15:00:25 78.110.221.* | XXX102
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]
Witam dostałem wyrok skazujący na 8 miesięcy pozbawienia wolnośći z Art. 244 nie wstawilem się do zakładu karnego po jakim czasie ulega on przedawnieniu i czy jest możliwość wnioskować o zawieszenie tego wyroku
2015-05-05 10:26:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po wyroku możliwość była takiego wniosku po rozpoczęciu wykonywania kary. Odroczenie wykonania - tylko w sytuacjach gdy cierpisz na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary albo jeżeli:

- natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki,
- a także jeśli zakład karny, w którym masz odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony, to znaczy, gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.

Przedawnienie wykonania - po 15 latach.
2015-04-20 19:08:53 89.151.10.* | odys731
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam,
Czy po zatarciu skazania mogę się starać o pracę urzędzie gminy. Podpisuje się oświadczenie że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Jak to się ma do zatarcia.
2015-05-05 10:29:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wśród wymogów nie ma zdaje się nieposzlakowanej opinii, nienaganności itp. a w ankiecie nie ma sformułowania 'kiedykolwiek'. Jak najbardziej więc kandydat po wyroku zatartym może takie oświadczenie podpisać tj. stwierdzić niekaralność.
2015-04-03 15:49:57 77.253.227.* | Tomasz250
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]
Witam.
Zostałem skazany za przywłaszczenie mienia i skazany na 10 godzin prac społecznych.
czy będę miał to odnotowane w KRK?
potrzebuje zaświadczenie o niekaralności do pracy i obawiam się że będę miał problemy z tego tytułu.
2015-04-07 10:35:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Prace społeczne to ograniczenie wolności. Orzekane zarówno w wykroczeniach jak i przestępstwach- tu decydowała wartość mienia- ma to znaczenie dla obecności skazania w KRK i zatarcia.

Jaki artykuł którego kodeksu widnieje w wyroku ?
2015-04-03 03:08:49 178.43.106.* | Tadek 1946
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
art178a$1kk.zostałem ukarany grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów na 3 lata,Grzywnę wpłaciłem od razu .było to w 2008r.kiedy nastąpi zatarcie?Tadek
2015-04-07 10:32:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skazanie uległo zatarciu z urzędu po 5 latach od zapłacenia owej grzywny.
2015-03-31 19:43:19 77.253.28.* | mwk
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu.

czyli zatarty wyrok nakazowy 207 kk nie jest przeszkodą w ubieganiu się o aplikację adwokacką i pozniejszy wpis na liste ? a co z pytaniem i jaka odpowiedz : czy kiedykolwiek byles karany ?
2015-03-31 19:44:56 77.253.28.* | mwk
i co z nieposzlakowaną opinią ? zgłosiś dobrowolnie czy czekać az po latach ktos to wyciągnie ?
2015-04-01 11:30:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nieposzlakowana opinia to coś więcej niż formalna niekaralność. Więc raczej trzeba wspomnieć, z uwagą "skazanie zatarte". Przewijało się to kilka razy w pytaniach o pracę w Policji. Tu sprawa jest 'prostsza', bo po prostu weryfikowany jest kandydat w KSIP, mimo zaświadczenia o niekaralności.
2015-03-29 18:05:32 89.67.120.* | abcd746
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam!
Mam 15 lat i brałem udział w zakłócaniu porządku publicznego. Teraz mam sprawę w sądzie, jest to mój pierwszy taki wybryk. Mam zamiar w przyszłości służyć w wojsku i chciałbym wiedzieć czy nie uniemożliwi mi to ten incydent.
2015-03-30 14:48:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytanie przedwczesne, bo jeszcze nie ma skazania, nie wiadomo czy będzie.

Co do zatarcia skazań w postępowaniu ws. nieletnich- zobacz na pytanie 'imsohaaappy' z zeszłego tygodnia.

Inna rzecz, że MON przy rekrutacji z tego co wiem nie odpytuje Komendanta Głównego o info z Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, który przechowuje swoje dane niezależnie od KRK. Inaczej jest w przypadku kandydowania do innych służb siłowych typu SG, ABW.
2015-03-24 20:51:20 89.65.213.* | Mam pytanko
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam! W 1999 r. byłem skazany na wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności z art.280 kk par 2.
Wyszedłem a zakładu karnego w 2003 październik na wokandę z zawieszeniem reszty kary 8 miesięcy na 5 lat.
Kiedy nastąpi zatarcie skazania z tego artykułu uwzględniając zawieszenie reszty wyroku po moim wyjściu????
Z góry wielkie dzięki!
2015-03-25 10:56:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
10 lat po zwolnieniu z dalszego odbywania kary- z art. 82 i 107 KK
2015-03-23 14:11:07 109.196.247.* | imsohaaappy
Witam!
W 2010r. mialem sprawę w sądzie z powodu nieumyślnego spowodowania pożaru i dostałem od sędziego upomnienie. Teraz będę sie staral o dostanie do Państwowej Straży Pożarnej, ale nie wiem po jakim czasie mój wyrok będzie zatarty i czy w ogóle będzie. Nie wiem co mam zrobić i czy po takim wyroku będę miał szanse dostać się straży. Dodam, ze mialem wtedy 14 lat.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-24 09:33:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Było to postępowanie w sprawie nieletniego. Upomnienie to środek wychowawczy. Zgodnie z Ustawą o KRK ulega zatarciu takie skazanie wraz z uzyskaniem pełnoletności przez skazanego.

