Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Kiedy następuje przedawnienie długów?

2010-01-29 10:48

Kiedy następuje przedawnienie długów?

Kiedy następuje przedawnienie długów?

Pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Zasada ta jest jednym z fundamentów prawa cywilnego. Są jednak wyjątki od niej. Jednym z nich jest przedawnienie roszczeń.

Instytucja przedawnienia jest regulowana w art. 117-125 k.c. Zgodnie ze wskazanymi przepisami roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, chyba że co innego wynika z ustawy. Przedawnienie polega na tym, że po upływie określonego, wynikającego z ustawy czasu, wierzyciel traci prawo do zmuszenia dłużnika do spełnienia świadczenia.

Wyjątkami od zasady przedawnienia roszczeń są przykładowo:

a) możliwość dochodzenia przez uprawnionego wydania rzeczy będącej jego własnością

b) zaniechania naruszania prawa własności (art. 222-223 k.c.).

Terminy przedawnienia roszczeń muszą wynikać z ustawy. Nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (art. 118 k.c.). Terminy liczy się od momentu wymagalności roszczenia. Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń jest 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej termin przedawnienia to 3 lata. Przykładami roszczeń okresowych są renta, czy czynsz za najem lub dzierżawę.

Przepisy dotyczące poszczególnych zobowiązań mogą wprowadzać inne terminy przedawnienia. Z reguły są to terminy krótsze - 2 lata przy roszczeniu o zapłatę za sprzedaż rzeczy dokonaną w ramach przedsiębiorstwa, zlecenie, czy dzieło. W przypadku przedawnienia roszczenia o zapłatę za dzieło należy pamiętać o tym, że termin przedawnienie liczy się od dnia oddania dzieła. Umowna zmiana tego terminu np. przez określenie, że roszczenie o zapłatę jest wymagalne w dniu określonym w fakturze, nie będzie miała znaczenia dla liczenia terminu przedawnienia.Jak wyegzekwować dług lub odszkodowanie?

Jeszcze krótszy termin przedawnienia mają roszczenia wynikające z umowy przewozu i spedycji, bo tylko rok (art. 792 i 803 k.c.), czy o wydanie przedmiotu pożyczki - zaledwie sześć miesięcy (art. 722 k.c.).

W sposób specyficzny regulowane jest przedawnienie roszczeń odszkodowawczych. Przedawniają się one po trzech latach liczonych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednak nie później niż 10 lat od zajścia zdarzenia powodującego powstanie szkody. Jeżeli jednak szkoda wynika z czynu będącego przestępstwem, to roszczenie odszkodowawcze przedawnia się po upływie 20 lat od momentu popełnienia tego czynu bez względu na to, kiedy poszkodowany się o nim dowiedział.

Zdarza się również, że ustawa wprost nie określa terminu przedawnienia określonego roszczenia. W takim przypadku zastosowanie mają zasady ogólne. Taka reguła ma zastosowanie np. do roszczeń o zapłatę za usługi telekomunikacyjne, roboty budowlane czy zwrot pożyczki bankowej - wszystkie przedawniają po 3 latach.

Terminy przedawnienia roszczeń ulegają zawieszeniu i przerwaniu. Sytuacje zawieszenia biegu przedawnienia są określone w 121 k.c. Obejmują one stany, w których dochodzenie roszczeń jest praktycznie niemożliwe ze względu na okoliczności, czyli roszczeń dzieci w stosunku do rodziców w okresie pozostawania pod władzą rodzicielską, roszczeń między małżonkami w czasie trwania małżeństwa, czy z powodu wystąpienia siły wyższej, jeżeli uniemożliwia ona dochodzenie roszczenia przed sądem.Przedawnione długi nie są stracone

Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez czynność bezpośrednio zmierzającą do dochodzenia go przed sądem, sądem polubownym lub innym powołanym do tego organem, przez uznanie roszczenia lub przez wszczęcie mediacji.

Czynnościami zmierzającymi do dochodzenia roszczenia mogą być pozew, złożone w sądzie wezwanie do próby ugodowej, czy wniosek egzekucyjny. Uznanie roszczenia z kolei może być dokonane wprost poprzez oświadczenie dłużnika, lub w drodze tzw. uznania niewłaściwego poprzez zapłatę nawet części roszczenia lub potwierdzenie salda dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentowania dłużnika. Zawarcie ugody jest równoznaczne z uznaniem roszczenia.

Po przerwaniu przedawnienie roszczenia biegnie od nowa. W przypadku uznania - od dnia uznania, w przypadku dochodzenia roszczenia przed sądem czy innym organem - od dnia prawomocnego zakończenia postępowania. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Biegu przedawnienia nie przerywa złożenie pozwu, jeżeli doszło do jego zwrotu lub jeżeli postępowanie zostało umorzone po wcześniejszym jego zawieszeniu.

Przedawnione roszczenie nadal istnieje. Przedawnienie jest uwzględniane tylko na zarzut dłużnika. Możliwe jest zatem dochodzenie przedawnionych roszczeń, lecz jest ono związane z ryzykiem. Podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika w postępowaniu sądowym skutkuje oddaleniem powództwa i przegraniem procesu. Zarzut taki dłużnik może podnieść w każdym momencie do czasu wydania orzeczenia ostatecznie kończącego postępowanie.

W praktyce może się zdarzyć, że dłużnik uzna roszczenie już przedawnione. Literalnie stosując przepis, mówiący o przerwaniu biegu przedawnienia przez uznanie, można dojść do wniosku, że przerwać można bieg przedawnienia tylko do czasu jego zakończenia. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę art. 117 § 2 dopuszczający możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia po upływie terminu, należy za takie zrzeczenie uznać również uznanie przedawnionego roszczenia.

Ratio legis instytucji przedawnienia polega na tym, że przyjmuje się za nieuzasadnioną ochronę wierzyciela, który zaniedbał dochodzenia swoich uprawnień. Przy tym z reguły z upływem czasu dłużnikowi może być trudniej przeprowadzić prawidłową obronę. Gdyby nie było instytucji przedawnienia, to teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której wierzyciel dochodzi wierzytelności zapłaconej, a dłużnik z powodu upływu czasu nie posiada dowodu dokonania zapłaty i musi ponownie spełnić to samo roszczenie.

Ważne jest również to, aby przez lata nie utrzymywać stanu niepewności, co do przysługujących zainteresowanym praw i obowiązków.

Autor jest radca prawny, Kancelaria Prawna Atys i Wspólnicy

tagi

długi, dłużnik, przedawnienie roszczeń, wierzyciel, dochodzenie długów

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-06-04 16:31:03 213.143.60.* | Izabela
Witam, mam pytanie. Mój narzeczony i ja 5 lat temu otworzyliśmy konto w banku i w związku z historią współpracy męża z tym bankiem w swoim rodzinnym kraju dostał on na dzień dobry kartę kredytowa z limitem 20 tys. Wykorzystał te pieniądze ale nigdy ich nie zwrócił bo sytuacja trochę się skomplikowała . Ja byłam upoważniona do tego konta. Po kołku miesiącach po otworzeniu konta bank zlikwidował konta swoich prywatnych klientów i pozostawił jedynie dla kont firmowych. Bardzo szybko sprzedał dług firmie windykacyjnej , która bezskutecznie domagała się się spłaty . Dziś minęlo 5 lat od momentu założenia konta czy w związku z tym możemy liczyć na przedawnienie? Mój narzeczony , obecnie mąż nie jest obywatelem Unii Europejskiej. Będę wdzięczna za odpowiedz , pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-13 17:12:57 37.31.60.* | loko1
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Witam,
Mam następującą sytuację.
W 2011 roku wystawiłem faktury, klient zapłacił po kilku tygodniach 50% a resztę jak będzie miał. Co Jakiś przypominałem mu o płatności ale się wykręcał- w dodatku znajoma firma wiec dawałem spokój.
Kiedy minęło trzy lata powiedział że faktury są przedawnione i nie zapłaci podpierając się art 118 KC.
CO mogę zrobić w takim przypadku by dostać swoje zaległości?
2015-03-24 16:16:29 maria_korzen
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
10 lat
2015-03-24 08:52:31 88.199.28.* | dorota1973
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [7]
witam chciałabym uzyskac jakas odpowiedz na mój problem otoz w 2000 roku wzielam kredyt w 2005 roku minela data splacenia tego kredytu a teraz otrzymałam pismo nie polecone ze bank sprzedal mój dlug firmie windykacyjnej i mam na zaplate siedem dni dodam ze jest to teraz bardzo duza kwota ponieważ przez te dziedsiec lat doliczyli mi takie odsetki ze zawalu można dostać ja nie zareagowałam na to pismo w żaden spsob wiec chciałabym wiedzieć czy mogę uznac ten dlug za przedawniony ?? proszę o odpowiedz
2015-03-25 20:37:31 zolza9
Czy tu jeszcze ktos,cos doradza???......Bo poprzednie moje stwierdzenie zostalo usuniete...-)
2015-03-26 11:11:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może po prostu nic merytorycznego w kwestii przedawnienia ...nie wnosiło. Jak zresztą i obecne.
2015-03-26 19:23:26 zolza9
Wiec doradzanie powolywania sie na paragraf 117 kc i 118kc jest tylko jedyna pomoca?
2015-03-26 19:41:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie bardzo rozumiem o co Pani chodzi.

