Na skróty

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania?

2008-06-23 15:00

Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania?

W celu wyeliminowania trwałego charakteru następstw skazania ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania.

Skazanie sprawcy przestępstwa pociąga za sobą wielorakie skutki. Jednym z nich jest swoiste naznaczenie osoby skazanej, między innymi poprzez umieszczenie jej danych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Pociąga to za sobą szereg następstw dla takiej osoby, między innymi negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, co nierzadko prowadzi do problemów ze znalezieniem pracy, uniemożliwia wykonywanie określonych zawodów i ogólnie ogranicza jej perspektywy życiowe.

W celu wyeliminowania trwałego charakteru wskazanych powyżej następstw skazania, w szczególności efektu naznaczenia i umożliwienie skazanemu ponownego osiągnięcia statusu pełnoprawnego członka społeczności, polski ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania, którą regulują art. 76 oraz 106 - 108 kodeksu karnego.

Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 kk).

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu.

Skutkiem powyższego jest to, że osoba, której skazanie uległo zatarciu, może twierdzić, iż jest osobą niekaraną. Dotyczy to wszelkich składanych publicznie deklaracji, w tym o charakterze urzędowym. Dodatkowo wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów oraz rejestrów, w których je umieszczono, czego sprawca może się skutecznie domagać (tak Grzegorz Bogdan w komentarzu do kodeksu karnego, Warszawa 2007 str. 1109 - 1110).

Kiedy następuje zatarcie skazania

Zatarcie skazania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. W razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania, uznania jej za wykonaną lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Sąd może jednak na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 kk).

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania (nie dotyczy to jednak środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody).

W przypadku natomiast skazania sprawcy na karę w zawieszeniu, zatarcie skazania następuję z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, przy czym nie jest możliwe wcześniejsze zatarcie takiej kary.

Dodatkowo do zatarcia skazania z mocy prawa dochodzi w sytuacji, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary.Obowiązujące przepisy przewidują też pewien wyjątek. Nie podlega bowiem zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Prawniczej Siwek Gaczyński

tagi

kara, więzenie, zatarcie skazania, krajowy rejestr skazanych, skazanie

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-09-12 09:24:20 77.255.7.* | ja994
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Dzień dobry, jeśli uzyskało się informację ustną od pracownika sądu, iż zatarcie skazania z urzędu nastąpi w październiku br. to czy jest możliwe wydanie tej informacji na piśmie? Bo zaświadczenie o niekaralności zawiera tylko informację: "karany", nie ma żadnych dat. Dziękuję za odpowiedź
2014-09-12 09:39:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem nie- bo terminy zatarcia z urzędu są ogólnie znane, wynikają wprost z KW i KK oraz rodzaju/wysokości samego skazania.


Sąd mógłby wydać poświadczenie przyjęcia wniosku o zatarcie przed terminem- tj. na wniosek właśnie.

Poza tym czemu miałoby takie wydanie informacji służyć ? Przedstawiający taką informację/zaświadczenie np. przyszłemu pracodawcy w czasie rekrutacji z intencją taką, że w dniu podpisania umowy o pracę będzie już niekarany (co jest wymogiem na tym stanowisku) może mieć przecież inne skazania, z innych sądów. Zaświadczenie z KRK natomiast obejmuje całe 'konto' obywatela na dzień wystawienia zaświadczenia.
2014-09-12 09:58:35 77.255.7.* | ja994
Dziękuję za szybką odpowiedź. Tylko jeśli Pani z Sądu sprawdzała prawdopodobnie w systemie, to miałaby wyświetlone ewentualne wszystkie skazania..(fakt, że innych nie było, tylko to jedno 6 lat temu, grzywna była zapłacona później).
Zatarcie skazania z urzędu mija 28.10. br więc raczej ewentualny przez nas złożony wniosek do Sądu właściwego nie byłby szybciej rozpatrzony niż do ww. daty (samo uprawomocnienie 2 tygodnie).

Myśleliśmy, że ratunkiem może być takie pismo z sądu "do wglądu" ewentualnego pracodawcy (gdyż jest to potrzebne na początek przyszłego m-c). Dziękuję jeszcze raz
2014-09-12 10:15:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, od lipca tego roku miał być uruchomiony pełny e-dostęp.
Tyle, że co innego mieć uprawnienia do dostępu, a co innego do wydania zaświadczeń na tej podstawie.
Z punktu widzenia pracodawcy- między początkiem października a 28 października przecież może dojść ...do innego/nowego skazania.

Szkoda, że po prostu nie zapytał Pan owej "pani z sądu", czy coś takiego wyda.

Ps. Skoro nie ma Pan obiekcji przeciw ujawnianiu pracodawcy faktu skazania może wystarczy przy aplikacji przy pytaniu o karalność oświadczyć, że jest, ale ulegnie ono zatarciu 28.X. i że zaświadczenie o niekaralności zostanie doniesione w terminie...
2014-09-12 10:32:12 77.255.7.* | ja994
Dziękujemy za wszelkie informacje i porady, miejmy nadzieję, że wszystko skończy się pomyślnie. Pozdrawiamy serdecznie
2014-09-10 09:56:42 188.192.238.* | czester6969
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
sankcja zatrzymanie do wyjasnienia sprawy w moim przypadku to 4 miesiące 2010r po której dostałem wyrok w zawieszeniu 1rok i6miesiecy na 3lata i grzywne 7 tysiecy która odrazu została zapłacona to kiedy mogę starac sie o zatarcie i gdzie musze pisac wniosek
2014-09-10 10:18:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z kolei kara grzywny- ulega zatarciu po 5 latach od zapłaty z urzędu, po 3 latach jest możliwy wniosek o zatarcie wcześniejsze.