Powyższe z art. 14 ust. 2 i art. 2, ust.1, pkt. 6 ustawy o KRK i art. 6, ust. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2015-03-19 23:06:25 77.254.183.* | cdewsx
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam, proszę o odpowiedź. We wrześniu 2011r. zostałam zatrzymana za posiadanie śladowej ilości środków odurzających. Miałam przy sobie sumę pieniędzy, ok 600zł. Pieniążki zostały mi zabrane na poczet ewentualnej kary. Sprawa odbyła się zaocznie. W styczniu 2011r. otrzymałam decyzję o skazaniu na 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz o tym, że pieniążki zostały zatrzymane w ramach kary (nie pamiętam dokładnie jak to było ujęte, nie wiem czy to grzywna). Kiedy nastąpi zatarcie skazania? W terminie określonym dla osób skazanych na wyrok w zawieszeniu czy w terminie dla osób z karą grzywny? Jeśli będę musiała teraz złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie, po upływie 3 lat (w przypadku 5 letniego okresu) to jak długo taki wniosek jest realizowany? Bardzo zależy mi na czasie, w związku z możliwością podjęcia pracy. Proszę o poradę jak to rozwiązać. Pozdrawiam
2015-03-16 21:23:42 83.143.103.* | whob
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam,
dn 18 grudnia 2011 straciłem prawo jazdy za jazdę pod wpływem (0.58 promila). Wyrok to 400 zł oraz rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. O zatarcie skazania mogę się strać po 3 latach od zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów czy zapłaty grzywnę?
2015-03-17 09:52:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od zapłaty grzywny, bo zatrzymanie prawa jazdy było na okres krótszy niż 3 lata, a więc ten środek karny będzie już wtedy wykonany.
2015-03-13 13:27:04 87.204.210.* | Kasieek06
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam,
czy po zatarciu skazania istnieje jakakolwiek możliwość sprawdzenia że dana kara miała miejsce? Na przykład czy Ambasada może to sprawdzić?

4 lata temu spłaciłam zasądzoną grzywnę i właśnie napisałam wniosek o zatarcie skazania. Moje pytanie wynika z tego że w niektórych wnioskach aplikacyjnych o wizę pada pytanie czy byłeś kiedykolwiek karany i zastanawia mnie jakiej odpowiedzi powinnam udzielić jeśli wyrok zostanie już zatarty.
2015-03-12 21:37:57 81.161.204.* | SCUDO
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Szklarek. witam w dniu 28 pazdziernika 2012 kierowalem samochodem pod wplywem alkocholu w dniu 22 stycznia 2013 r otrzymalem listownie wyrok 2000 zl i zakaz prowadzenia na rok. zaplacilem odrazu i 28 pazdziernika 2013 r odzyskalem prawko. pytanie jest takie czy zatarcie skazania w moim przypadku ulega po 6 mc od uplywu zakazu prowadzenia czy moge sie o nie starac po 3 latach (wersja gdzie zatarcie ulega po 5 latach)? czytam po roznych forach i troche sie to różni.
2015-03-13 13:15:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z mocy prawa po 5 latach od zapłaty grzywny, na wniosek po min. trzech. Zakaz prowadzenia 'krótszy' niż 3 lata nie wpłynął więc na minimalny termin zatarcia na wniosek.

Tyle z art. 107 w nawiązaniu do 76 KK.
2015-03-11 14:39:04 liveis4
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam prosze o odpowiedz kiedy nastapi zatarcie skazania. 28 lutego 2013 wyrokiem sadowym zostalam skazana na kare 8 miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 2 lata oraz kare grzywny 500 zl.. Kara grzywny zostala wplacona 14 kwietnia 2013r. Kiedy nastapi zatarcie skazania tak abym
Aby w zapytaniu o niekaralnosc byla informacja ze nie figuruje w KRK?? Czy karę. zatarcia skazania. liczymy od dnia wyroku czy od dnia zaplaty grzywny czy moze od dnia zakonczenia 2 letniego okresi kary w zawieszeniu. Zgory dziekuje za odpowiedz
2015-03-11 15:22:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Znaczenie mają zasadniczo obie te daty.
Zatarcie w Pani przypadku nastąpi z mocy prawa po 5 latach od dnia zapłaty grzywny. Jest możliwe zatarcie wcześniejsze- min. po 3 latach od zapłaty- na Pani wniosek. W tym czasie będzie już po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Czyli w Pani konkretnym przypadku data zakończenia okresu próby będzie bez wpływu na zatarcie.
2015-03-10 22:55:28 213.158.222.* | chcebyćprawnikiem
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam. Mam takie pytanie bowiem w wakacje w 2013 roku miałem sprawę sądową ( zaoczną, ale nie jestem pewien, po prostu nie brałem w niej udziału ani moi rodzice, bo wtedy miałem 15 lat ) o wyłudzenie, zapłaciłem za koszulkę mniej niż powinienem. Sąd nie wymierzył mi żadnej kary, bo uznał, że był to jednorazowy wybryk, okazałem skruchę etc. W takim więc razie, jak to jest z tym KRK w moim przypadku i czy mam jakiekolwiek szanse na zostanie prawnikiem w przyszłości, bo jestem w liceum na tym profilu i bardzo mnie interesuje prawo, a nie wiem czy to w tym momencie ma jakikolwiek sens i czy nie marnuję czasu, skoro i tak nic z tego nie będzie.
2015-03-11 10:41:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie było orzeczenia żadnych środków (poprawczych, wychowawczych), nie było skazania na poprawczak* nie ma go w KRK, więc nie ma kwestii i terminów zatarcia.

*bo takie sankcje są możliwe w postępowaniu wobec nieletniego w takiej sytuacji.
2015-03-10 13:15:39 164.127.96.* | Celebrity
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Witam . W tamtym roku zostałam przylapana na kradziezy i sad wymierzyl mi grzywne 200 zł i nic wiecej czy w takim wypadku dostane zaswiadczenie o niekaralnosci? czy raczej jest to wpisane i nie dostane prosze o szybka odpowiedz
2015-03-10 20:56:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Było to wykroczenie, czy przestępstwo mniejszej wagi (decyduje wartość rzeczy skradzionej).