Przecież to nie jest poradnia prawa cywilnego prowadzona przez kancelarię prawną, bo takie rzeczy dzieją się na ogół odpłatnie.

Wątek dotyczy artykułu, sprzed 5 lat zresztą, który zasadnicze kwestie przedawnienia wyjaśnia.
Każdy, kto ma wątpliwości w swojej sprawie, albo nie chce mu się go czytać może zadać pytanie. Każdy może odpowiedzieć.
A redakcja forum pewnie wywala spam, pytania zdublowane, odpowiedzi idiotyczne itd.
2015-03-26 20:40:10 zolza9
Wiec bardzo przepraszam,niepotrzebie produkuje sie tu od pazdziernika 2014 do marca 2015...szukajac jakiejs pomocy.....Moze dobrze Pan napisal (...) pytania zdublowane, odpowiedzi idiotyczne itd
2015-03-26 20:48:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mnie nie ma Pani za co.
Rzeczywiście- dłuższą wymianę pytań/odpowiedzi z 'h szatkowskim' - całkiem merytoryczną widać w tym wątku.
2015-03-30 14:52:34 zolza9
Metoryczna byla i wazna.....ale widac brak juz pomyslow co robic dalej.....Z urzedasami sie niewygra.....-)
-1 spadek
2015-03-10 12:43:00 83.144.107.* | gaston
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
dzień dobry,
cieszę się, że odpowiada Pan na pytania, bo przyznam że jestem w kropce. Nie do końca rozumiem czy w mojej sytuacji mogę powołać się na przedawnienie czy nie. Sprawa wygląda następująco : w 2002 roku skorzystałam z biletu ulgowego w przewozach regionalnych - korzystałam z legitymacji studenckiej, ale jak się okazało w mogłam z tej zniżki skorzystać tylko do 26 roku życia. Kontroler , który mnie "złapał" uznał że mam zapłacić karę, mimo że ja chciałam dopłacić do biletu. Według ,mnie miało to sens. Tak czy tak dostałam z kolei pismo, na które odpowiedziałam natychmiast, przedstawiałam sytuację, zapłaciłam i wysłałam listem poleconym. Odpowiedzi nigdy nie dostałam. Teraz otrzymałam wezwanie windykacyjne listem zwykłem, na adres moich rodziców - generalnie mnie ścigają straszą etc. Co w tej sytuacji zrobić? dokumentów potwierdzających moje działania już nie mam, to było tak dawno temu, że zapomniałam o całej sytuacji. Listu poleconego nigdy nie dostałam. ta ostatnia korespondencja również przyszła listem zwykłym.
Będę wdzięczna za podpowiedż. Pozdrawiam Monika
2014-12-08 17:24:45 94.254.193.* | 41113
Witam. Mam pytanie nie wiem co robic i gdzie szukac pomocy:-( maz mój ma spore zadłużenia z przed kilku lat.miedzy innymi za abonamenty tele. I za kredyty czy zakupy na raty. Nie wiem dokładnie od kiedy one sa ale napewno 2 ,5 roku temu ostatnie albo i dluzej.przychodzily na adres zameldowania meza jakies listy od firm windykacyjnych i komornikow sądowych ale na żadne nie odpowiadal.Tesciowa odbierala bo listonosz przynosil ale tylko te nie polecone. Czy w takim przypadku jak pismo zostalo przyjete czy przerywa sie termin przedawnienia ch9ciaz maz na zadne nie odpowiadal? Nie wiem co robic .zyje w ciaglym stresie.rozne mysli chodza mi po glowie chociaz to nie moje długi ale jesteśmy malozenstwem i nie chcialabym stracic tego co mamy. Mieszamy na wynajetym maz tylko pracuje zarabia troche wiecej jak najnizsza krajowa mamy córkę. Chodz bardzo chciałabym splacic te dlugi i miec to z glowy na chwile obecna nie jest nas stac bo ledwo starcza z miesiaca na miesiac:-( Pomocy
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-05 13:44:11 arah01
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [2]
napiszę o sprawach nieuczciwych wierzycieli która dotknęła mnie osobiście.
Kancelaria X Wierzytelności Windykacja skupująca długi
od firm ( Duża Mafia ) - otóż ludzie Ci skupują sobie długi i czekają aż suma zadłużenia narośnie do rozmiarów horyzontalnych nie zawiadamiając dłużnika o jego zadłużeniu.
W moim przypadku to suma 5400 zł plus koszta komornika.
Pismo to dostałam na adres gdzie nie zamieszkuję od 6-ściu lat i nigdy wcześniej nie było żadnych pism tyczących tego zadłużenia gdyż mieszka tam moja córka i wszelką korespondencję mi przekazuje.
I teraz może o datach tyczących tej sprawy od komornika i kancelarii prawnej tego
biura pod którym się podpisuje radca prawny tej łupiącej grupy p. Iksińska
18.11.2003 jest pierwsza data klauzula wykonalności Sąd Rajonowy dla Wrocławia X
21.11.2014 nowa czyli nowy wyrok postanowienie Sadu Rejonowego dla Wrocław X
Nigdy nie dostałam nic od tej firmy że jestem ich dłużnikiem .
Gdy zadzwoniłam do tej firmy pani z wielką łaską i opieszałością powiedziała skąd jest ten dług
I na ile opiewa po trzech telefonach dopiero następnego dnia ( firmy Dialog której niestety już nie ma więc nigdy nie dowiem się jaki był dług macierzysty i czy istniał )
I że nawet jeżeli zacznę spłacać ten dług to mogą wstrzymać komornika ale będę musiała pokryć koszta komornika .
Pytam się więc o co tu chodzi po jedenastu latach dostaję powiadomienie o zadłużeniu .Nawet jeżeli firma ta przejęła te długi wydaje mi się że zawiadomienie powinno być dostarczone tak jak powiadomienie od komornika ale firma ta bazuje na takich sytuacjach b. Proszę o pomoc . .
2014-11-05 13:49:09 arah01
Pismo do komornika było wrzucone do skrzynki .
2014-11-05 14:01:51 arah01
A i jeszcze jedno w 2009 roku brałam kredyt z banku i nie byłam nikomu nic winna gdyż brałam pismo z krajowego rejestru długów .
2014-10-23 12:27:32 zolza9
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [10]
W 2006 administracja mieszkaniowa zostala rozwiazana a jej tereny zdane do Urz.Miasta.Na terenie staly garaze tzw.blaszaki.Nigdy nie dostalismy pism,ze przeszlo to pod Urz.Miasta.W tym roku na kazdym z garazy Urz.Miasta zostawil pisma aby zglosic sie ,ze zajmuje sie dalej garaz.Po zgloszeniu w Urz.Miasta. okazalo sie ze trzeba zaplacic prawie po 5 tys.zaleglego za dzierzawe.Urzedniczka poinformowala nas,ze jak rozwiazano administracje,to sami powinnismy dowiedziec sie w Urz.Miasta kto teraz zarzadza terenem,a nie czekac.Czy po tylu latach dlug jest dalej aktualny.
2014-10-23 12:40:11 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Przedawnienie roszczenia w takiej sytuacji- świadczenie okresowe- wynosi 3 lata.
No chyba, że chodzi o podatek od nieruchomości- wtedy lat 5. Opłata za wieczyste użytkwoanie- 3 lata.