Zatem jest już możliwy wniosek- do sądu, który skazał. Wzór w necie, również na www sądów okręgowych. Na Money.pl - płatny:

http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/wniosek;o;zatarcie;skazania,10005,7487,dokument.html

Może być pocztą, szczęśliwie opłata sądowa (tu 45 zł) jest też możliwa już przelewem, więc wizyta w sądzie po zakup znaczków opłaty jest zbędna.
2014-09-06 13:37:50 188.192.238.* | czester6969
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
dzień dobry w roku 2010 byłem skazany na sankcje 4miesięcy i później zapadł wyrok 1rok i 6miesiecy w zawieszeniu na 3 lata czy mogę starac sie o zatarcie
2014-09-08 10:51:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyrok w zawieszeniu uległ/ulegnie zatarciu po 6 miesiącach od upływu owych 3 lat. Co to znaczy 'sankcja' ?
2014-09-02 12:05:37 109.243.237.* | pewna
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Potrzebuje zaświadczenie o niekaralności. W 2012 roku zostałam oskarżona o przywłaszczenie cudzego mienia (ok 50 zł). Czy na dzień dzisiejszy mam tzw czystą kartę, czy widnieję gdzieś w rejestrze karanych?
2014-09-02 12:29:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W KRK ujawniane są SKAZANIA, a nie oskarżenia....
A zatarcie (możliwość/okres) zależy od rodzaju/wysokości tegoż skazania,orzeczenia czy od odstąpienia od niego.
Wyłożono to w artykule przewodnim do wątku.
2014-08-28 00:02:29 80.30.39.* | petit785
Witam.trzy lata temu odbylem wyrok ktory zapadl w 1996 roku.kare ukoñczylem 12/2011.moge starac sie o zatarcie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-28 10:34:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że kara pozbawienia wolności.
To zależy od tego, jak długą karę orzeczono. Jeśli do 3 lat, to można starać się o zatarcie po 5 latach, czyli dopiero w listopadzie 2016. Jeśli dłuższą- nie ma zatarcia na wniosek, tylko z urzędu po latach 10, czyli z końcem 2021 r.
2014-08-20 17:37:42 31.182.70.* | Radek997
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam. Potrzebuję świadectwo o niekaralności do pracy a miałem grzywnę, minęły 4 lata. Ile czasu zajmuje formalność od złożenia wniosku o szybsze wycofanie wyroku do uzyskania bycia niekaralnym?
2014-08-20 18:09:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma ustawowego terminu, długość procedury zależy od obciążenia sądu. Potem uprawomocnienie postanowienia o zatarciu po 14 dniach i wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
2014-08-15 08:23:34 94.154.29.* | bulba66
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
W naszej gminie radny został skazany wyrokiem sądu za ukrywanie dochodów oraz poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Odwołał się i sąd wyższej instancji orzekł karę w zawieszeniu na okres jednego roku. Czy ten radny będzie wpisany do Krajowego Rejestru Skazanych? Pytam dlatego, iż wymieniany wcześniej radny, przedstawia wypis o nie wpisaniu do Krajowego Rejestru Skazanych i tym samym uważa się za osobę o nieposzlakowanej opinii, zamierzając po raz kolejny ubiegać się o mandat radnego. To kuriozum.
2014-08-18 12:21:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nieposzlakowana opinia to nie to samo co brak karalności w zaświadczeniu z KRS w przypadku zatarcia.
2014-07-29 06:15:32 kopek_lupek
wydanie zaswiadczenia o splaceniu grzywnej. [1]
Witam mam pytanie ...... Czy jest możliwość wydania zaswiadczenia ze splaciłem grzywna ??????? jeżeli tak to porosze o porade co w tym celu musiał bym zrobic .......
2014-07-30 12:03:33 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Przede wszystkim masz potwierdzenie przelewu z banku/skok, wpłaty gotówkowej na poczcie lub w kasie sądu rejonowego.

Można też wnioskować o takie zaświadczenie w kancelarii sądu/ biurze podawczym. Opłata kancelaryjna za zaświadczenie- 6 zł/str.
2014-07-25 06:41:38 62.69.193.* | Mateusz 111
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
W czasie procesu z art. 177& 1 kk wyciągnięto mi wykroczenia z 5 lat za które byłem karany mandatem 100 zł i do 4 p. któw za przekroczenia szybkości o20 km/h , które uległy zatarciu po roku i przedstawiono że popełniałem nieprawidłowości i jestem w związku z tym niebezpiecznym .....
Czy w procesie karnym bierze się tylko zapytanie o karalność , którego oczywiście nie było , a nie bierze się wyróżnienia i odznaczenia państwowe za dotychczsowe postepowanie ?
Czy to prawidłowo ?
10 awans
2014-07-22 14:38:03 kopek_lupek
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]
Witam mam Pytanie byłem ukarany grzywna za jade pod wpływe alkoholu na rowerze . jest mozliwość wykreslenia mnie z Krk szybciej niz 3lata?
2014-07-22 17:03:35 kopek_lupek
Dokładnie wyglądało to tak ze poddałem sie samo ukaraniu i dostałem 700zl grzywnej splacilem ja w ratach. bylem zaskoczyny tym ze poszedlem po nie karalnosci a tam dalej widnialem jako karana czy jest mozliwosc ubiegania sie o wczesniejesze niz 3 lat zatarcie skazania ????? prosze o pilna odpowiedzi !! z Góry Dziekuje ..
2014-07-23 09:21:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie podajesz dat.
Zwracam uwagę, że ostatnio ( w tym zakresie 9 listopada 2013 r. ) weszła w życie Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Na jej mocy jazda na rowerze pod wpływem przestała być przestępstwem, jest wykroczeniem i w konsekwencji (art. 50, ust. 4) stosuje się do tej kary zasady przedawnienia i zatarcia takie jak za wykroczenie.
A z art.46 KW wynika okres dwuletni zatarcia z urzędu.