Innymi słowy- jaka podstawa prawna pada w sentencji wyroku - art. 119 KW czy 278 KK ?
2015-03-11 12:27:26 164.127.27.* | Celebrity
wartosc rzeczy skradzionej wynosila 30 zł ,sad wymierzyl mi 20 godzin prac spolecznych ale jednak zapalcilam kare 200 zl .

art 119 KW .
czy w takim wypadku jak juz zaplacilam grzywne dostane zaswiadczenie i niekaralnosci?
2015-03-11 15:15:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy wykroczeniu odnotowuje się jedynie skazania na areszt. Zatem KRK nie odnotował tego skazania, zaświadczenie o niekaralności będzie stwierdzać niekaralność.
2015-03-02 15:14:05 62.69.200.* | dorka 1
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam, proszę o odpowiedź, zostałam w styczniu 2015 roku skazana na rok w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny w wysokości 1000 zł, która w lutym 2015r. została zapłacona jednorazowo. Kiedy będzie zatarty wyrok w KRK jeśli chodzi o rok w zawieszeniu oraz karę grzywny?. Wiem, że są jakieś różnice w zatarciach odnośnie skazania a kary grzywny. Z góry dziękuję za odpowiedź.
2015-03-02 15:22:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skazanie zostanie zatarte z urzędu po 5 latach od zapłacenia grzywny. Można wnioskować o wcześniejsze- już po 3 latach od zapłacenia. W tym czasie kara w zawieszeniu nie będzie już przeszkodą bo upłynie 6 miesięcy od upływu okresu próby.
2015-02-22 09:24:56 93.89.202.* | szczepw
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Kiedy następuje zatarcie kary za jazdę rowerem powypiciu?
2015-02-23 13:33:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W związku z nowelizacją KK- zależy to od daty skazania i rodzaju kary.
2015-02-20 19:26:07 46.204.212.* | rekrut
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam -moje pytanie brzmi czy wyrok ,który uległ zatarciu z urzędu mogę traktować podczas rekrutacji jako podstawę do stwierdzenia bycia niekaranym,skoro policja z góry informuje aby podawać nawet wyroki ,które uległy zatarciu? Jak to się ma do zaświadczenia o niekaralności uzyskiwanego w Sądzie,który dla policji nie jest wystarczającym dokumentem i skąd policja uzyskuje informacje o odbytej karze ,skoro w KRS już jej nie ma!!!
-2 spadek
2015-02-21 07:37:42 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wątek na temat:

http://www.money.pl/forum/wniosek-u-usuniecie-danych-z-ksip-t3933351.html
2015-02-18 19:32:02 94.254.144.* | piotr810
Witam
dzisiaj dostalem zgodę tj po 3latach o wczesniejsze zatarcie skazania moje pytanko jest czy juz nie widnieje w zaświadczeniu o niekaralnosci?ile to trwa ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-19 11:58:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Postanowienie musi się uprawomocnić (14 dni), a potem wedle ustawy o KRK powinno być 'niezwłocznie' przesłane w systemie elektronicznym systemie ECRIS, a więc niemal w tym samym momencie dane z KRK usunięte. jak to jest w praktyce- zwłaszcza podejście konkretnego sądu do pojęcia 'niezwłocznie'- nie wiem.
2015-02-18 17:11:37 94.40.34.* | bartek950
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam
26 września 2014 r. zostałem skazany za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu( 0,8 prom ) na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia samochodu na okres 1 roku
Czy w tym przypadku jestem w KRK jeżeli tak to po jakim czasie ulegnie zatarciu
Dziękuje z góry za odpowiedz
2015-02-19 11:45:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ważna jest data uprawomocnienia wyroku. Zatarcie w tej sytuacji nastąpi z mocy prawa po 5 latach, a na wniosek najwcześniej po 3 licząc od daty zapłaty grzywny lub upływu zakazu prowadzenia, w zależności co nastąpiło później.
2015-02-18 02:07:34 178.181.211.* | krzysiek114
Witam chcialem sie zapytac pisalem wniosek o wczesniejsze zatarcie skazania minelo juz 3lata od ostatniej raty i czekam na rozprawę o wczsniejsze zatarcie i jeżeli sad sie zgodzi to ile po spotkaniu w sadzie trzeba czekac zeby w zaświadczeniu o niekaralnosci nie widnialo ze jestem czysty pozdr
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-18 11:32:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Data postanowienia sądu o odmowie wcześniejszego zatarcia nie ma wpływu na termin zatarcia z urzędu- czyli efekt jest wtedy taki, jakby skazany wniosku w ogóle nie składał. Liczy się od wykonania kary, a nie od postanowienia sądu o odmowie zatarcia.

Zatem w razie odmowy- zatarcie z mocy prawa nastąpi po 5 latach od zapłaty ostatniej raty grzywny.
2015-02-17 20:59:12 daria666
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Witam, w marcu 2013 r. zostałam skazana za kradzież na 18 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata w Niemczech.

Kiedy nastąpi zatarcie wyroku ?

Proszę o pilną odpowiedź.
2015-02-17 21:51:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zgodnie z art. 107a KK zatarcie w polskim KRK nastąpi wg. terminów/zasad niemieckich w tym zakresie- bo wymieniamy się takimi informacjami. Zatarcie na wniosek- jeśli takie w przypadku takiego skazania jest możliwe w Niemczech- musi odbyć się w Niemczech tj. niemiecki sąd musi przychylić się do wniosku złożonego do tego sądu. Innymi słowy nie da się wnioskować o zatarcie w polskim sądzie.

Zatem pytanie na jakieś niemieckie forum prawne, albo polonijne w Niemczech.
2015-02-18 08:01:41 daria666
Czyli rozumiem, że nijak ma się prawo polskie do wyroku, który został nadany w Niemczech ???
Nie można porównywać wyroków niemieckich i ich zatarcia do polskich przepisów ?

Czy może ktoś polecić jakieś niemieckie forum, albo polonijne w Niemczech?
Sprawa bardzo pilna,
Będę wdzięczna.
2015-02-18 11:24:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No bez przesady, że nijak- zapisy odpowiedników naszych KK, KWK, KC, KPA itd są inne, ale wzajemnie uznajemy wyroki, mamy ekstradycje, możliwość odbywania wyroku w drugim kraju itd.