Oczywiście pomijam kwestię przerwania biegu przedawnienia.
2014-10-23 14:35:27 zolza9
Nierozumie zbyt tego przerwania biegu przedawnienia.Czy kiedy dostalam ponaglenie do zaplaty i straszeniem sądem,napisalam pismo o nienaliczanie mi tych oplat,bo niewiedzialam gdzie placic i nigdy niedostalam zadnego pismam przez 8 lat,kto zarzadza tym.Ani administracja o zbyciu tego niepowiadomila,ani Urz.Miasta.Czy tym pismem przerwalam bieg przedawnienia?Takie pismo urzedniczka kazala napisac,zlozylam je 25 sierpnia,ale do dnia dzisiejszego z Urz.Miasta nie dostalam,zadnej opowiedzi.
2014-10-24 11:08:45 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, taka czynność stanowi przerwanie biegu przedawnienia, ale w Pani przypadku nie ma to znaczenia, bo nastąpiła ona już po upływie okresu przedawnienia.

Może jednak przedawnienie przerwano już dawniej- np. wezwaniem do zapłaty, którego Pani nie pamięta, albo nie odebrała Pani awiza, albo odebrał list członek rodziny i zgubił itp.

Więcej o przerwaniu:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zawieszenie;i;przerwanie;biegu;przedawnienia,218,0,678618.html
2014-10-26 05:49:27 zolza9
Wiec prosze mi napisac taka rzecz....Jak powinam i ustosunkowac do tego,ze od 25 sierpnia Urz.Miasta nie odpisal mi na moja prosbe.....Czy sadzi Pan,ze to odwlekanie,moze ma zwiazek z przedawnieniem czy zblizajacymi sie wyborami.?..
2014-10-27 12:04:10 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
1. że co do zasady był 1 miesiąc na odpowiedź, więc jeśli nie było kwestii nieprawidłowego dostarczenia pisma czy wskazania swoich danych- kwalifikuje się to do interwencji wyżej, niż ów urzędnik/dział magistratu.
2. wybory nie mają nic do tego moim zdaniem, a już na pewno nie mają prawa mieć.

3. wracając do rzeczy. To, że upływa okres przedawnienia nie oznacza, że dług znika. Oznacza jedynie, że dłużnik może skutecznie uchylić się od takiego roszczenia dokonując oświadczenia, w którym tego odmawia właśnie z powodu upływu ww okresu.
2015-02-04 15:22:43 zolza9
Pisze jeszcze raz,bo sprawa sie ciagnie.Wczoraj bylam wezwana do urzedu miasta i pani kierownik,gruntow skarbu panstwa,powiedziala,ze okres przedawnienia mija dopiero po 10 latach.Na pytanie dlaczego przez 8 lat nikt mnie niepowiadomil,ze grunty przeszly pod urzad miasta odpowiedziala,ze przez 8 lat robili spis inwentarza otrzymany od administracji.Mam juz dosc cigania,chce to zaplacic,ale czemu za 8 lat?...Pani kierownik powiedziala,ze to moja byla sprawa,aby dowiedziec sie pod kogo przeszly grunty..Jezeli to uleglo przedawnieniu,to gdzie moge znalesc jakis wzor pisma,aby sie odwolac,lacznie zna jaki & mam sie powolac?Z gory dziekuje.
2015-02-04 17:37:47 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Niech Pani kierownik w końcu wyda jakieś pismo, bo z urzędem niczego nie załatwia się "na gębę".

Jaki jest okres przedawnienia moim zdaniem już napisałem. Okres 10 lat wtedy, gdyby przed upływem ww już 3 lub 5 letniego przedawnienia wierzytelność (dług) została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

_________
Jeśli jest rzeczywiście przedawnione- podnieść zarzut przedawnienia powołując się na art. 117 i 118 KC.
2015-03-08 18:31:30 zolza9
I coz....Urzad Miasta dalej upiera sie,ze przedawnienie mija po 10 latach.....Odpowiedz z urzedu....
(...)..W odp.na Pani pismo w sprawie przedawnienia oplaty naliczonej za okres 01-03-2006 do 14-01-2014 z tytulu bezumownego korzystania z garazu,ktory jest zlokalizowany na nieruchomosci Skarbu Panstwa..Urzad Miejski informuje,iz zgodnie z powolanym przez Pania art.117/118,termin przedawnienie wynosi 10 lat,a dla roszczen o swiadczenia okresowe oraz roszczen zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej- 3 lata.Ponadto wyjasniamy,iz zgodniez wyrokiem sadu apelacyjnego,wynagrodzenie nalezne wlascicielowi obejmuje caly okres,przez ktory posiadacz korzystal z nieruchomosci i nie stanowi swiadczenia okresowego,poniewaz okresowej platnosci nie przewiduje ani umowa,ktorej tu niemaa,ani przepis ustawy.Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomosci niesa rowniez roszczeniami zwiazanymi z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,sa zas roszczeniami zwiazanymi z wlasnoscia nieruchomoaci.Termin przedawnienia tych roszczen wynosi zatem 10 lat,a nie 3lata.Zgodnie z powyzszym Pani wniosek jest bezzasadny.....
Dodam jeszcze,ze mam umowe,ktora zawarlam z dawna administracja i ,ze wplacilam w 2000 roku 50zl.kaucji.Administracja rozwiazujac siee ,nie zerwla z nami umow,ani niepowiadomila,ze grunty przekazuje pod Urz.Miasta.Niewiem jak mam sie teraz ustosunkowac do odp.z UM.Chyba nie wygram tej bitwy z urzedem i bede musiala zaplacic te 5 tys.Co moze mi Pan doradzic?
2015-03-08 18:39:56 zolza9
A....Powoluja sie na wrok Sadu apelacyjnego z dnia 8 Listopada 2013r IACa 556/13
2014-09-22 14:13:34 195.254.174.* | Zuza2184
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Witam... Firma windykacyjna Intrum działając w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA informuje mnie że w rejestrach wierzyciela na mojej polisie istnieje zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek OC w roku 2005, 2006, 2008. Prowadzę dzialalność gospodarczą i posiadam kilka samochodów. Nie jestem nawet w stanie ustalić ani sprawdzić czy wspomniane wyżej polisy były zapłacone czy jednak nie. Pytanie więc czy te sprawy nie są przedawnione skoro minęło więcej niż 3 lata...?! Czy jak odpowiem na to wezwanie to czy nie przerwę procedury przedawnienia i tym samym nadam nowy bieg sprawie...?! Proszę o jakąś podpowiedź...
2014-08-19 13:45:47 194.150.170.* | Juula
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
witam proszę o poradę. Otrzymałam pismo z orange iz w 2010 roku nie uiściłam opłaty za 4 telefony (za aparaty) Za wszystkie aparaty płacę zawsze przy odbiorze i nie przypominam sobie zaistniałej sytuacji. mam w firmie orange 5 numerów firmowych. Dodam iz telefony które orange twierxzi są rzekomo nie zapłacone juz dawno nie działaja a dwa z tych numerów są zlikwidowane. Proszę o informację po jakim czasie dług ulega przedawnieniu
2014-08-19 21:07:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stan techniczny obecnie aparatów, czy aktywność numerów jest tu bez związku.
Jak rozumiem aparaty zostały kupione na firmę, więc jeśli opodatkowanie na zasadach ogólnych czy liniowe to i tak dowód zapłaty faktury za 2010 musi być w dokumentacji jeszcze ze względów skarbowych.

Skoro więc mamy potencjalnie nieopłaconą fakturę pomiędzy firmami to okres przedawnienia roszczenia wynosi 2 lata od daty wymagalności.

http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/przedawnienie;dlugu;w;obrocie;gospodarczym,159,0,801695.html

Zakup aparatów 'prywatnie' zmienia stan rzeczy.