I jeśli minęły 2 lata od ostatniej raty- to moim zdaniem KRK powinien być 'czysty'. Jeśli nie (błąd ? systemu) to na wniosek 'reklamacyjny' powołujący się na ww art. 50 ww ustawy powinno owo skazanie być zatarte.
2014-07-14 12:16:48 91.224.217.* | zatroskana
Dziekuje bardzo
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-14 09:53:14 91.224.217.* | zatroskana
Witam. Moj syn zostal ukarany zabraniem na rok prawa jazdy za prowadzenie pod wplywem marichuany oraz grzywna w wysokosci 600 zloty. Wyrok zapadl w grudniu 2013 roku. Jak dlugo bedzie w KRK?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-14 11:32:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przez 5 lat od zapłacenia grzywny. Może złożyć wniosek o zatarcie wcześniej- po 3 latach. Podstawa- art. 107, par. 4 KK
2014-07-12 18:06:16 159.205.18.* | Jacek59
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Witam, w 2009 r. zostałem skazany na 6 m-cy i karę grzywny, ale został mi wyrok zawieszony na okres próby 2 lat. czy zatarcie już nastąpiło?
2014-07-14 11:37:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie kary w zawieszeniu już nastąpiło po 6 mc od upływu okresu próby. Natomiast grzywny- z urzędu nastąpi po 5 latach od jej zapłacenia. Można wnioskować o wcześniejsze zatarcie- po 3 latach od zapłacenia.

Podstawa- art. 76 i 107 KK.
2014-07-15 20:11:33 159.205.19.* | Jacek59
Bardzo dziękuję za informację.
Mam jeszcze małe pytanie - czy taki wniosek mogę wysłać poprzez pocztę? i do jakiego sądu - tam gdzie został wydany wyrok?
Pozdrawiam
2014-07-16 09:09:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Do sądu, który wydał wyrok, który ma być zatarty.
Wzór w necie, również na www sądów okręgowych. Na Money.pl - płatny:

http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/wniosek;o;zatarcie;skazania,10005,7487,dokument.html

Może być pocztą, szczęśliwie opłata sądowa (tu 45 zł) jest też możliwa już przelewem, więc wizyta w sądzie po zakup znaczków opłaty jest zbędna.
2014-07-16 21:50:00 159.205.19.* | Jacek59
Serdeczne dzięki.
2014-07-11 18:04:39 bu_eta
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam. w grudniu 2012r. zostałało zabranre mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na 1 rok. kara dotyczyła art 178a par 1kk, art 12 par2 kk i art 49 par2 kk,ukarono mnie grzywną. czy mam jaką kolwiek sznsę na wcześbiejsze niż 3 lata wykreślenie mnie z rejetru karnego ? dodam, że nigdy wcześniej, ani teraz nie byłam za nic karana.
2014-07-14 11:52:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak wynika z art. 107 KK.
Byłoby inaczej, gdyby popełniła Pani przestępstwo z par. następnego tj. 2- jazda pod wpływem na rowerze, która w międzyczasie stała się (nowelizacja KK) wykroczeniem- co wpłynęło na obecność takich skazań w KRK.
2014-07-10 21:36:08 79.184.199.* | budys89
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]
Witam w 2013 raku byłem karany w Norwegii. Czy w Krajowym rejestrze Karnym będę widniał jako karany? Czy nie?
2014-07-10 22:10:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, bo skazanie polskiego obywatela prawomocnym wyrokiem jest w KRK odnotowane- co wynika z art. 2, ust. 1, pkt. 4 ustawy o KRK. Na podstawie umów międzynarodowych po prostu takie informacje są wymieniane. W związku z tym, że Norwegia nie jest w UE- samo zatarcie następuje wg. zasad polskich czyli w terminach wymienionych w artykule otwierającym wątek.
2014-07-11 19:00:42 79.184.208.* | budys89
dziekuje. Pozdrawiam
2014-07-09 15:55:54 kocica3131
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
Witam! We wrześniu 2007 zostałam skazana na 4 miesiące w zawieszeniu na 2 lata. Karę odbyłam w kwietniu 2009. Kiedy mogę starać się o zatarcie skazania?
2014-07-10 14:00:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli było odwieszenie wyroku i wykonanie kary pozbawienia wolności ?
2014-07-10 19:42:26 kocica3131
Tak gdyż byłam zobowiązana naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej a tego nie zrobiłam.
2014-07-10 20:26:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatem 10 lat po zakończeniu 'odsiadki' -z urzędu, lub po 5 latach od tego zakończenia -na wniosek.
2014-06-29 18:19:00 178.37.145.* | Miszza
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam, mam pytanie - jeśli ja zostałam skazana na 2 lata w zawieszeniu na 3 lata to po jakim okresie mogę złożyć wniosek o zatarcie wyroku?
2014-06-30 11:40:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie z urzędu po pół roku od upływu owych 3 lat. Nie ma możliwości zatarcia na wniosek.
2014-06-28 23:37:07 95.40.87.* | porażka
zostałem skazany 10 miesięcy na 2 lata i przyzna 1400 zł w 2013 wrzesień 17 z art 157 kiedy nie będzie po tym wyroku śladu w rejestrze?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-06-24 19:46:14 164.126.20.* | beti889
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam serdecznie :) mam pytanie a raczej szukam odpowiedzi:) z głupoty małoletniej zostałam skazana na 6 miesiecy w zawieszeniu na 2 lata. odbyłam prace porządkowe ,chyba tak to sie pisze :) było to kilkanaście lat temu z 7 jesli pamietam , i teraz co mam zrobić jakie dokumenty gdzie by zatrzeć tą kare i nie istniec w rejestrze ??
2014-06-24 20:22:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatarcie nastąpiło z mocy prawa po 6 miesięcy od upływu owych 2 lat próby.
2014-06-24 19:20:04 79.186.197.* | Mateusz604
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam.
W 2014 r zostalem skazany na 10 miesiecy i 3 lata w zawieszeniu z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą czy również nie otrzymam zaświadczenia o niekaralnosci, jeśli nie, to kiedy bede mógł otrzymać takie zaświadczenie
2014-06-24 20:25:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
10 mc w zawieszeniu na 3 lata miało być zdaje się...