W zakresie KRK- właśnie pełne uznanie zasad kraju, który wyrok wydał. Nasz KRK po prostu odnotowuje najpierw skazanie, potem fakt jego zatarcia i na tej podstawie wydaje zaświadczenie o niekaralności. Ale nasz wymiar sprawiedliwości nie jest tu właściwie stroną w relacji skazany- rejestr, jeśli skazania dokonał sąd inny niż polski.
2015-02-18 13:44:55 daria666
Rozumiem, dziękuję za kompleksową odpowiedź.
2015-02-08 08:40:29 188.137.66.* | Jarek7706
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
Witam od 2002 roku do kwietnia 2007 roku odbywałem karę pozbawienia wolności za pobicie,zawieszono mi ją na okres próby 2 lat od tamtego czasu nie mam konfliktów z prawem ani policją kiedy ulegnie moja kara zatarciu?
2015-02-10 14:23:38 188.137.66.* | Jarek7706
jeszcze raz od września 2002 roku odbywałem karę pozbawienia wolności do kwietnia 2007 roku w kwietniu 2007 roku zawieszono mi resztę odbywania kary(3 miesiące) na okres 2 lat,w kwietniu 2009 roku zdjęto ze mnie okres próby 2 lat- w tej sytuacji z urzędu zatarcie nastąpi w kwietniu 2017r,czy w kwietniu 2019?nadmienie iż od opuszczenia ZK w 2007 roku nie wszedłem w konflikt z prawem ani nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie,czy na dzień dzisiejszy mogę sam się ubiegać o zatarcie mojej kary?Dziękuję.
2015-02-10 15:25:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeszcze raz. Z urzędu w kwietniu 2017. Na wniosek- można było już próbować w kwietniu 2012.
2015-02-09 13:32:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z art. 82 KK wynika, że w tej sytuacji z urzędu nastąpi to po 10 latach od dnia warunkowego zwolnienia z reszty kary- czyli w kwietniu 2017. Na wniosek- po 5 latach od tego dnia- czyli można go składać choćby dziś.
2015-02-08 02:57:14 92.236.150.* | Dawid1077
Witam mam pytanie bardZo ważne . W roku. 2012 czerwiec ) wyszedłem z ośrodka wychowawczego w którym byłem 6 miesięcy przed pobytem w ośrodku miałem kuratora po którym sąd orzekł o usadzeniu mnie w osr za kradzieże i nie chodzenie do szkoły kradzieże to ( sklepy baloniki itp) po wyjściu zmieniono środek wychowawczy z osr na kuratora spowrotem ... Skończyłem 18 lat 10 grudnia tego roku i moje pytanie czy w KRK jestem czysty ? Czy zatarcie nastąpiło z wiekiem 18? Jak nie ile czasu mosze czekać lub co mogę zrobić aby mieć czystą kartę potrzebuje to do pracy bo wyjeżdżam do anglii imam wwątpliwości dziękuję z góry za odpowiedź
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-09 13:28:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli nie było równoczesnej kwestii stosowania ww środków zamiast pobytu w zakładzie poprawczym- to rzeczywiście wraz z 18 urodzinami powinny być one zatarte na podstawie art. 14, ust. 2, pkt. 1 Ustawy o KRK.
2015-01-07 18:45:53 95.160.181.* | nowy76
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [6]
Witam mój wyrok zapadł w dniu 12 stycznia 2009 wymierzono mi karę trzech miesięcy w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę w rozmiarze stawek dziennych razem było 700 parę złotych z płaciłem tyle że nie znam daty spłaty ostatniej raty czy zatarcie nastąpiło od nowego roku czy będzie to z datą ostatniej raty dodam wyrok padł przez wydział Grodzki
2015-01-07 18:58:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z urzędu 5 lat od daty zapłaty ostatniej raty. Na wniosek- 3 lata po tej dacie. Zatarcie zawieszenia już nastąpiło- 6 miesięcy, po upływie owych dwu lat zawieszenia od daty uprawomocnienia ( a nie wydania ) wyroku.

Datę zapłaty można ustalić (wniosek o zaświadczenie) w sądzie, który skazał.
2015-01-07 19:27:29 95.160.181.* | nowy76
Ale na zaświadczeniu o niekaralności które jest mi potrzebne dalej będę widniał jako karany czy już nie
-1 spadek
2015-01-07 19:34:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem, bo nie znam daty zapłaty tej grzywny.
Jeśli upłynął termin zatarcia urzędowego- zaświadczenie z KRK będzie stwierdzało niekaralność. Jeśli nie minął, a minęły 3 lata- by takie zaświadczenie uzyskać, najpierw należy złożyć wniosek o zatarcie "na wniosek" właśnie. Jeśli sąd się przychyli- dojdzie do zatarcia, i dopiero wtedy wydane zaświadczenie będzie stwierdzać niekaralność.
2015-01-07 19:45:21 95.160.181.* | nowy76
A jakiś przybliżony czas rozpatrzenia takiego wniosku długo się czeka
2015-01-07 20:06:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem- bo nie ma tu sąd terminu ustawowego, zajmie się wnioskiem adekwatnie do aktualnego obciążenia sprawami, a to jest różne w różnych sądach i na pewno sporo zawirowań jest też z powodu najpierw zniesienia tych 79 czy ilu sądu rejonowych, a teraz ich przywracania.

Proponuję wizytę/telefon do kancelarii tego sądu- orientacyjnie podadzą czas .
2015-01-07 20:10:03 95.160.181.* | nowy76
dzięki jutro ich nawiedzę
2015-01-07 10:20:27 95.172.74.* | jerko
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam, moje zatarcie skazania nastapilo ponad rok temu. W tym momencie staram sie o angielskie obywatelstwo i teraz nie wiem czy mam zaznaczyc ze bylo karanie czy ze nie. Dowiedzialem sie ze wpis wciaz pewnie figuruje w KSIP. Moje pytanie to czy w tym przypadku gdy Anglicy beda mnie sprawdzac to informacja pojdzie z KRK czy KSIP?
2015-01-07 10:32:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z KRK nie pójdzie, bo w tym rejestrze jest 'czysto'. KSIP udostępnia zgodnie z polskim prawem dane Interpolowi. Czy w procedurze uzyskiwania obywatelstwa państwa sięgają do tej międzynarodowej instytucji- nie wiem.
Przy uzyskiwaniu polskiego obywatelstwa Minister o info zwraca się do Komendanta Głównego Policji, ABW itp., zanim wniosek o nadanie obywatelstwa przekaże do Prezydenta.
2014-12-30 14:37:15 46.151.186.* | Gigerek
Co oznacza okres próby w przypadku osoby z wyrokiem w zawieszeniu? Np osoba dostała wyrok w zawieszeniu na trzy lata. To okres próby to te trzy lata czy inny?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-30 17:41:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, to właśnie ten okres na jaki wykonanie kary zawieszono, o ile do odwieszenia wcześniej nie doszło.
2014-12-11 09:29:49 83.21.23.* | oreo
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Witam mam takie pytanie jako osoba nieletnia zostalem ukarany nadzorem kuratorskim mialem wtedy 15 lat nadzor skonczyl sie gdy mialem 19 lat w tym czasie wiadomo nie mialem adnych prpblemow z prawem policja. Czy w tym przypadku gdy złozę wniosek do krk o orzeczenie niekaralnosci czy bedzie tam wpisane ze bylek karany? prosze o odpowidz potrzebuje tego do pracy z gory dziekuje
2014-12-11 10:03:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trochę mało okoliczności- czy orzeczono jedynie ten środek wychowawczy ? Tj. nie było jednoczesnego zawieszenia np. kary poprawczaka ?