Zawsze jeszcze jest kwestia przerwania biegu przedawnienia.
2014-06-23 21:03:30 Luki_K
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [3]
Witam, moja żona zapisała się na studia SGH w 2006 r. W styczniu 2007 r. poszła na urlop dziekański na 1 rok. Po upływie tego okresu nie powróciła na studia, ale również się z nich nie wypisała. Tydzień temu dostała wezwanie od pełnomocnika prawnego szkoły do zapłaty zaległych należności za luty, marzec i kwiecień 2008 r. i naliczone przez 6 lat odsetki w terminie 14 dni od otrzymania pisma pod groźbą oddania sprawy do sądu w wypadku nieuregulowania należności. Do tej pory szkoła nie wysyłała żadnych komunikatów o zadłużeniu. Poprosiłbym o informację jak wygląda przedawnienie długu w tej sytuacji. Nie chodzi nam nawet o nie opłacenie należności za 3 niewykorzystane miesiące nauki, ale raczej o odsetki naliczane przez 6 lat bez naszej wiedzy o zadłużeniu.
2014-06-23 21:41:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wykładnie są takie, że zadłużenia za czesne powstałe przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. przed 1 września 2005 r) przedawniały się po 2 latach, jak w przypadku zlecenia. Po wejściu ustawy w życie, a więc i podpisywaniu umowy student-uczelnia- ma zastosowanie przepis ogólny o przedawnieniu 10 letnim.
2014-08-09 10:32:53 194.54.17.* | Iś bin
No dobrze, a teraz, jeśli uczelnia podjęła się nauki i nie otrzymała pieniędzy po wejściu w życie ustawy, czyli po podpisywaniu umów ze studentem, to czy terminem przedawnienia jest moment podpisania umowy pomiędzy uczelnią a studentem, czy też data powstania zobowiązania?

Czy z praktyki wynika, że uczelnie stosują podobny zabieg jak np. Urząd Skarbowy, który na rok przed upłynięciem terminu przedawnienia potrafi wnieść sprawę do sądu (przerywając bieg przedawnienia), by uzyskać jak najwyższe odsetki względem dłużnika?
2014-08-11 11:31:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Decyduje to, czy podpisano umowę na podstawie wskazanej Ustawy- czyli jaki rodzaj zobowiązania stanowi czesne, a nie data powstania zadłużenia.

Nie sądzę by uczelnie robiły 'biznes' z odsetek. Nie są instytucjami finansowymi i jeśli zwlekają, to z niefrasobliwości, że dłużnik sam swoje zobowiązania spłaci.
2014-06-21 11:29:40 178.118.238.* | melonik73
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
witam miałem kiedyt konsumpcujny w 1999 roku i teraz dostałem wezwanie od firmy windykacujnej do spłaty prawie 5500 zł.Czy nie jest to juz przedwanienie sprawy i czy mam zapłacic pozdrawiam
2014-06-11 12:27:09 5.172.252.* | Nicola444
Czy kazde pismo od komornika dotyczace np zajecia w urzedzie skarbowym itd powoduje przerwanie biegu przedawnienia?Czy jesli nakaz nie zostal doreczony to mona ubiegac sie o wznowienie terminu ?Z jakich powodow mozna sie o to ubiegac? Kiedy sad zwolni z kosztow sadowych? Jesli ma si rodzine. na utrzymaniu a zarabia zroche wiecej niz najnizssza krajowa,ale komornik. zajmuje wynagrodzenie i zostaje najnizsza krajowa? Cyz trzeba wplacac jakis procent od tej kwoty ktora cchcem umrzyc do sadu? Ile wynsza koszty sadowe?? Czy jak sie pospieszymy i zlozymy do nsadu pozew o przedawnienoe a sie okaze ze sie jeszcze nie przedawnilo to przerywa sie bieg przedawnienia i biegnie on od nowa
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-06-11 11:52:49 5.172.252.* | Nicola444
Witam. Chcialam zapytac o dlugi mieszkaniowe i ich przedaenienie. Po jakim czasie przedawnia sie ugoda sadowa? Po jakim czasie nakaz sadowy? Czy mozna sie bronic podpisaniem ugody pod wplywem bledu? A co z sytuacja, kiedy nakaz nie zostal doreczony a sciaga sie naleznosc z wyplaty? Czy sciaganie naleznosci z wyplaty powoduje przerwanie biegu przedawnienia? Czy pismo od dluznika z prosba o umorzenie dlugu powoduje przerwanie biegu przedawnienia?I jeszcze jedno. Jezeli takie dlugi spalaca sie solidarnie, a wobec jddnego z dluznikow mozna mowic o przedawnieniu, to czy przedawni sie caly dlug wobec wszystkich dluznikow?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-09 12:13:20 185.26.182.* | pol831
3 lata alee szybciej dostaniesz kopa z mieszkania
2014-06-03 19:44:30 83.1.81.* | zbik 83
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
witam03,06,2014 dostałem od cyfrowego polsatu wezwanie do zapłaty na ok 16 zł jak poinformował mnie pan do którego sie dodzwoniłem to zaległy niepelny abonament dodam iz nie posiadam w/w telewizji od prawie 3 lat i nie posiadam juz dokumentów potwierdzających wpłaty bo po rozwiazaniu umonwy wykonałem telefon i poinformowano mnie ze nie posiadam zadnych zobowiazań względem polsatu.
2014-06-03 22:19:51 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie "prawie" 3 lat. Przedawnienie w zobowiązaniach cyklicznych, okresowych takich jak właśnie abonament telekomunikacyjny następuje po 3 latach.
2014-05-27 11:25:25 46.148.91.* | Zbigniew555
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [2]
Witam podpisałem pożyczkę 2006roku na 18tyś a teraz firma windykacyjna domaga się jej spłaty nie miałem żadnych pism ani nie było sprawy w sądzie czy ten dług jest przedawniony?
2014-05-27 13:27:56 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od tego na kiedy był określony termin jej spłaty. Tu okres przedawnienia wynosi 3 lata od owego terminu.
2014-05-24 23:00:43 84.205.31.* | as.
Witam. Maz dostal pismo od firmy windykacyjnej, ze ma do zaplaty 4 tysiace rozlozone na raty po prawie 800zl, poniewaz kupili dlug od providenta za dwie pozyczki z 17 i 24 grudnia 2004r, ktorych nawet nie bral. Czy taki dlug sie napewno przedawnil i czy mozemy sami odrazu zlozyc wniosek do sadu o zarzut przedawnienia? Czy musimy czekac ba jeszcze jakies pismo?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-06 19:45:37 vika_pr
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [4]
Witam,
do jakiego typu długów odnosi się zaliczka pobrana od pracodawcy przez pracownika?
2014-03-06 20:31:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jest to jeden z innych typów zobowiązań, regulowany nie KC, ale kodeksem pracy- a konkretnie art. 291. Przedawnienie wynosi tu 3 lata ( zaliczka jako awansem wypłacone wynagrodzenie za pracę ).

Chyba, że była to zaliczka na inne cele, czyli związane z wykonywaniem pracy (np. gotówka dana sekretarce na kupno materiałów biurowych do pracy)- to zasada taka jak z mieniem powierzonym pracownikowi- przedawnienie wynosi 1 rok, od kiedy pracodawca się szkodzie dowiedział, nie później jednak niż 3 lata od szkody wyrządzenia.
2014-03-06 21:34:12 vika_pr
A czy w przypadku umowy innej niż umowa o pracę działa to w ten sam sposób?
-1 spadek
2014-03-06 22:19:41 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Nie ma mowy o pracodawcy wtedy, stosuje się zasady kodeksowo-cywilne.

Czyli w przypadku osoby samozatrudnionej, a więc prowadzącej DG- byłby to termin moim zdaniem trzyletni z art. 118 KC, a dla wykonującej dzieło/zlecenie- termin dwuletni z art. 751 KC
2014-03-06 21:29:13 vika_pr
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
2014-01-26 21:40:46 37.31.18.* | leszek kadela
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
W Polsce przedawnienie nastepuje po smierci dluznika lub po wojnie.
-3 spadek
2014-01-23 11:04:52 94.197.120.* | Kindzioraero
Witam
Kiedy ulegają przedawnieniu mandaty za jjazdę bez biletu? W 2002 roku zostałem zatrzymany bez wważnego biletu w Elblagu. W tym czasie odbywalem służbę wojskową i bylem w mundurze. W dniu wczorajszym dostałem pismo ze mam do zaplaty 750 pln. Nie mieszkam w Polsce od 8 lat. Czy nadaal musze zaplacic? Dziękuję
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-23 11:44:34 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
W tej sytuacji NIE jest to mandat, ale opłata specjalna i zgodnie z art. 77 ustawy prawo przewozowe przedawnia się po roku od wskazanej w "mandacie" ostatecznej daty zapłaty.