Zatarcie nastąpi z mocy prawa po 6 miesiącach od upływu owych 3 lat. Nie ma możliwości wcześniejszej tj. na wniosek.
2014-04-28 15:14:02 31.61.140.* | anonim300
Witam w 2012 roku dostalem zostalem skazany za prowadzenie motoroweru w stanie nietrzeźwym wynik 1 kontroli wykazal 0.36 za to drugi po jakims czasie 0.34 tendencja spadkowa dostalem zakaz prowadzenia motorowerow na okres 1 roku i 1 tys grzywny a to splacilem w 2013 we wrzesniu .wiem ze okres 5 lat w krk zaczyna swoje ze tak powiem odliczanie od momentu splacenia grzywny lecz czy jest jakas możliwość szybszego wymazania z krk ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-04-28 15:15:56 31.61.140.* | anonim300
To byla art 178 ale nie pamietam paragrafu
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-21 20:41:58 pocah
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam w październiku 2007r. zostałam ukarana grzywną na podstawie art 212par1k.k. w wysokości 500zł, grzywnę tę zapłacilam w terminie. Dziś zgłosiłam sie do krk po oświadczenie o niekaralności ponieważ od tego czasu minęło już ponad 6 lat, pracownik sądu nie wydał mi jednak oświadczenia informując mnie że moje dane muszą być dodatkowo zweryfikowane, czy to możliwe że kara się nie zatarła i czy nadal jestem skazana. Pracownik sądu poinfornował mnie że sąd na 7dni na wystawienie opinii, czy możliwe że opinia będzie negatywna, czy dane moje zostaną zaktualizowane automatycznie? Czy możliwe jest że odbiorę "czyste" zaświadczenie?
2014-03-21 10:51:05 tomson23
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Mam pytanie za jazde na rowerze po pijaku dostalem kare trzech miesiecy w zawieszeniu na dwa lata , zakaz prowadzenia pojazdow na dwa lata i 400 do zaplaty.Dzis minelo 2,5 roku od wyroku czyli 6 miesiecy od skaczenia tych dwoch lat.Czy ja juz jestem czysty /czy mam pisac o zatarcie?prosze o pomoc na prawnikow mnie nie stac.
2014-03-27 11:38:52 83.29.5.* | janis11111111
Zatarcie nastąpiło z automatu!!!
2014-03-17 11:56:43 178.182.209.* | karol590
Witam.w 2006 roku odbyłem kare pozbawienia wolnosci na okres 1.8 roku.chcialbym sie dowiedziec jak napisac i gdzie złożyć takie oświadczenie . chciałbym skasować swoją "przeszłość" dziękuje i pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-15 08:37:11 87.116.231.* | czaki33
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam
Mam takie pytanie ,zostałem skazany przez sond na dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i kare grzywna 1000zł i teraz czy moge starac sie o wykreslenie KRK po 3 latach od mometu zapłacenia grzywnej czy od mometu zakonczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?
-2 spadek
2014-03-11 15:16:52 37.31.65.* | dawid165
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
skazanie to jest odnotowane w KRK. wczoraj własnie złozylem wniosek o zatarcie skazanie. ale mam pytanie czy nie wie ktos ile czasu trwa taka procedura? i czy bede wzywany do sadu? dziekuje za pomoc
2014-03-11 13:45:02 unnreall
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
Witam,

mam pytanie. w 2006 r zostałem skazany na 2 lata zawieszenia za prowadzenie samochodu po alkoholu. Od tamtej pory nic podobnego nie zrobiłem. Do pracy obecnie potrzebuję mieć czyste konto, bo muszę napisać oświadczenie, które jak będzie nieprawdziwe będzie skutkowało moim zwolnieniem. minęło od skazania prawie 8 lat, więc czy mam już czyste konto? Czy jest możliwość ze strony pracodawcy dotarcie do mojego wyroku, etc. Dziękuję za informację.
-1 spadek
2014-03-11 20:39:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Zatarcie nastąpiło 6 miesięcy po upływie okresu próby tj. owych 2 lat.
2014-03-12 08:05:41 unnreall
czyli spokojnie nie muszę się martwić, składając oświadczenie w pracy o niekaralności?
2014-03-12 10:25:54 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak wynika z art. 76, par. 2 KK.
2014-03-12 12:04:37 unnreall
Ok,

dziękuję za informację.