Zastosowanie miałby zdaje się art. 14, ust. 2 Ustawy o KRK:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2012,000,654.html
2014-12-11 11:14:09 83.21.37.* | oreo
Nie nie bylo zadnego zawieszenie poprawczaka tylko nadzór kuratorski nic więcej
2014-12-11 11:42:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to ...zagwozdka z tymi 19 latami, bo z analizy ww przepisu jak i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w takiej sytuacji tj. gdy nie ma kwestii, że środek wychowawczy jest też zamiast poprawczaka- wynika zatarcie wraz z 18 urodzinami ( z urzędu ).

Choć tak na logikę zatarcie przed ustaniem środka byłoby dziwne...

Tak, czy inaczej-już masz czyste konto w KRK, zaświadczenie będzie stwierdzać niekaralność.
2014-12-11 21:26:34 83.21.28.* | oreo
dziękuję za odpowiedz 19 chodzi o to ze miałem miec kuratora do 18 ale sad wydal ''rozkaz'' do ukonczenia szkoły i dlatego do 19 wraz z koncem szkoly koniec kuratora tak to wygladało troche dziwne ale kto ogarnie polskie prawo :) jezscze raz dziękuje za odpowiedz :)
2014-12-04 19:18:23 155.133.102.* | adamr998
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [6]
Dobry wieczór, mam problem z wyrokiem sądowym który otrzymałem 23 grudnia 2010r. za spowodowanie wypadku drogowego. karę którą otrzymałem to 6 miesiecy pozbawienia wolności warunkowo w zawieszeniu na okres próby lat 3. Czy na dzisiejszy dzień wyrok został ZATARTY??? JEŻELI tak to czy przy ubieganiu sie o prace w jednostakAch mundurowych moge stanowczo twierdzić USTNIE I PISEMNIE że jestem osobą NIE karaną ???????????????
2014-12-04 19:50:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie nastąpiło 6 miesięcy po upływie owych 3 lat.
Tak- można tak twierdzić, takie będzie zaświadczenie z KRS.
ALE:

Przy pracy w policji brana jest pod uwagę poza niekaralnością nieposzlakowana opinia:

http://www.money.pl/forum/czy-do-policji-mozna-dostac-sie-z-wyrokiem-t3172065.html?_rfr=1
2014-12-04 20:17:06 155.133.102.* | adamr998
Np. przy wypełnianiu kwestionariusza osobowego, jest pytanie odnośnie: czy kiedykolwiek pan/pani był karany sądownie, pisać że nie byłem czy byłem??? Skoro KRS mówi jasno że jestem osobą nie karaną ??
2014-12-04 20:37:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Mimo formalnej możliwości wpisywania w kwestionariusze w tej sytuacji, że NIE, co wynika z art. 106 KK, oraz z tego, że taka odpowiedź nie może być uznana za „wprowadzenie w błąd” (które stanowi np.
znamię oszustwa z art. 286 § 1 k.k.), ani traktowane jako „zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”(czyn zabroniony zdefiniowany w art. 233 § 1 k.k.)...
to przy rekrutacji do służb, które dokonują weryfikacji kandydata również poza KRK oraz wymagają kandydatów również o nieposzlakowanej opinii itp. to warto napisać moim zdaniem, że jednak TAK- bo i tak tę wiedzę będą mieli, i tylko może to stanowić o uczciwości kandydata.
2014-12-04 21:12:13 155.133.102.* | adamr998
ok. rozumiem. właśnie czytam różne artykuły i fora na temat usuniecia danych z KSIP, czy usuniecie jest możliwe w moim przypadku ??? jeżeli tak to mam skierować podanie czy wniosek i do kogo ??? różne informacje znajduje wiec nie wiem
2014-12-04 21:34:14 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie przeczytałeś tego co zalinkowałem - chodzi o wyrok WSA. Nie jest on jedyny zresztą w takiej sprawie. Wniosek taki nie jest wiążący dla Policji. Składa się do komendanta powiatowego/miejskiego, odpowiada i tak komenda główna.
2014-12-04 22:04:59 155.133.102.* | adamr998
wielkie dzięki za informacje, pozdrawiam
2014-11-27 20:42:58 marekpiotrow21
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
miałem kare 6 miesiecy na 3 lata potem drugi wyrok taki sam nie odsiadywałem wyroku bo sie odroczyłem i dali znuw w zawieszeniu. zawiasy mi sie juz skonczyly 8 miesiecy temu kiedy bede mogl dostac swiadectwo o niekaralnosci.
2014-11-27 21:11:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie nastąpiło po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby/zawieszenia - tego, które później się kończyło skoro były dwa na zakładkę.
2014-11-27 21:29:47 marekpiotrow21
czyli juz moge takie swiadectwo dostac o niekaralnosci tak? z gory bardzo dziekuje
2014-11-27 21:35:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak wynika z art. 76, par. 1 KK.
2014-11-22 12:45:39 37.190.209.* | rysio 532
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
byłem skazany na 8 miesiecy w zawieszeniu na 3 lata i dotego grzywna w wysokosci 800zl czy dostane zaswiadczenie o niekaralnosci wyrok dostałem w 2010r
2014-11-24 11:10:41 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Kiedy zapłacono grzywnę - chodzi o datę ostatniej raty, jeśli uczyniono to w ratach.
2014-11-20 17:21:01 46.238.125.* | Alecz
Witam SERDECZNIE.W 2005 R OTRZYMALAM WYROK 8 MIES NA 3 LATA I GRZYWNĘ 430.WSZYSTKO ZAPŁACIŁEM.PISMO Z SĄDU ŻĘ GRZYWNA ZOSTALA W CAŁOŚCI ZAPLACONA.PO 9 LATACH IDE DO SĄDU PO DOKUMENT O NIEKARALNOŚCI;co się dowiaduje....żę grzywny nie zapłaciłem:-(Nieszczęście wszystkie dokumenty o splaconej grzywnie posiadalam.Zawiozlam do sadu.Teraz czekam aż to wyjaśnia w warszawie.Ale jestem bez pracy....bo podstawą jest pismo o niekaralnosci.Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy nie mogą mi wystawić wcześniej zaświadczenia ??' proszę o pomoc.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-20 17:31:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No dopóki nie zostanie ostatecznie stwierdzone, że grzywna została zapłacona to nie ma też stwierdzonej daty zapłaty. Nie ma więc daty względem której biegnie zatarcie. Wyprostowanie tej kwestii będzie równoznaczne z uznaniem daty, a co za tym idzie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności, bo 5 lat od zapłaty jak rozumiem minęło.