Jeśli sprawę niezapłacenia przewoźnik skierował do sądu przed przedawnieniem - nastąpiło przerwanie biegu tego przedawnienia.
2013-11-05 20:15:44 82.160.130.* | marek201179
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
WITAM
Moj problem polega na tym iz odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach w raz z braćmi i problem polega na tym iz rodzice nie płacili w pewnych miesiącach w rożnych latach za centralne ogrzewanie( trudna sytuacja finansowa ) . Gdy chciałem sie dowiedzieć za jakie miesiące i w ktorych latach nie została uiszczona oplata od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie może ( nie chce ) wydać mi takiego zaświadczenia . Porostu chciał bym powoli nawet spłacać ten dług ale nawet nie wiem co gdzie i ile .Otrzymałem aby zaświadczenie ze np. na dzien .31.10.2013 dług za co wynosi 3300zl. Od kont rodzice zmarli uiszczam sumienie opłaty czas około 2.5 roku. Poprostu chce miec czarno na bialym kiedy i ile mam do zaplaty. MOJE PYTANIE "JAKI JEST CZAS NA PRZEDAWNIENIE TAKIEGO RODZAJU DŁUGU "
2013-09-01 02:13:02 79.184.212.* | andzelll
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Witam mam ojca który nie płaci mi alimentów i ma zadłużenie na ok 30 tys u mnie. Po 25 roku życia chciałabym się go zrzec by on nie zarządal ode mnie alimentów na siebie co powiedział ostatnio na rozprawie. Czy wtedy istanieje przedawnienie bądź całkowite zniesienie zadłużenie z jego strony?
2013-07-03 13:03:21 83.142.58.* | Maja905
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Moi sasiedzi wyjechali do stanow i juz nie wroca zostawili zadluzone mieszkanie w Zarzadzie mienia.Czy kiedykolwiek przedawni sie ich dlug mieszkaniowy?
2013-03-06 22:34:47 78.30.91.* | kaz157
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Przypadkowo dowiedziałem się, że prawdopodobnie powinienem płacić podatek od nieruchomości. Jeśli tak jest to zalegam za lata prowadzenia działalności od 1994 do 1997 roku. Co w takim przypadku ? Czego mogę się spodziewać ? Jak wygląda ewntualne przedawnienie ? Podobno taki obowiązek powinienem sam zgłosić.
2013-03-01 16:45:56 83.24.126.* | zalukaj129
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [12]
jeżeli moja umowa z prowidentem wygasła 1,5 roku temu to w jakim czasie dług sie przedawnia
2013-05-13 22:21:29 89.66.17.* | jez1303
prowidenta sie nieboj to jest bandyctwo [z******** odsetki ]na taka lichwe masz 3lata , oni nie chodza do sadu- maja to wliczone ,uwierz maja z czego
-16 spadek
2013-05-15 15:38:05 77.252.86.* | ProvidentPolska
Provident Polska zawsze postępuje zgodnie z prawem, a pożyczki udzielane są w oparciu o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Nasze umowy są przejrzyste, jednoznacznie określają wszystkie koszty pożyczki, sprawiając że nasz klient nigdy nie zostanie zaskoczony kosztami o których wcześniej nie miał pojęcia. Nasza firma jest odpowiedzialnym pożyczkodawcą, docenianym i przez klientów, i przez rynek finansowy. Niedawno odbieraliśmy dwie prestiżowe nagrody – Godło „Firma Przyjazna Klientowi” i „Perły Polskiej Gospodarki” w dowód uznania dla jakości prowadzonych przez nas działań.

Więcej: http://www.csr-provident.pl/faq.html?parent=11

Biuro Prasowe Provident Polska
-1 spadek
2014-05-09 19:21:41 213.105.219.* | Petrunela
JASNE...JESTESCIE NICZYM BIALA KARTKA...DO CZASU KIEDY NIE SPRZEDACIE DLUGOW FIRMOM ZAJMUJACYM SIE WINDYKACJA!! GDZIE NIBY WTEDY TA FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI I PERLA. SMIECH NA SALI.
2014-05-09 19:20:49 213.105.219.* | Petrunela
JASNE...JESTESCIE NICZYM BIALA KARTKA...DO CZASU KIEDY NIE SPRZEDACIE DLUGOW FIRMOM ZAJMUJACYM SIE WINDYKACJA!! GDZIE NIBY WTEDY TA FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI I PERLA. SMIECH NA SALI.
2013-11-20 20:15:21 89.231.72.* | Dłuznik
A moze by tak szanowni panstwo odpowiedzieli na moje pismo jesli jestesce az tak mili w stosunku dla klienta dotyczy to PROVIDENT POLASKA jesli dostajecie takie prestiżowe nagrody – Godło „Firma Przyjazna Klientowi” i „Perły Polskiej Gospodarki” a nie wchodzicie na swoja strone i nie odpisujecie i to jest Firma Przyjazna Klientowi ?????????????????????????????
2013-06-10 01:57:21 188.146.98.* | vvvvvvvvvvvvvvvv
Pożyczki to nie kredyty i nie można naliczać % od pożyczek. A Wasza jak twierdzicie renomowana firma pożyczkowa to nic innego jak lichwa.
Jak można żądać 1756PLN za pożyczone 1000PLN?!? Owszem, pożyczkobiorcy są informowani o kosztach ale Wy tylko żerujecie na takich, którym bank odmówił kredytu. Ludzie nie dajcie się złapać na te pseudo pożyczki!!! Lepiej wziąć kredyt w normalnym banku, czy pożyczyć od rodziny lub znajomych. Przynajmniej nie będziecie musieli spłacać 175,6% tego co "pożyczycie" w tych providentach, skokach czy innych parabankach.
2013-10-29 15:00:14 89.70.214.* | @1033
Banki i para banki podzieliły polski rynek między siebie i łupią klientów bez litości. Jedni i drudzy są hochstaplerami a Tusk tylko się przygląda i nic w tej sprawie nie robi. Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jak PiS przejmie władzę w Polsce to zlikwiduje w pierwszej kolejności lichwę (czytaj para Banki) a następną decyzja będzie opodatkowanie Banków i super hiper Marketów ( czytaj obcy kapitał)
-6 spadek
2013-03-18 08:26:25 46.134.52.* | lotik
Zamiast zastanawiać się kiedy dług ulega przedawnieniu proszę uczciwie spłacić zobowiązanie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-01-23 22:52:52 37.30.82.* | Krystyna P.
chce zaplacic dlug po mojej zmarłej siostrze która nabyla drzwi do mieszkania na kredyt,prawdopodobnie w zaglu,chodze od Banku do Banku i nigdzie nie mogę znalezcbanku Zagiel wszyscy mowia ze to WBK a tam odsylaja mnie mowiac ze oni nie widza nic o mojej zmarłej siostrze ze nie maja jej w rejestrze wiec pytam gdzie mam szukac by splacic te zrobione drzwi,zaznaczam ze nie dysponuje zadnymi papierami i nic nie wiem.Moja siostra była po dwóch wylewach mieszkala samai sama i podobno z jakas znajoma kolezanka której nie znam zalatwiala drzwi podobno poprzednie zniszczyli strazacy którzy włamywali się do niej by ja ratować proszę o pomoc w tej sprawie i odnalezienie w zaglu jej długu....Ja nie mam zadnych papierów w tej sprawie
2014-01-24 11:02:14 H Szatkowski  [ Tysiącznik na forum ]
Mając postanowienie sądu o nabyciu spadku albo akt (notarialny) poświadczający dziedziczenie należy zwrócić się do BIK z wnioskiem o udzielenie informacji o ewentualnej historii kredytowej siostry zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe.

Dodatkowe dokumenty- akt zgonu, kserokopia d. osobistego wnioskującego.