Pozdrawiam
2014-03-10 11:08:36 46.204.101.* | dawid165
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
witam mam pytanie dostałem kare grzywny za przywłaszczenie cudzego mienia (znalazłem telefon) chciałbym sie dowiedziec po jakim czasie bede wymazany z KRK i czy mozna pisac wczesniej wniosek o zatarcie???
2014-03-10 12:07:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli wartość telefonu niższa niż 400 zł i czyn uznano za wykroczenie. Skazanie to nie jest odnotowane w KRK.
2014-03-05 21:35:12 89.238.7.* | Dawid104
26.03. 2013r wyrok: 6 m-cy ogr. Wolności/pracy uzytecznie społecznej z obowiązkiem 30 godz kontrolowanej pracy. Kiedy mogę starać się o orzeczenie o niekaralności. Dziękuję
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-05 22:38:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Po 3 latach od zakończenia/wykonania ograniczenia wolności tj. upływu owych 6 miesięcy lub przepracowania ostatniej z owych 30 godzin, w zależności co nastąpiło później.
2014-03-04 09:09:17 beniaminkowalski82
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
dzien dobry chcialbym sie dowiedziec jak wymazac kre z przed 12 lat ktora brzmiala 2na 5 w zawieszeniu i nastepna kare ktora otrzymalem w 2012 we wloszech w zawieszeniu na 8 miesiec z grzywna 200 euro
2014-03-04 11:34:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Poprzednie skazanie uległo zatarciu już 6 miesięcy po upływie owych 5 lat zawieszenia.
Skazanie 'włoskie' zgodnie z art. 107a KK zaciera się wg. zasad prawa włoskiego, a obecnie w UE jest system wymiany takich informacji. Zatem w polskim KRK jest info o skazaniu włoskim, gdy ulegnie ono zatarciu wg. prawa włoskiego informacja ta powinna trafić do KRK. Natomiast zatarcie wcześniejsze- na wniosek złożony do sądu włoskiego.

Jakie są terminy zatarć włoskich- nie mam pojęcia.
2014-03-03 18:51:26 pwk605
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Nowelizacja ma znaczenie dla zatarcia, jeśli była to jazda rowerem, bo obecnie jest to wykroczenie. Jeśli samochodem, motorem- nie, bo nadal jest to przestępstwem.
U mnie była jazda rowerem w 2006r.Ograniczenie wolności na 8mc prac które wykonałem-zakończyłem dopiero w IX.2012r. Czy mnie też dotyczy nowelizacja z 9.XI,2013r? Pozdrawiam.
[Ten komentarz został zgłoszony do usunięcia przez 1 osobę - pwk605.]
2014-03-03 18:37:15 83.21.146.* | Ines_t34
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam, w 2008 roku dostałem wyrok, rok w zawieszeniu na 5 lat i chciałbym się dowiedzieć czy mój wyrok uległ już zatarciu, czy jeśli nie, to do kogo muszę napisać wniosek o zatarcie wyroku??
2014-03-01 22:17:15 daniel_236
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
dostałem wyrok w 2004 roku 1 pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata 1000 grzywny zamieniona na prace spoleczne a po 6 miesiacach owej pracy 400 splacilem czy moj wyrok juz ulegl zatarciu ?
2014-03-03 12:10:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Okres zatarcia z urzędu w tym wypadku wynosił 5 lat od zapłaty 'resztki' grzywny.
2014-02-28 14:52:56 46.239.160.* | Genia53
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam.Dnia 3 sierpnia 2000r zostałam skazana na 3 lata pozbawienia wolnośći z art 280&1k.k. Czy będę mogła się starać o wykreślenie z rejestru skazanych /kiedy/ i czy muszę sama pisać i gdzie kierować taką prośbę.Mieszkam w Bydgoszczy.Pozdrawiam.
2014-02-24 20:28:17 77.255.101.* | Krystian51088
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [3]
Witam,
Chciałem się zapytać czy jest możliwość wymazania swoich akt w "Krajowy System Informacji Policyjnej" ? W 2006r. zostałem skazany z art.157 i 158 i zamieniłem karę ograniczenia wolności na grzywnę, którą w tym samym roku zapłaciłem. Chcę się dostać do Policji i czekałem aż 7 lat aby nastąpiło zatarcie skazania. Dziś wiem, że to nie tylko w Krajowym Rejestrze Karnym mam mieć czyste papiery, ale też Policja posiada swoją bazę, w której widnieje. Będę wdzięczny za pomoc w tej sprawie.

Pozdrawiam
2014-03-12 22:16:45 46.77.124.* | koles 1234
Witam w 2013 roku w listopadzie dostałem karę grzywna 550 zł za kradzież 129 zł czy moje konto jest już czyste?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-13 07:32:34 5.172.252.* | koleś 12345
Do komentarza wyżej czy jeżeli pójdę do sądu po papier niekaralność będę miał czyste papiery?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-17 17:29:22 109.243.157.* | sofka24
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [0]
Witam,
Jaki jest przewidywalny czas na odpowiedź ws. zatarcia po złożeniu takiego wniosku?? Czy ktoś wie jaka jest procedura??
2014-02-13 23:25:28 83.29.195.* | Riddicl
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam,
Czy jeśli zostałem skazany z art.178a &1kk na grzywną i zakaz prowadzenia poj. mechanicznych na dwa lata to po zatarciu wyroku mam szansę - będąc już osobą niekaraną - wstąpić do służby w policji ?
Pozdawiam.
2014-02-14 09:55:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Formalnie tak, zaświadczenie o niekaralności czyste. Ale policja posiada swój Krajowy System Informacji Policyjnej, w którym nie ma zdefiniowanego okresu przechowywania danych.