Posiadane pismo potwierdzające zapłatę grzywny przed laty sprawia, że na 99% jest to wina sądu/krk co otwiera drogę do ewentualnego roszczenia o odszkodowanie za właśnie niemożność podjęcia pracy.
2014-11-20 17:48:23 46.238.125.* | Alecz
Oczywiście minęło 9 lat od kiedy została grzywną splacona.Dziękuję bardzo. Pan w sądzie mi dzisiaj tłumaczył że sądy podzielily się w 2007 roku i to możliwe że to było przyczyną nie odnotowania mojej spłaty grzywny. Podjęła bym się wyzwania o dszkodowanie ale niestety nie stać mnie obecnie na Adwokata.Bardzo dziękuję za pomoc.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-18 12:18:30 95.41.242.* | gosc535
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
Czy jesli zaplacilem grzywne skarbowa, chodzilo o zamowienie kg tytoniu bez akcyzy, moge teraz skladac aplikacje do izby celnej?
2014-11-18 12:47:55 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Było to przestępstwo czy wykroczenie skarbowe ?
Nie znam się na tytoniu i akcyzie, ale decyduje tu wartość uszczuplenia podatku/należności publiczno-prawnej. Jeśli owa niezapłacona akcyza nie przekroczyła 500% aktualnej w czasie popełnienia płacy minimalnej - to było to wykroczenia, i to skazanie to nie zostało odnotowane w KRK.
2014-11-18 13:04:49 95.41.242.* | gosccc
To bylo ok. 330 zl grzywny, warunkiem zlozenia dokumentow jest niekaralnosc za umyslne przestepstwo skarbowe
2014-11-18 13:24:49 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Kwota wskazuje ( art. 22 i 23 KKS ) wskazuje, że to było wykroczenie, czyli niezapłacona akcyza mniejsza niż 5x1680 zł.

Zatem w ogóle nie jest ono w KRK. Nie ma przestępstwa k-s.

Dla pewności warto zajrzeć do wyroku, czy potwierdza się, że było to wykroczenie.
2014-11-08 19:53:01 94.254.145.* | dejw
Witam.
W marcu 2010 zostalem skazany na 8 miesiecy pozbawienia wolnosci. Po 4 miesiacach na wokandzie zostalem warunkowo zwolniony z reszty wyroku i dostalem wyrok w zawieszeniu, okres probny trwal dwa lata. Kiedy nastepuje zatarcie skazania?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-10 11:31:16 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli warunkowego zwolnienia nie odwołano w ciągu owych 2 lat i pół roku po ich upływie- to zatarcie skazania nastąpi z urzędu po 10, a na wniosek- po 5 latach od dnia owego warunkowego zwolnienia z reszty kary.

Wynika to z art. 82 KK
2014-10-30 19:46:21 93.105.176.* | k.n.
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [5]
Witam.W 2000 roku zostalam skazana na kare w zawieszeniu bodajze 6 miesiecy w zawieszeniu na 2 lata,na prace spoleczne 120 godzin,ktore wykonalam i na zaplate przywlaszczonego mienia poszkodowanemu. Wykonalam te prace spoleczne jednak nic nie placilam gdyz zwyczajnie nie wiedzialam ze musze.Poszkodowany do tego czasu w ogole sie o to nie upomnial.Czy wobec tego jezeli wystapie z wnioskiem o zaswiadczenie o niekaralności bede widniala jako osoba karana czy tez nie ?
-1 spadek
2014-10-31 08:39:44 89.206.9.* | barmanek845
Witam. W 2009 roku zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę 3 tys zł. W tym roku w maju zakończył się wyrok. Kiedy w takim razie będę wymazany z KRK? Z góry dziękuję za odpowiedź.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-10-31 09:14:28 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Decyduje termin późniejszy, ale nie wcześniej niż termin właściwy dla pozbawienia wolności. Ten drugi to pół roku po upływie owych 5 lat. Termin dla grzywny - 5 lat od jej zapłaty. Tyle z urzędu. Na wniosek- już po 3 latach od zapłaty grzywny, ale nie wcześniej niż owe pół roku po upływie 5 lat próby.
2014-10-30 20:05:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zapłata przywłaszczonego mienia to naprawienie szkody, a więc środek z art. 39, pkt. 5, czyli zgodnie z art. 76 fakt niedokonania tej zapłaty jest bez wpływu na zatarcie- nastąpiło ono po 6 miesiącach od upływu 2 lat próby.