Wszystkie te dokumenty należy złożyć w Centrum Operacyjnym Obsługi Klienta Biura Informacji Kredytowej, które mieści się w Warszawie, na ul. Postępu 17 A, albo wysłać pocztą z podaniem adresu, na jaki ma zostać wysłany raport.
2013-10-10 14:49:13 78.8.198.* | xxx615
Do lotik - Najlepiej cwaniaczyć jak się ma ciepłą posadkę, zdrowie i bilony zamiast serca i rozumu. Większość ludzi nie spłacających swoje długi to uczciwi w tyłek bici Polacy zmiażdżeni przez nasze Państwo tylko dlatego, że się pochorowali, czy stracili pracę. Dwoją się i troją żeby spłacać swoje zobowiązania i nie potrzebują porad pseudo moralistów. Zalecam przed takim komentarzem trochę pokory i choć chwilę zastanowienia...
2013-02-28 19:34:32 83.29.24.* | ASIA1322
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [3]
mój partner dostał dziś pismo od firmyULTIMO ,powiadomili go ze ma do zaplaty2800 zł nie wiadomo za co ;( miał dług prawie 800 zł w PKO ale sama chodziłam do banku i wpłacałam raty na ktore bank sie zgodził to było w 2010 roku partner pracuje dorywczo i z tego sie utrzymujemy wraz z córeczką POMOCY
2014-03-10 13:37:56 79.185.208.* | magda501
Ja tez dostalam.Mam pytanie co pani z tym zrobila,bo ja nie wiem jak mam sie do tego odniesc.Prosze o szybko odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-03-10 13:48:10 79.185.208.* | magda501
Dodam jeszcze ze sodem mnie straszo.Niech ktos kto sie na tym zna mi cos podpowie,bo nie wiem co robic
.
2013-06-19 20:12:25 31.11.177.* | Lomion
To proponuję do nich zadzwonić i się wszystkiego dowiedzieć. Zawsze łatwiej podejmuje się decyzje mając rozeznanie w sytuacji.
2013-02-23 12:58:27 188.29.145.* | jarek34
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
witam... w 2007r.prowadziłem jednoosobową działalność gosp. na którą miałem abonament w orange. od 2008r. nie używam tego tel, a sim karta została zniszczona, nie opłaciłem ostatniego rachunku i kolejnych też.w 2009r zamknąłem działalność i od tamtej pory nie przyszło mi żadne wezwanie do zapłaty za uslugi abon. czy to oznacza ze zadłużenie się przedawniło???
2013-02-12 14:20:50 83.10.68.* | Paweł319
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
Pobierałem rentę po mamie jak zmarła bo się uczyłem po jakimś czasie rzuciłem szkołę ale nadal pobierałem rentę. Po jakims czasie przyszło mi pismo że muszę zwrócić te pieniądze które pobierałem. Dług rósł a ja nie płaciłem i juz jest jakieś 5 lat od ostatniego pisma z Zus-u. To może oznaczać że dług został przedawniony ? Proszę o odpowiedz. Z góry dziękuje
2013-02-12 14:26:35 Mariaanan
Mój wujek już chyba od dwóch lat się ukrywa , bo go ścigają za długi , za niepłacone alimenty... pewnego dnia po prostu zniknął i słuch o nim zaginął...
2013-01-30 14:37:38 77.46.11.* | Ewa477
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Zawarłam umowę o dochodzenie roszczeń powypadkowych z pewną firmą specjalizującą się w tym 24.01.2010. Uzyskali odszkodowanie, problem w tym, że wpłynęło ono na ich konto 10.09.2010 i teraz nie chcą mi go oddać wbrew umowie.Zwodzili mnie i dalej grają na zwłokę. Zabrali mi 70 % uzyskanego odszkodowania.Czy nastąpiło przedawnienie w roku 2012, czy też nastąpi ono w 2013? Inaczej: czy w takiej sprawie następuje ono po 2, czy 3 latach? I co mam robić w tym pierwszym (czy w ogóle coś się da zrobić?) i drugim przypadku? ,
14 awans
2013-01-29 00:48:04 89.67.6.* | Tunia578
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
Witam
proszę o pomoc- mój Tata w 2006 roku wziął kredyt gotówkowy 10 tyś, nie był w stanie spłacać pełnych kwot,bank sprzedał dług firmie komorniczej EOS. W 2009 roku zwykłym listem przyszło wezwanie do zapłaty całości zadłużenia +odsetki, powyżej 30 tyś. Tata przebywał za granicą,a ja bojąc się że zajmą mieszkanie zadzwoniłam do tej firmy i zaprosili mnie na rozmowę i podpisanie ugody- którą podpisałam, uznajac dług. W międzyczasie co miesiąc wpłacałam kwoty na nazwisko Taty, a nie na swoje nazwisko. Czy jeżeli uznałam dług na piśmie i zobowiązałam sie do jego spłaty to ja jestem teraz dłużnikiem i wdl prawa nie dokonując żadnej wpłaty mogę wystąpić do sądu o przedawnienie długu? dzisiaj przyszło pismo do mojego Taty z EOSu- wezwanie do zapłaty długu w wysokosci przeszło 30 tyś. czy to jest tak że szukaja jelenia aby znów ktoś wysłał dług i przerwał bieg przedawnienia? dodam że mam potwierdzenia wpłat na nazwisko mojego Taty na przeszło 30 tyś