Komendant w postępowaniu rekrutacyjnym może z niego skorzystać i wziąć pod uwagę treści Ciebie dotyczące, co może mieć wpływ na nieprzejście postępowania.
2014-02-13 09:34:16 78.8.90.* | Hollow24
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [2]
Czy jest jakaś szansa zatrzeć 2x kradzież (byłem nieletni)nie miałem kuratora ani nic,chcem iśc do wojska;d
2014-02-13 10:55:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jakie orzeczono kary, kiedy się one zakończyły ?
2014-02-17 22:43:14 78.9.74.* | Hollow24
O matko xd,nie pamięam ale dawno,dawno temu,wszystkie sprawy albo uchylono albo coś nie ponosiłem żadnych konsekwencj
2014-02-07 13:56:33 31.61.136.* | adam238
Jakie bedzie zaświadczenie o nie karalnosci w momencie gdy wyrok odsiadywalem 11 lat temu i miałem w tym czasie wyrok w zawieszeiu ktory mi sie skonczyl w 14.12.2013 potrzebuje zaświadczenie do pracy
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-07 14:34:11 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ostatnie skazanie jeszcze w KRK widnieje. Zostanie zatarte w połowie czerwca 2014 r. (6 miesięcy po zakończeniu okresu próby). Wcześniejsze, na wniosek nie jest możliwe.
Skazanie poprzednie już zatarte- po 10 latach od zakończenia wyroku.
2014-02-06 18:51:08 91.222.119.* | karol463
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
w 2006 dostalem 2lata w zawieszeniu na 3, zaswiadzczenie o niekaralnosci wyciagalem w zeszlym roku, wszystko ok, ale jak dlugo sa przechowywane akta?? czy kiedykolwiek sa calkowicie niszczone??
2014-02-06 19:41:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od kategorii akt. kategoria A, po okresie 'leżakowania' w sądzie wędruje do archiwów państwowych, kategoria B do zniszczenia.

Okres 'leżakowania' zależy od wymiaru orzeczonej kary.

Szczegóły w tym dedykowanym Rozporządzeniu:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;sprawiedliwosci;z;dnia,dziennik,ustaw,2004,046,443.html
2014-02-06 14:24:29 37.225.99.* | miki123454321
Witam
Chcialem zapytac czy te 10 lat po ktorych wyrok sie zaciera liczy sie od daty wyroku czy od wyjscia ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-02-06 18:04:01 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od wykonania, czyli od ostatniego dnia pozbawienia wolności.
2014-02-06 01:30:57 164.127.253.* | TMK73
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
zostałem skazany na dwuletnie zakaz prowadzenia pojazdów i pół roku prac społecznie użytecznych. Od kiedy liczy się okres do zatarcia? Od zakończenia zakazu czy od zakończenia wykonywania prac społecznych?
2014-02-06 10:44:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od zakończenia prac- bo to kara ograniczenia wolności. Zakaz prowadzenia jest środkiem karnym.

Zatem z urzędu po 5, a na wniosek po 3 latach do wykonania prac (art. 107, par. 4 KK).
2014-02-04 12:40:40 83.5.176.* | aga619
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
witam
Byłem skazany na rok w zawieszeniu na 2 lata , około 2 lata temu mineły zawiasy, nie składałem nigdzie żadnego wniosku o zatarcie , teraz staram sie o prace i wymagane jest niekaralność, czy moge bez niczego ja uzyskac od reki?
2014-02-05 18:29:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Zatarcie z mocy prawa nastąpiło około 1,5 roku temu tj. 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby tj. zawieszenia- na podstawie art. 76, par. 1 KK.
2014-02-03 17:34:37 slawek720op
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
witam
20 lat wstecz bylem karany wyrokiem 1 roku w zawieszeniu na 3 lata z czego odsiedzialem 9 miesiecy ktore zaliczono mi na poczet kary,i 18 lat temu taki sam wyrok lecz bez odsiadki.
jesli dobrze rozumiem to obydwa wyroki ulegly zatarciu z mocy ustawy i nie musze skladac wniosku o zatarcie karalnosci w krk
jednym slowem mam czyste konto w chwili obecnej?
2014-02-04 10:15:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak właśnie wynika z art. 107 KK, mimo że był Pan skazany przed wejściem tego kodeksu w życie.
2014-02-01 13:29:02 178.37.234.* | abc346
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [13]
witam, od kiedy biegnie ten okres i jak dlugo? (od momentu zdarzenia, aktu oskarzenia , czy dop. wyroku?) u mnie zdarzenie bylo 08.12.10, akt 30.03.11, a wyrok 19.05.11, - czyn popelniony z art. 178 a par. 1 k.k. - kara m.in. byla grzywna, ktora rozlozylem na 20 rat - i teraz sie zastanawiam, bo z tego co tu czytam to czas zaczyna dopiero biec od momentu zaplacenia grzywny - czyli co wmoim wypadku dopiero po zaplaceniu ostatniej 20-tej raty?
pzdr
2014-02-03 12:53:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak- od zapłacenia ostatniej raty bo jak rozumiem inne ewentualne kary zakończyły się zakończą wcześniej. Zapłacenie dopiero ostatniej raty będzie więc owym wykonaniem kary, o którym mówi art. 107 KK.
2014-02-03 16:21:56 31.61.136.* | abc346
witam, ale ile 2 lata? 5 lat czy 6 miesiecy - bo sie rozne takie terminy przewijaja jak czytam :( - no to mnie moj znajomy prokurator zalatwil o 20 miesiecy dluzej czekam jesli po ostatniej racie :( a jakas inna opcja i okres np. od momentu zdarzenia czy wyroku? czy nie ma? mam jeszcze watpliwosc : otoz grzywna byla pewnej wartosci - ale jak mi przyslali rozpiske o tych ratach to wychodzilo troche mniej - uznalem ten dokument jako ostateczny i tyle splacilem (ostatnia rata w 3.2013) - teraz sie zastanawiam czy aby sie nie okaze ze ktos sie pomylil i zle mi te raty rozpisal i mi caly czas wisi nie do konca splacona kwota (czyt. czas od wykonania kary wcale nie biegnie) - czy prze rok przyslali by juz jakies ponaglenie o doplate lub gdzie to moge sprawdzic czy rzeczywiscie mi juz ten rok przelecial? pzdr
2014-02-03 16:38:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
5 lat z urzędu, 3 lata na wniosek. Chyba, że wydarzenie miało miejsce na rowerze- wtedy na skutek zeszłorocznej nowelizacji KK- mają zastosowanie przepisy o zatarciu z KW, więc grzywny za wykroczenie nie notuje się w KRK, a więc powinna być usunięta z KRK w dniu wejścia nowelizacji w życie tj. 9 listopada 2013 r. Tylko kara aresztu za wykroczenie jest umieszczana w KRK, a więc potem też zacierana.
2014-02-03 21:45:43 178.36.194.* | abc346
witam, szanowny szklarku - podalem wszystkie daty (kiedy co itp.) wg ktorej zasady (moment wykroczenia/zdarzenia, akt, wyrok czy ostatnia rata) najszybciej moge wystapic o zatarcie (czy ono samo nastapi)- wg ostatniej, czyli ostatnia rata to dop. 03.2015, czyli prawie 5 lat od zdarzenia (jakas masakra) - jakbym wiedzial to w zyciu nie bawilbym sie w jakies raty (poprostu unalem ze jak mam wybuli kilka tysi odrazu to lepiej bedzie to zrobic w nieoprocentowanych ratach - ja widac nie do konca (chyba ze wczesniej to nic nie zmianialo bo nie bylo tej poprawki), reasumujac jak sie ma do mojej sytuacji owa porawka: art. 50 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy , czy trzeba sie o nia upominac czy dziala z automatu?
pzdr
2014-02-04 10:25:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nowelizacja ma znaczenie dla zatarcia, jeśli była to jazda rowerem, bo obecnie jest to wykroczenie. Jeśli samochodem, motorem- nie, bo nadal jest to przestępstwem.