Nie oznacza to oczywiście zwolnienia z obowiązku zapłaty.
-1 spadek
2014-10-30 20:17:45 93.105.176.* | k.n.
Potrzebuję takie o to oświadczenia : Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Więc jeśli o nie wystąpię będę widniała w rejestrze jako osoba niekarana ?
2014-10-31 09:03:01 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.Zaświadczenie będzie stwierdzało niekaralność.
-1 spadek
2014-10-30 14:03:37 109.241.19.* | edek65
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
Witam, moja sprawa toczyła się od marca 2013 do marca 2014 i zostałem skazany za podrobienie podpisu na karę grzywny. Kiedy mogę składać wniosek o zatarcie skazania czy już teraz czy dopiero po 5 latach i od kiedy liczy się upływ pięciu lat czy od rozpoczęcia sprawy czy od wyroku?
2014-10-30 14:38:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie na wniosek najwcześniej po 3 latach od zapłaty tej grzywny. Jeśli było to w ratach, to od dnia ostatniej raty.
2014-10-30 14:46:27 109.241.19.* | edek65
a czy z takim wyrokiem mogę ubiegać się o posadę żołnierza?
2014-10-30 14:58:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po jego zatarciu.
W czasie rekrutacji na służbę kandydacką wymagane jest zaświadczenie z KRK (stwierdzające niekaralność).
2014-10-23 18:44:46 37.248.254.* | SZYMON611
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania JAZDA PO PIJANEMU? [3]
witam czy jesli zabrano mi prawo jazdy na 9 miesiecy i otrzymalem grzywna to jestem w rejstrze krk jako karnay, jesli tak to jak najszybciej moze nastapic zatarcie skazania po wystapieniu z wnioskiem do sądu ?
2014-10-24 11:14:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z urzędu po 5 latach od zapłaty grzywny, na wniosek- po 3.
2014-12-15 12:35:46 95.40.255.* | ania818
Witam mam takie pytanie.zostalam skazana w 2005 roku na kare ograniczenia wolnosci i prace spoleczne. Jednak w zwiazku z tym ze sie jeszcze uczylam chcialam zamienic ja na kare grzywna. Problem polegana tym ze sprawa zamiany bardzo sie przeciagnela i zostala rozpatrzona dopiero kiedy zblizal sie termin przedawnienia a wiec w 2011 . wplata grzywnej zostala uregulowana w ciagu 2 miesircy. W zwiazku z przepsami wiem ze moge sie starac o zatarcie dopiero po uplywie 3 lat a termin ten mija w lutym 2015 r. Jednak ze wzgeldu na okolicznosci czyli przeciaganie sprawy przez instytucje sadowe czy moge starac sie o zatarcie juz w tym czasie? I prosic o wczesnijszy termin ze wzgledu na okolicznisci. I przez to niemam mozliwosci podjecia pracy w zawodzie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-15 13:09:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Minimalny okres, po jakim może dojść do zatarcia na wniosek jest sztywny. A samo zatarcie na wniosek jest fakultatywne- tj. wedle uznania sądu.

Zatem argument o przewlekłości miałby moim zdaniem znaczenie, gdyby już owe 3 lata minęły a sąd nie był w 100% przekonany, by zatarcia na wniosek w danym przypadku dokonać.

Innymi słowy należało po prostu składać skargę na przewlekłość postępowania- w czasie gdy ono trwało, również z myślą m.in. o tym, że przewlekłość wpłynie na przyszły termin zatarcia.

Wiem, że w młodym wieku o tym się nie myślało w ogóle...
2014-10-14 20:49:18 77.242.232.* | muro
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam
w 2008 zostałem skazany na 1 rok pozbawienia wolności 3 miesiące przed końcem wyroku wyszedłem na przepustke podpaliłem radiowóz i dołożyli mi cztery lata odgibałem wszystko od dechy do dechy Mogę teraz pisać o wymazanie z krk ? Chciałbym się dostać do kmp nie wiem czy mam szanse [...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum Money.pl ###

2014-10-15 12:44:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie nastąpi po 10 latach od zakończenia drugiej kary. Brak możliwości zatarcia na wniosek (bo skazanie dłuższe niż 3 lata).

Przy pracy w policji brana jest pod uwagę poza niekaralnością nieposzlakowana opinia:

http://www.money.pl/forum/czy-do-policji-mozna-dostac-sie-z-wyrokiem-t3172065.html?_rfr=1
2014-10-13 22:53:44 83.10.66.* | Szymonc
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam, czy po upłynięciu lat próby oraz tych 6 mięsiecy po których wyrok zostaje zatarty, osoba skazana wcześniej tym wyrokiem może pracować jako adwokat, prokurator itp.? Oczywiście po ukończeniu odpowiednich studiów.
2014-10-14 09:24:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Art. 11 i 14 ustawy o prokuraturze- kandydat ma mieć 'nieskazitelny charakter', a przed nominacją jest zasięgana na jego temat opinia u komendanta wojewódzkiego policji, która ma swój system informacji, w którym nie ma instytucji 'zatarcia'.

Dużo pewnie zależy od 'wyrobionych' w czasie aplikacji znajomości i stopnia nieskazitelności innych kandydatów.
2014-10-10 11:28:59 188.192.238.* | damian6969
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
dzień dobry w 2010roku zostałem skazany wyrokiem 1rok i 6miesiecy w zawieszeniu na 3lata i 7tysiecy nawiązki które od razu zapłaciłem kiedy moge sie starać o zatarcie
2014-10-10 11:48:39 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma się co starać o zatarcie, bo już ono nastąpiło- po 6 miesiącach od upływu owych 3 lat próby.
2014-10-06 15:43:33 77.254.219.* | tomek735
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
dzień dobry chiałem sie spytać czy akta w policji zostają kiedyś wyczyszczone
2014-10-10 08:50:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na temat:

http://www.money.pl/forum/czy-do-policji-mozna-dostac-sie-z-wyrokiem-t3172065.html
2014-10-03 14:08:48 83.27.219.* | Krzysztof1611
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam serdecznie.
3 października 2011r otrzymałem wyrok za jazdę na rowerze po pijanemu. Została mi zasądzona kara grzywny oraz zakaz prowadzenia rowerów na okres 1 roku. Grzywna została zapłacona 2 listopada 2011r. Czy mogę ubiegać się o wcześniejsze zatarcie wyroku (upływa 3 lata)?
2014-10-10 09:16:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zostało zatarte- bo od 9 listopada 2013 jazda pod wpływem na rowerze przestała być przestępstwem (nowelizacja art. 178 KK), jest wykroczeniem. A dla wykroczeń mamy (art. 46 KW) dwuletni okres po którym następuje zatarcie.
2014-10-02 13:05:00 195.114.167.* | ktoś888
Mam pytanie.. będę wdzięczny za pomoc.
Od wyroku ograniczenia wolności minęło ponad 10lat.Czy po takim czasie jestem jeszcze jako karany? Czy moge ubiegać się o funkcje społeczne?Czy ktoś ,, życzliwy" może to odgrzebać?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-10-10 08:54:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie z mocy prawa nastąpiło po 5 latach. Formalnie jest stan niekarania i takie będzie zaświadczenie z KRK.