Bardzo proszę o pomoc

Pozdrawiam

Marta
2013-02-05 22:10:53 37.30.90.* | Maria732
zamiast płacić windykatorom było iść do radcy prawnego i się dowiedzie kiedy się dług przedawnił . a skoro wezwanie przyszło zwykłym listem a nie poleconym to już widać było jakiś przekręt ....
16 awans
2012-12-30 22:39:52 46.169.154.* | Anielka901
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
witam, mój problem polega na tym, że zaciągnęłam kredyty w kilku bankach. Większość udało mi się spłacić. zostały mi dwa ( jeden-porozumienie z komornikiem, drugi-brak odezwu na mój list do komornika). moja sytuacja jest taka, ze pracuje na pol etatu i nie mam jak juz splacac tego drugiego kredytu. co mi grozi jesli go nie spłacę? ewentualnie czy wpłacając regularnie niskie kwoty typu 30-60zł/m-c jest to traktowane jako spłata? bardzo się boję konsekwencji:( wcześniej miałam lepszą sytuację.
41 awans
2012-09-14 09:21:45 164.127.45.* | Stokrotka1976
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Witam, czy ktoś wie po jakim czasie przedawniają się kary naliczone przez bibliotekę za niezwrócone książki?
2012-09-13 17:32:46 77.253.89.* | Gafi
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Witam
Kilka lat temu studiowałam. Edukacji nie ukończyłam ale z uczelnią się rozliczyłam. Po jakimś czasie złożyłam podanie o ponowne przyjęcie mnie na studia ale nie otrzymałam odpowiedzi więc edukacji nie podjęłam. Kilka dni temu dostałam nakaz zapłaty ponad 8 tysięcy złotych z tytułu nieopłacenia czesnego.
Czy mają prawo żądać ode mnie zapłaty jeśli nie dostałam powiadomienia o przywróceniu praw studenta i nie podjęłam ponownie edukacji??
47 awans
2012-09-10 14:23:19 178.36.233.* | User 74
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
Witam! Mam problem gdyż dostałem wezwanie do zapłaty od komornika o zajęciu renty za zobowiązania wynikłe z nie wpłacenia 6 abonamentów za Canal + które powstały w 2001 roku ...dowiedziałem się ze faktura zbiorcza i przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej nastąpiło w 2004 roku a w tym właśnie czasie zmieniłem adres zamieszkania i nie dostawałem zadnej korespondencji a kilka dni temu dostałem na nowy adres własnie tą informację iż Nakaz Zapłaty z dnia 16.03.2012 i mam pytanie czy po tylu latach nadal jestem zmuszony do zapłacenia tego lub czy są ewentualnie jakieś inne rozwiązania.Dodam też że w 2001 roku wszystko było za zdrowiem ok a teraz jestem inwalidą 1 grupy .i czy to ewentualnie mogło by mieć jakis wpływ na zawieszenie egzekucji komorniczej ?
2013-06-10 03:01:10 188.146.98.* | vvvvvvvvvvvvvvvv
Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej termin przedawnienia to 3 lata. Umowa z Canal + to nic innego jak okresowe świadczenie usług. Gdybyś przeczytał to co jest napisane na początku artykułu, to wiedziałbyś, że w 2004 roku Twój dług uległ przedawnieniu. Po okresie przedawnienia instytucje sprzedają długi za grosze tylko dlatego, żeby chociaż parę groszy dostać od firmy windykacyjnej i pozbyć się problemu. Takie sępy tylko czekają na dobrą okazję, będą przesyłać listy w których poinformują o odsetkach itp... Kiedy nie mają odzewu od Ciebie, to przyślą prawdopodobnie list, że umorzą odsetki jeśli się z nimi skontaktujesz i nawet rozłożą Ci dług na raty. Nawet się nie warz czegokolwiek wpłacać, bo to będzie jednoznaczne z przyznaniem się przez Ciebie do tego długu. Pamiętaj, że on już dawno się przedawnił, więc nie daj się nabrać.
20 awans
2012-08-07 13:43:58 95.48.8.* | user701
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [2]
witam w 1983 roku mój dziadek wygrał sprawę o zniesienie współwłasności działki, musiał spłacic brata, próbował to zrobić, lecz brat nie przyją dwukrotnie przekazu pocztowego, dziadek dał sobie spokój, i teraz po 28 latach brat dziadka poszedł z ożeczeniem z tej sprawy z 1983 roku i otrzymał na nim klauzule wykonalnośći, a z kolei z tym poszedl do komornika który przysłał dziadkowi polecenie zapłaty tej kwoty z 1983 roku wraz z kolosalnymi odsetkami, czy wystarczy złożyć w sądzie wniosek o przedawnienie długu aby zablokować spłate tych pieniędzy, przez te 28 lat brat dziadka nie upominał sie o te pieniądze, a wręcz ich nie chciał a teraz mu się odmieniło
2012-08-07 13:43:45 95.48.8.* | user777
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
witam w 1983 roku mój dziadek wygrał sprawę o zniesienie współwłasności działki, musiał spłacic brata, próbował to zrobić, lecz brat nie przyją dwukrotnie przekazu pocztowego, dziadek dał sobie spokój, i teraz po 28 latach brat dziadka poszedł z ożeczeniem z tej sprawy z 1983 roku i otrzymał na nim klauzule wykonalnośći, a z kolei z tym poszedl do komornika który przysłał dziadkowi polecenie zapłaty tej kwoty z 1983 roku wraz z kolosalnymi odsetkami, czy wystarczy złożyć w sądzie wniosek o przedawnienie długu aby zablokować spłate tych pieniędzy, przez te 28 lat brat dziadka nie upominał sie o te pieniądze, a wręcz ich nie chciał a teraz mu się odmieniło
-35 spadek
2012-07-12 20:33:16 164.127.70.* | BIJB
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [8]
i tak trzeba bedzie splacac swoje dlugi. Windykacja moze sie tego domagac az do smierci dł, niezaleznie co sąd orzecze. SWOJE DLUGI TRZEBA SPLACAC!
2013-06-11 23:10:22 37.209.146.* | y
nic nie trzeba, jak się przedawni.
2012-11-17 09:12:56 31.135.18.* | waldek0809
bzdura
2012-09-18 09:15:17 95.50.50.* | motylek157
Po co te drukowane litery wiadomo że trzeba ale nie zawsze można...wszystko
2012-09-13 21:21:45 108.238.54.* | tom 58
Nawet dalej niz do smierci, do mnie widykacja przyslsla zalegy rachunek z telefon , na niezyjacego juz od 28 lat mojego tate , rozmawialem z nimi przez telefon i probowalwm im wyjasnic cala sytuacje, musialem dla iwarygodnosci przeslac im akt zgonu dopiero dali spokuj.
2012-09-12 01:57:52 77.114.223.* | restytucje-pomoc
Windykator /windykacja,domagać się może,tak samo jak może uczyć się pływać lub tańczyć. Oczywiście może się uczyć bo nikt mu tego nie może zabronić podobnie domagać się może i nikt mu nie zabroni domagać się może ale to nie znaczy,że może przedawniony dług wyegzekwować.Nie można zmusić dłużnika do zapłaty przedawnionego roszczenia wobec którego dłużnik podniósł zarzut przedawnienia a sąd taki zarzut uznał za zasadny. Oczywiście windykator domagać się dalej może i tylko tyle że się domaga. KC reguluje kwestie przedawnienia roszczeń w przepisach: art.117 do art.125 a windykator dalej może się domagać i na domaganiu musi zakończyć, dodam tylko,że domagać się może wyłącznie za zgodą dłużnika bo gdy dłużnik uzna,że zbyt mocno się domaga to może postawić/wytoczyć proces o czyn opisany w art.190a KK .
2012-06-30 12:39:14 94.193.20.* | bumbulinka
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
kiedy przedawniaja sie dlugi skarbowe
2012-06-21 22:24:52 barbarab107
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
po 25 latach znajomy zrobi łzgloszenie na policje ze nie zapłaciłem mu za zrobienie centralnego ogrzewania ja wiem ze zapłaciłem a po drugie nie ma na to faktury bo on nie prowadził zadnej działalnosci gospodarczej co z tym fantem moze dziac sie dalej
2012-06-21 23:01:21 164.126.27.* | lukaszwych.niel
nic umowa o dzieło 2 lata, nawet jak by na siłe probował roboty budowlane to i tak 10.
po 25 latach to nie wiem czy zabójstwo by sie nie przedawniło.
2012-06-05 12:03:43 92.20.165.* | Greco71
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [6]
witam ma pytanie kiedys sie zachowalem nie fer i pozyczylem sobie z banku lukas kaske w 2006 r kwote nie cale 10,000 nie placilem i nie place wiem ze przychodzilo awizo na poczte obecnie mieszkam za granica polski zycie mi sie ulozylo dobrze mam rodzine i godne zycie tylko nie wiem czy bym mog do polski przyjechaci-czy to sie przedawnilo lub mnie czeka puszka czy nie odwiedzac polski? dziki!
-4 spadek
2012-06-05 13:08:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Awiza świadczą o powzięciu przez wierzyciela działań, które bieg przedawnienia PRZERYWAJĄ.

W artykule przewodnim do wątku to wyjaśniono:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;nastepuje;przedawnienie;dlugow,117,0,582005.html

Więc na przedawnienie nie ma co liczyć teraz.
Pobyt w kraju lub nie nie ma nic do tego. Bo na razie jest to sprawa cywilna. Jeśli Credit Agricole (następca prawny Lukas Banku) doprowadzi do uznania Pana przestępstwa- wyłudzenia- w grę wchodzi europejski nakaz aresztowania.
2013-06-10 02:42:34 188.146.98.* | vvvvvvvvvvvvvvvv
[...]! Awiza nic nie przerywają. Nawet jeśli ktoś z rodziny odebrał list (polecony) do Ciebie, to można wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Zawsze mogą zeznać, że nie utrzymywaliście kontaktu i nie mogli poinformować Cię o liście ani Ci go przesłać. Wystarczy, że przedstawisz jakiś dokument potwierdzający to, że w tym okresie nie przebywałeś pod danym adresem, na który przychodziły listy (np. umowę najmu mieszkania, starą rezerwację na przelot samolotem i tym podobne). Większość tych złodziei ma dostęp tylko do starych danych adresowych a jeżeli nadal jesteś tam zameldowany to niech sobie piszą dalej. Nie ma tam pewnie nic, co jest Twoją udokumentowaną własnością, więc nawet jak komornik przyjdzie to i tak nic nie zajmie, bo to nie Twoje.
[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###