Zawsze okres po jakim dochodzi do zatarcia liczy się od najpóźniej zrealizowanego elementu skazania ( poza obowiązkiem naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę- z art. 39, pkt. 5 KK )
2014-02-04 13:33:30 37.30.61.* | Abc346
Witam, czyli reasumujac art. 50 poprawki mnie nie dot. Bo nie byl to rower - czyli jesli ostatnia rate splacilem w 3.2013 to kiedy nastapi zatarcie? Po 2 latach od tej daty czy dopiero po 5 latach? Nie naprawialem zadnej szkody ani nie zadoscuczynilem za krzywde, gdyz nie byl to wypadek tylko zwykle zatrzymanie " pod wplywem" - jedyna kara to zatrzymanie czasowe uprawnien, grzywna i jakas wplata na jakas instytucje - zero odsiadki czy czegokolwiek tego typu:( jesli za 5 lat od ostatniej wplaty to mi wyjdzie prawie 8 lat od zdarzenia - to jakis koszmar w stosunku do zlodzieji i innych tego typu ludzi zyjacych od zawiasow do zawiasow :(
2014-02-04 18:32:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatem zatarcie;
- z urzędu po 5 latach od zapłaty ostatniej raty
- na wniosek- po 3 latach od zapłaty.

Takie są ukryte koszty rozłożenia na raty.
2014-02-04 18:43:36 77.253.61.* | abc346
ja pier... czyli najszybciej 03. 2016 na ten wniosek :( gdzie i kiedy moge go skladac? juz teraz? pzdr
2014-02-04 18:47:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie 03.2016. Wspomniałeś datę ostatniej raty 03. 2015. Zatem wniosek o zatarcie najwcześniej 03. 2018.
2014-02-05 12:03:56 46.205.53.* | Abc346
Ostatnia rata 03.2013byla, czyli dop.03.2016 o zatarcie moge wystapic :( gdzie? Do Sądu w swoim miescie?
2014-02-05 18:34:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W takim razie rzeczywiście w marcu 2016.
Wniosek do tego samego sądu, który wydał wyrok tj. skazał.
Opłata 45 zł. Wniosek prosty, na www sądów jest do ściągnięcia. powinien zawierać:

imię, nazwisko i adres skazanego;
dokładne wskazanie wyroku karnego, na podstawie którego nastąpiło skazanie (oznaczenie sądu, data wydania wyroku, sygnatura akt);
wskazanie orzeczonej kary;
informacje dotyczące jej odbycia, darowania lub przedawnienia jej wykonania;