Natomiast niektóre funkcje społeczne wymagają nieposzlakowanej opinii- a to coś więcej niż niekaranie- po prostu może być pamiętane przez ludzi/odgrzebane przez media/przeciwnika politycznego lub tak jak w policji - nadal jako informacja przetrzymywane:

http://www.money.pl/forum/czy-do-policji-mozna-dostac-sie-z-wyrokiem-t3172065.html
2014-09-28 01:47:50 83.10.179.* | flooorida
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Czy w momencie gdy osoba, która miała dwa wyroki zatarte popełnia kolejne przestępstwo i ma wyrok tamte sprawy powracają do aktualności? Czy nadal ma ta osoba czystą kartę poza nowym wykroczeniem?
2014-10-10 09:03:32 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ta druga opcja. Nowe skazanie, do którego dochodzi PO zatarciu skazania poprzedniego nie powoduje 'odtarcia' tego starszego. Kolejne skazania mają znaczenie, jeśli dochodzi do nich przed zatarciem skazań poprzednich- kwestia braku możliwości zatarcia na wniosek skazania poprzedniego oraz tego, że skazanie starsze zaciera się dopiero z zatarciem skazania nowszego- co wynika z art. 108 KK
2014-09-19 18:34:30 83.21.57.* | rafi33
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
witam-moze ktos pomoze mi w mojej sprawie- jakies 6 lat temu zostalem zatrzymany w Niemczech wracajac z tz wystawk i flomarkui-okazalo sie ze wsrod sprzetu RTV mebli jest jeden rower zgloszony jako kradziony- od razu nas zatrzymano,pobrano odciski palcow itd -dopiero po tym jak poprosilismy o konsula puszczono nas zatrzymujac i spisujac wszystkie rzeczy zarekwirowane-po kilku miesiacach otrzymalem pismo ze zostalem skazany zaocznie za paserke na grzywne wynoszaca 100 euro-zaplacilem te pieniadze i niedawno bedac w Niemczech podczas kontroli niemiecki policjant po sprawdzeniu papierow milutko podziekowal i puscil dalej w droge- i teraz moje pytania- czy ten moj wyrok mogl ulec zatarciu po 6 latach i czy jest sens pisac do nich o zwrot zatrzymanego towaru ?
2014-09-12 09:24:20 77.255.7.* | ja994
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Dzień dobry, jeśli uzyskało się informację ustną od pracownika sądu, iż zatarcie skazania z urzędu nastąpi w październiku br. to czy jest możliwe wydanie tej informacji na piśmie? Bo zaświadczenie o niekaralności zawiera tylko informację: "karany", nie ma żadnych dat. Dziękuję za odpowiedź
2014-09-12 09:39:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem nie- bo terminy zatarcia z urzędu są ogólnie znane, wynikają wprost z KW i KK oraz rodzaju/wysokości samego skazania.


Sąd mógłby wydać poświadczenie przyjęcia wniosku o zatarcie przed terminem- tj. na wniosek właśnie.

Poza tym czemu miałoby takie wydanie informacji służyć ? Przedstawiający taką informację/zaświadczenie np. przyszłemu pracodawcy w czasie rekrutacji z intencją taką, że w dniu podpisania umowy o pracę będzie już niekarany (co jest wymogiem na tym stanowisku) może mieć przecież inne skazania, z innych sądów. Zaświadczenie z KRK natomiast obejmuje całe 'konto' obywatela na dzień wystawienia zaświadczenia.
2014-09-12 09:58:35 77.255.7.* | ja994
Dziękuję za szybką odpowiedź. Tylko jeśli Pani z Sądu sprawdzała prawdopodobnie w systemie, to miałaby wyświetlone ewentualne wszystkie skazania..(fakt, że innych nie było, tylko to jedno 6 lat temu, grzywna była zapłacona później).
Zatarcie skazania z urzędu mija 28.10. br więc raczej ewentualny przez nas złożony wniosek do Sądu właściwego nie byłby szybciej rozpatrzony niż do ww. daty (samo uprawomocnienie 2 tygodnie).

Myśleliśmy, że ratunkiem może być takie pismo z sądu "do wglądu" ewentualnego pracodawcy (gdyż jest to potrzebne na początek przyszłego m-c). Dziękuję jeszcze raz
-1 spadek
2014-09-12 10:15:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, od lipca tego roku miał być uruchomiony pełny e-dostęp.
Tyle, że co innego mieć uprawnienia do dostępu, a co innego do wydania zaświadczeń na tej podstawie.
Z punktu widzenia pracodawcy- między początkiem października a 28 października przecież może dojść ...do innego/nowego skazania.

Szkoda, że po prostu nie zapytał Pan owej "pani z sądu", czy coś takiego wyda.

Ps. Skoro nie ma Pan obiekcji przeciw ujawnianiu pracodawcy faktu skazania może wystarczy przy aplikacji przy pytaniu o karalność oświadczyć, że jest, ale ulegnie ono zatarciu 28.X. i że zaświadczenie o niekaralności zostanie doniesione w terminie...
2014-09-12 10:32:12 77.255.7.* | ja994
Dziękujemy za wszelkie informacje i porady, miejmy nadzieję, że wszystko skończy się pomyślnie. Pozdrawiamy serdecznie