[...]
2013-05-13 22:11:03 89.66.17.* | jez1303
dla niego to po 20 latach moze sie przedawni a dla ciebie 3 latach awiza moga byc z wyrokiem , jak nie odbierzesz to sie nie odwolasz i tylko nakaz sadu do splaty przerywa ciag przedawnienia
2012-06-23 20:21:38 193.151.76.* | antywiwan
Nie słuchaj p****** debilnego windykatora.Awizo ma moc sprawczą tylko wtedy gdy jest podpisane i odebrane przez uprawninego odbiorcę.Bieg przedawnienia przerywa kontakt z windykacją(odpowiadanie na listy,telefony etc etc.),oraz wniesienie pozwu o zapłatę i nakaz zapłaty.Skontaktuj się z prawnikiem,uspokoi i pouczy.A ja tymczasem redaguję światowy nakaz aresztowania dla wiwana za skończone łachudrostwo.
2013-05-13 22:01:40 89.66.17.* | jez1303
to nie tak tylko nakaz sadu
2012-06-02 10:25:34 164.126.251.* | Anonim376
Pomocy [4]
8 lat temu majac 11 lat zakupilem program "komputer bez tajemnic"
wczoraj po 8 latach odezwali sie do mnie z firmy windyfikacyjne ze mam im za to zaplacic prawie 200 zl inaczej podadza mnie do sadu.
czy majac 11 lat mogli oni ze mna podpisac jaka kolwiek umowe ??
i czemu dzwonili na firmowy nr mojego ojca i pytali o mnie ??
prosze o pomoc... musze to splacic...? najlepsze jest to ze jestem osoba uczaca sie i nie dysponuje takimi pieniedzmi a termin splaty dostalem do poniedzialki ;)
2013-06-10 02:14:40 188.146.98.* | vvvvvvvvvvvvvvvv
Nie można zawierać umów z osobami nieletnimi, więc nie masz się o co martwić. To tylko straszenie. W końcu żadne z rodziców nic za Ciebie nie podpisywało, prawda? Takie zawarcie umowy nie ma mocy prawnej i mogą co najwyżej podzwonić do Twojego starszego i wysłać parę listów z nakazem zapłaty. Poza tym, jak zdobędziesz do nich adres, to napisz im oświadczenie, że dług jest przedawniony a na dodatek zawieranie umów z nieletnimi nie ma mocy prawnej. Niech sobie piszą, a jak Cię już wkurzą na dobre, to zaskarż tą firmę windykacyjną o nękanie.
To chyba byłoby na tyle.
Pozdr.
2012-06-02 10:26:48 164.126.251.* | Anonim376
a dzis jest sobota....
2012-05-30 21:56:32 188.33.107.* | titka878
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [3]
4 lata temu wzielam kredyt w prowidencie.kilka rat splaciam ,a reszty z przyczyn niezaleznych nie.Nikt sie do mnie nie oddzywa i zadne pisma nie przychodza.Po ilu (o ile wogole)taka sprawa sie przedawnia????Bede bardzo wdzieczna za odp.
2012-07-02 01:00:59 213.134.163.* | tarkus
Po prostu niczym się nie przejmuj. Oni nic nie mogą zrobić. Nie odzyskują oszuści 30 % pożyczonych pieniędzy. Sami od dwóch lat mają prokuratora na karku i sprawę w sądzie z UOKiK. Po prostu o nich zapomnij.
2012-05-31 14:03:39 31.174.59.* | titka787
Bardzo prosze kogos o napisanie czegokolwiek na ten temat:(
2012-06-27 20:41:17 194.166.189.* | ivory728
ja tez wzialem w 2001 1100 zl i splacilem pare setek,ze zostalo 760zl i cisza..w koncu windykacja sie tym zajela ale nic nie wskorali,naliczali jakies dziwne kwoty,miesiac temu kruk sie odezwal i mam do splacenia tylko ta reszte co mi zostala bez odsetek,dogadalem sie na trzy raty i spokoj.Zadz bezposrednio do providenta i zadeklaruj chec splaty to pojda ci na reke ,no chyba ze nie chcesz
2012-04-08 22:36:50 83.24.78.* | byly pracownik
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
firma nie placila mi przez kilka miesiecy mojego wynagrodzenia. Dla scislosci dodam iz bylem zatrudniony na podstawie umowe o prace ! Przestalem pracowac w tej firmie 8 miesiecy temu, po czym wyjechalem od razu za granice. Teraz chcialbym pozwac firmie do sadu o zwrot zaleglego wynagrodzenia Czy po tych kilku miesiacach nie przedawnil sie okres zadluzenia firmy wobec mnie ?
2012-04-09 22:59:30 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, nie przedawnił się, bo roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach na podstawie art. 291 Kodeksu Pracy. Oczywiście termin przedawnienia każdej wypłaty biegnie osobno od dnia wymagalności jakim był dzień wynikający z regulaminu wynagradzania/umowy o pracę- na podstawie art.85 Kodeksu Pracy.

Od dnia rozwiązania umowy natomiast biegnie okres przedawnienia roszczenia o wypłatę ekwiwalentu urlopowego, odprawy pracowniczej itp.
2012-04-01 07:53:59 84.10.131.* | Rysiek Rog
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [0]
Brat moj zerowal Synowi swojemu pozyczke i po 10 ciu latach wejsciu na emeryture przez komornika i splaty zmarl niedawno tj.28.03.12 i pozostala jego Zona tj.Matka dluznika ktora nie chce juz splacac dlugi za Syna poniwaz mieszka we Francji ma ma slaly dochod a nia zaopiekowala sie Corka z dzieckiem bez slalych dochodow bezrobotna.Prosze o prawna porade jak zastrzec sobie dalsze potracanie przez komornika jeszcze nie przyznanie swiadczenia emerytalne po zmarlym Mezu i Ojcu dluznika.
2012-03-23 09:17:52 bearom@interia.pl
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
Firma reklamowa odsprzedała dług firmie windykacyjnej dług za niezapłaconą fakturę za umieszczenie reklamy w internecie na okres 1 roku
(nie zapłaciłam bo przedstawiciel oszukał mnie obiecując gruszki na wierzbie i zupełnie inna kwotę, inna sprawa że dałam się naciągnąć i podpisałam fakturę in blanco)czy taki dług ulega przedawnieniu? i po ilu latach?
15 awans
2012-03-18 09:02:46 Anka60
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [2]
Moja matka prawdopodobnie za życia (nie żyje 5 lat) brała pożyczki z różnych banków, niestety nie wiedziałam że w ciągu 6 miesięcy muszę się zrzec spadku po niej. O tym takiej możliwości dowiedziałam się parę dni temu. Od ponad 30 lat nie miałam z matką kontaktu.
Czy prawdopodobne (była alkoholiczką i na rencie, więc prawdopodobnie różne banki udzielały jej pożyczek)jej długi się przedawniają, a może będę musiała je spłacać. Ojciec mój nie żyje od ponad 13 lat, a ja nie mam żadnego rodzieństwa.

Z góry dziękuję za odpowiedzi
....
2012-03-12 12:39:32 178.43.28.* | u
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
witam, dostałem wezwanie (prowadzę sc wraz z żoną), za kilka faktur do netii. faktury wg mnie są nieprawidłowe i zwracałem się wiele razy do netti o wyjasnienie sprawy - odpisywali mi że niestety już mi odpisali etc.. podobno sprzedali mój dług do Intrum i teraz Intrum żąda zapłaty. data wystawienia sporych faktur to listopad i grudziń 2009 oraz luty i marzec 2010. czy mój dług się moze przedawnił czy też Intrum może mnie pozwać?
Czy wobec nie poinformowania mnie o sprzedaży długu jet to skuteczne?
2012-09-04 12:13:40 89.78.85.* | Bożenna
a mnie po 12 latach co mama zrobić placic czy nie
2012-03-09 09:56:12 89.68.117.* | sxxxsew
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
Witam,
dostałem wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej na podstawie umowy o kartę kredytową z kwietnia 2003 roku, jednak wtedy nie podpisywałem żadnej umowy, jedynie rok wcześniej. Bedąc w szoku zacząłem rozmawiać z windykatorem, jednakże dowiedziałem się, że mój dług już od dawna jest przedawniony. Czy mogę teraz powiedzieć windykatorowi, że nie uznaję długu ze względu na to przedawnienie długu?
2012-03-05 15:01:47 cytryna30
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [1]
W 2001 roku zamknęłam działalność ale nie zamknęłam konta w banku. Teraz, po 11 latach firma windykacyjna przysłała mi wezwanie do zapłaty! czy ten dług jest przedawniony? Czy windykacja ma takie prawo po 11 latach?
2012-02-29 09:41:08 Anka60
Re: Kiedy następuje przedawnienie długów? [2]
Moja matka prawdopodobnie za życia (nie żyje 5 lat) brała pożyczki z różnych banków, niestety nie wiedziałam że w ciągu 6 miesięcy muszę się zrzec spadku po niej. Od ponad 30 lat nie miałam z nią kontaktu. Czy te jej długi się przedawniają czy będę musiała je spłacać.
2012-09-12 12:39:41 217.96.18.* | OlkaB
tak wszystkie długi przechodzą na najbliższych czyli najpierw na dzieci pani matki czyli panią i pani rodzeństwo jeśli pani je ma jeśli pani odrzuci spadek po mamie w całości to i również pani dzieci pani mąż jeśli dzieci są nie pełnoletnie to pani wnosi sprawe do sadu dla nieletnich w imieniu dzieci odrzuca pani spadek u notariusza od dnia odrzucenia przez pania spadku pani dzieci maja 6 mieś kiedy dzieci odrzucą spadek to od dnia odrzucenia przechodzi na pani rodzeństwo i ich dzieci i tak dalej nawet kuzyni mogą płacić pani Matki rodzeństwo jeśli żyje .Miałam i jestem w podobnej sytuacji
2012-09-12 12:42:12 leon555  [ Bywalec forum ]
ja w ogole nie spodziewałem się, że jest coś takiego jak przedawnienie długów, przecież to trochę bez sensu, powinni ściagać skąd się da i tyle