W uzasadnieniu wniosku skazany może przytoczyć przemawiające za zatarciem skazania okoliczności, takie jak np. dobre sprawowanie po odbyciu kary, dobrą opinię jaką się obecnie cieszy w lokalnej wspólnocie, problemy ze znalezieniem pracy ze względu na informacje o skazaniu.
12 awans
2014-01-30 09:14:13 77.252.245.* | krzysiaasia
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [4]
witam,
mam pilną sprwę staram się o obywatelstwo kanadyjskie, ale w wakacje dokładnie 07.07.2013 popełniłam wykroczenie (podkreślam wykroczenie nie przestępstwo), przez które miałam zabrane prwo jazdy do 07.02.2014 jeśli po tym terminie zgłoszę się po wyciąg z rejestru skazanych to czy będzie widniało tam to moje wykroczenie ???? bardzo się tego boję, że moge stracić szansę na lepsze życie
2014-01-30 11:11:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli nie było innej kary- to zatarcie z urzędu po 2 latach od 7.02.2014- z art. 46 KW.
2014-01-30 11:24:16 77.252.245.* | krzysiaasia
nie było innej kary, ale dostałam odpowiedź w sprawie kodeksu wykroczeń, a mi chodzi czy na oświadczeniu o niekaralności z krk będzie widniało to wykroczenie i czy będzie to jednoznaczne z tym że byłam karana. trochę to co zostało napisane jest dla mnie nie zrozumieałe ponieważ wyczytałam że jeżeli byłabym skazana areszt to oczywiście bym miała to wpisane a tak powinnam się uważać za osobę niekaraną
2014-01-30 11:37:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Fakt, namieszałem- skoro nie było aresztu to KRK w tym przypadku jest "czysty". Tylko wykroczenie za które orzeczono areszt trafia do KRK.
Za zamieszanie przepraszam.
2014-01-30 11:38:32 77.252.245.* | krzysiaasia
dziękuję :D no to jadę do sądu :)
2014-01-25 12:14:36 78.30.97.* | chris431
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam! Proszę o pomoc! W 2011 zostałem skazany na 3 miesiące ograniczenia wolności w zawieszeniu na 1 rok próby i grzywną którą od razu zapłaciłem. Czy w moim przypadku od zakończenia próby czyli po 6 miesiącach będę miał zatarte skazanie z mocy prawa w KRK? Dziękuje bardzo za pomoc i szybką odpowiedź.
2014-01-27 10:38:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak wynika z art. 76, par. 1 KK.
2014-01-22 21:51:44 86.63.99.* | Krzychu167
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
witam w 2009 zostalem skazany za kierowanie rowerem w stanie nietrzezwosci dostalem zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych i rowerow na 2lata i grzywne dodam ze ta grzywne zaplacilem dopiero w 2010 z odsetkami. Kiedy nastapi zatarcie tego wyroku i czy w po 09.2013 po nowelizacji to zostalo juz wykreslone z automatu i czy dostane zaswiadczenie o nie karalnosci? i czy jak zloze papiery do wojska dojda do tego?
2014-01-23 13:37:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Po 9 listopada 2013 gwoli ścisłości w kwestii o którą Pan pyta.

Tak, w wyniku tej nowelizacji powinien mieć Pan już czysty KRK, bo od zapłacenia grzywny minęły 2 lata.

W wyniku nowelizacji, a konkretnie jej art. 50 w zakresie zatarcia skazania i kary w tym przypadku stosuje się zasady już z Kodeksu Wykroczeń, a wedle niego (art. 46) zatarcie następuje w ciągu 2 lat od wykonania kary (tu zapłaty grzywny).

Bez tej nowelizacji byłoby to 5 lat od zapłaty grzywny.

Pozostaje zatem kwestia tylko techniczna, czy KRK "przerobił" ten nagły wysyp zatarć w ciągu 2 miesięcy. Po prostu, gdyby z zaświadczenia o niekaralności to nie wynikało- należy zwrócić się z żądaniem o zatarcie na podstawie art. 50 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w nawiązaniu do art. 46 Kodeksu Wykroczeń i wydanie 'czystego' zaświadczenia o niekaralności.
2014-01-22 15:01:20 94.251.132.* | misio1234
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
witam
jezeli w 2006 roku zostalem skazany na kare 6 miesiecy w zawieszeniu na 2 lata toczy na dzien dzisuejszy jestem w KRS?
prosze o szybka odpowiedz
-1 spadek
2014-01-22 18:08:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Misio nie przeczytał artykułu przewodniego :-)

Zatarcie z urzędu powinno było nastąpić 6 miesięcy od upływu owych 2 lat, co wynika z art. 76, par. 1 KK
2014-01-21 20:57:26 68.199.2.* | Sebastian01
Re: Krajowy Rejestr Karny - kiedy następuje zatarcie skazania? [1]
Witam serdecznie
Mam pytanie dotyczące zatarcia skazania.Czy podczas rozpatrywania wniosku jest brana pod uwagę kara jednostkowa, czy wyrok łączny a właściwie ilość lat które musiałem odbyć w zakładzie karnym? Zostałem skazany trzema wyrokami w 2002 na karę pozbawienia wolności 2.5 , 3 , 3. Podczas odbywania wyroku złożyłem wniosek o karę łączną dwóch wyroków (3 i 3) na łączną karę 5 lat, z czego odsiedziałem nie całe 6. Czy w tym wypadku,gdy złoże wniosek o zatarcie skazania, będzie brana pod uwagę kara jednostkowa,która nie przekracza trzech lat, co powinno wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku po pięciu latach a nie dziesięciu,czy będzie brana pod uwagę kara łączna? Od wyjścia z zakładu karnego mineło 6.5 roku i bardzo potrzebuję wyczyścić swoje konta, ponieważ mój ojciec ma raka krwi i nie zostało mu dużo czasu,przebywa w usa i czysta kartoteka jest mi potrzebna do otrzymania wizy. Chciałbym złożyć wniosek o zatarcie skazania, ale nie wiem czy ma to sens i podstawy do pozytywnego rozpatrzenia.
Bardzo proszę o udzielenie porady lub jakiejś wskazówki)
2014-01-22 10:02:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Niestety- zgodnie zatarcie na wniosek z art. 107, par. 4 KK nie jest w tym przypadku możliwe, bo ów limit kary nie wyższej niż 3 lata dotyczy również kary łącznej. Czyli 'kosztem' niespodziewanym owego wniosku o łączne wykonanie kary jest w Pana przypadku uniemożliwienie zatarcia skazania na wniosek.
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły