Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Dowód osobisty - konieczność

2007-09-14 13:15

Dowód osobisty - konieczność

Dowód osobisty - konieczność
We wrześniu Sejm przyjął ustawę o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001 roku, która pozwala posługiwać się starymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku, jednak wnioski o wymianę starych dowodów na nowe należy składać do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Oznacza to, że po zamknięciu procesu legislacyjnego i podpisaniu ustawy przez Prezydenta wydłużony zostanie czas posługiwania się starymi dowodami osobistymi.Po upływie wskazanego terminu dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 roku utracą ważność co wynika wprost z art.2. ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.
W związku z tym przestaną być ważnym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, potwierdzającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zmianami), nawet wówczas gdy zostały wydane na czas nie oznaczony. Regulacja ustawowa bowiem odebrała tym dokumentom przymiot bezterminowości.

W konsekwencji osoba, która nie złoży wniosku o wymianę dokumentu traktowana będzie jako naruszająca art.34 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowiący, że każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest posiadać dowód osobisty o ile ukończyła lat 18 lub lat 15 i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Dalszą konsekwencją jest sankcja karna z art.55 pkt 1 stanowiącego, że kto:
uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.
Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest sprawa opłat związanych z wymianą dowodów osobistych i tego, kto takie opłaty powinien ponieść czy obywatel czy też może Skarb Państwa. Ustawa reguluje tę kwestię w art.36 a) ust.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zgodnie z którym dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania.

Ustęp 3 tego artykułu upoważnił Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie dowodu osobistego, trybu jej uiszczenia oraz warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień od tej opłaty.
Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.z 2000 r.Nr 105 poz.1110 ze zmianami) określiła wysokość opłaty na kwotę 30 zł.

Ponieważ jest to obowiązek nałożony ustawą jego kwestionowanie dotyczące ponoszenia opłaty przez obywateli mogłoby wchodzić w rachubę poprzez skierowanie wniosku o sprawdzenie zgodności zapisów ustawy z Konstytucją RP przez Trybunał Konstytucyjny.

Nie przesądzając treści ewentualnego orzeczenia trybunału Konstytucyjnego warto zauważyć, że w dotychczasowym orzecznictwie zarysował się pogląd, że nie jest niedopuszczalną ingerencją w prawa obywatela zobowiązanie do ponoszenia określonych ciężarów finansowych.

Jarosław Pepliński
Radca prawny
Partner w Kancelarii J.Pepliński A.Łabędzki
spółka komandytowa we Wrocławiu

 

tagi

wymiana, sankcje, dowód osobisty

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2010-11-07 12:08:40 94.254.171.* | jjjjhhhhhhhhhkkkkkkkkk
Re: Dowód osobisty - konieczność [0]
Czy z pęknięty dowód osobisty policja może mi nałożyć mandat karny????
-1 spadek
2009-12-07 11:52:29 95.48.21.* | wolnyobywatel
Re: Dowód osobisty - konieczność [0]
Zapraszam na moj blog gdzie opisuję uzyskiwanie równych dokumentów nie posiadając adresu zameldowania (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz moje własne przemyślenia na temat swobód obywatelskich w kraju.
http://wolnyobywatel.pl
2008-04-04 03:05:10 89.101.108.* | ecoreheadz
zlamany dowod [0]
mam zlamany dowod ,zlamanie natury technicznej czyli jest na loczeniu ,tak czy innaczej napewno wada tech,czy przy jego wymianie jest konieczne okazanie meldunku,czy innych swistkow?
2008-03-04 03:36:27 77.113.115.* | Dorota Krawczyk
Re: Dowód osobisty - konieczność [1]
Mam nowy dowód osobisty, tylko po co? Gdy wylegitymowałam się nim w urzędzie to poproszono mnie o zaświadczenie o zameldowaniu. Myślałam, że jak burmistrz wydał, to napisał prawdę, gdzie mam meldunek. Jeśli przedłożyłabym dowód z danymi, które są nieaktualne, to popełniłabym przestępstwo, bo moim obowiązkiem jest wymiana dowodu w razie zmiany danych.
Ale świadectwo potwierdzenia meldunku kosztuje 17 PZL. Jak ktoś chce oszukać, to zrobi to, ale traktować odgórnie wszystkich jak przestępców to mnożenie biurokracji i dodatkowo wyciąganie pieniędzy od obywateli, bo jeden na sto ma nieaktualne dane?
Jestem zdegustowana i czuję się oszukana, bo mam inne dokumenty, które zawierają te same dane co dowód osobisty. On jest mi potrzebny do niczego, bo zawsze jakiś "uszont" będzie szukał jakiegoś zaświadczenia, za które trzeba słono zapłacić. Nie kłaniam się i nie życzę niczego dobrego. Zwyczajnie muszę mieć to "cóś" nic nie warte.
2011-09-26 23:39:30 81.190.72.* | T.
W normalnym kraju wystarczy Twoje oświadczenie.Ustne lub pisemne .
W Polsce ... musisz wszędzie udowodnić ,że nie kłamiesz .
2008-01-17 18:39:29 194.72.106.* | 8run0n
Re: Dowód osobisty dla emigranta [0]
To tera ja mam pytanko. Jak ten mily Pan na samej gorze zauwazyl , "każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest posiadać dowód osobisty". Ja nie mieszkam w polsce, i co teraz? Paszport mam i bardzo go lubie. Dowod stary tez mam i tez bardzo lubie. Nowy dowod - nie lubie. 30 dychy w kieszeniu - lubie. I tez nie wydaje mi sie, zeby ktos mial problem z moim paszportem. A samochodem nie jezdze, bo mam rower :P.
2008-01-03 03:53:45 58.97.40.* | jliber
Re: Dowód osobisty - konieczność [0]
Teoretycznie paszport powinien wystarczyc wszedzie. Masz obywatelstwo, wiec masz te same prawa co kazdy inny, z dowodem osobistym czy bez. W praktyce trzeba troche pokrzyczec na przyglupie urzedniczki.
-1 spadek
2008-01-02 20:10:10 212.122.214.* | RYSZARD 1
Re: Dowód osobisty - konieczność [0]
A TERAZ ZAGADTKA: CO MA ZROBIĆ CUDZOZIEMIEC KTÓRY CHCIAŁBY ZAŁOŻYC KONTO W POLSKIM /? / BANKU !!! ZGROZA !!!
2008-01-02 15:20:05 83.25.69.* | jasterr
Re: Dowód osobisty - konieczność [2]
Czytam wiele komentarzy na temat wymiany dowodów osobistych ale niestety w żadnym z nich nie podano konkretnej podstawy prawnej tj, art, ust, pkt. ustawy o ewidencji ludności dot. przypadku kiedy to obywatel posiadający ważny (bezterminowo wydany dokument) musiałby go wymienić na nowy. Przepisy nakładają na niego taki obowiązek jedynie w przypadku zmiany danych w nim zawartych np. zmiana adresu zam. zmiana stanu cywilnego, zagubienie, zniszczenie czy utrata ważności tego dokumentu. W aktualnym stanie prawnym mamy jednak do czynienia z sytuacją kiedy to organ państwowy wydający dokument tożsamości nie określił jego terminu ważności. Należy domniemywać więc, że to na nim w chwili obecnej ciąży obowiązek ewentualnej zmiany sytuacji prawnej w jakiej znajduje się obywatel posługujący się dokumentem za który już raz zapłacił w momencie jego wyrabiania będąc świadomy, że będzie to dokument ważny bezterminowo. Mając na uwadze szereg przepisów administracyjnych mówiących o obowiązku działania administracji państwowej w duchu budowania zaufania obywatela do państwa, odbieram z ogromnym oburzeniem straszenie wszystkich sankcjami a nawet więzieniem za fakt rzekomego nie wywiązywania się ze swoich obywatelskich obowiązków. Posiadam stary książeczkowy dowód osobisty w bardzo dobrym stanie wydany bezterminowo i nie widzę żadnych podstaw prawnych abym to ja musiał zmieniać ten dokument dobrowolnie i jeszcze za to płacił. To jest jakaś paranoja a nie państwo prawa.
2008-01-04 01:24:33 65.5.53.* | Zdzisiek kwasiborski
Bardzo dobrze napisane . Problem tylko z tym , ze arogancja Panstwa nie zna granic .
Dowody osobiste , wymiany tablic rejestracyjnych itd itp to dodatkowe zrodlo dochodu ,
z ktorego Panstwo dobrowolnie nie zrezygnuje , moze Trybunal Unijny cos wskora ale watpie.

Pozdrawiam , Zdzisiek Kwasiborski
2008-01-02 21:34:52 83.7.121.* | Gema
A może ktoś z Państwa przedstawi problem dowodów osobistych , obowiązujacych w Polsce, w odniesieniu do naszej przynależności do UE . Jak inne kraje radzą sobie z identyfikacją obywateli. Nie interesowałam się wcześniej tym zagadnieniem, a może warto, by zajęli się tym fachowcy. Moje prawo jazdy ( stare, wydane w 1983 roku) było WAŻNE BEZTERMINOWO , ale za wymianę na nowe, plastikowe, musiałam uiścić opłatę ( jak wszyscy) . Już wtedy miałam wątpliwości, czy taka opłata jest uzasadniona. Może jacyś młodzi , pełni zapału w przedzieraniu się przez polski chaos prawny, prawnicy, zajęliby się tym zagadnieniem? Wdzięczność narodu i przejście do historii zapewnione!
2008-01-02 07:59:53 62.87.208.* | agentoso
Re: Dowód osobisty - konieczność [10]
a jesli niezłozyłem wniosku i zamierzam sie posługiwać paszportem? albo prawem jazdy?
czy to nie jest dokument potwierdzający tozsamośc?
-1 spadek
2008-01-02 15:20:40 pchelek  [ Tysiącznik na forum ]
musisz miec dowod - ZAWSZE - paszport nie wystarczy - chociazby w banku
2008-05-28 14:51:50 83.7.23.* | igu$
witam a nie orientujesz sie czy mozna leciec (z polski do anglii) na prawo jazdy? albo na dowod tylko ze pekniety? jeszcze nie zlamany na pol ale pekniety... prosze odpisz jesli cos wiesz:)
2008-01-03 16:35:41 sceptyk  [ Tysiącznik na forum ]
Nawet u notariusza i w ZUS(!!!) paszport wystarcza.
Testuję tę sprawę od ponad pół roku.
Pani w ZUS zadała mi raz pytanie "A czemu paszport a nie dowód?"
Odpowiedziałem: "Ponieważ przestałem posługiwać się dowodem osobistym" i podałem paszport.
Odpowiedź pani z ZUS: "Aha. Dziękuję. Dane się zgadzają"
2008-01-03 08:20:30 85.128.78.* | h
bzdura,wystarczy jak najbardziej,sam stale uzywam
2008-01-02 11:09:47 85.128.78.* | h
jest i mozesz uzywac ZAWSZE tylko paszportu.Tylko w momencie,gdy skonczy sie mu waznosc,zostaniesz w ogole bez niczego;poniewaz do zlozenia wniosku a potem odbioru potrzebny jest dowod osobisty.No i policja: do prawa jazdy tez potrzebny drugi dokument.Nie bedzie-zabiora auto.
2008-01-03 16:37:19 sceptyk  [ Tysiącznik na forum ]
Przy żadnej ontroli drogowej policjant nie żądał innego dokumentu poza prawem jazdy (no oczywiście potwierdzenie zapłacenia OC).
2008-01-02 19:20:21 83.8.230.* | gruby rychu
bzdurzysz waść, od 15 lat kontroluje mnie policja drogowa i samochodów nie odbieraja,
dowód też ma ważność, jak się skończy nie zostanę " bez niczego"
2008-01-03 08:22:40 85.128.78.* | J&H
To ty bzdurzysz,jesli twierdzisz,ze od 15 lat lapia Cie bez dowodu i auta nie zabrali.

I przeczytaj swoje ostatnie zdanie i sie zastanow co napisales.

dowód też ma ważność, jak się skończy nie zostanę " bez niczego"
skomentuj zgłoś do usunięcia
2008-02-19 17:59:34 89.229.230.* | popou7ioyuiyy
jak narazie jeszcze nie ma w polsce takiego prawa zeby za brak dowodu przy sobie zabierali samochód
2008-01-02 13:38:10 194.150.246.* | olo1979
o kurcze, pierwsze słysze. Wiem że zawsze pytają o prawko "i dowód jak Pan ma". Jest jakiś przepis który pozwala zabierać auto jak sie nie ma drugiego dokumentu??? wątpie.... jesli jest to możesz go podac?
2007-10-18 19:07:38 83.25.253.* | tlob
Re: Dowód osobisty - konieczność [15]
Jeśli ustawa narzuca konieczność wymiany dowodu, a co za tym idzie opłatę w wysokości 30zł, to nie można tego nazwać inaczej niż zdzierstwo. Bo co mają zrobić ludzie którzy takiej kwoty nie posiadają, a jeśli już to wolą przeznaczyć ją na jedzenie, które pozwoli im przezyć kilka lub kilkanaście dni.
2007-12-05 01:21:50 83.6.200.* | J.O.
Co więcej. Zastosowanie do wymiany dowodu trybu stosowanego w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia, oznacza zrównanie statusu tych co dbają o dokument z tymi co nie troszczą się o niego. Admiistracja nie nagradza tych co troszczą się o potrzebne jej dokumenty.
2008-01-02 13:40:21 195.140.236.* | gugi1
Generalnie możesz posługiwać się paszportem.Problem pojawia się tylko wtedy jeśli w banku otwierając konto,zakładając lokatę itp legitymowałeś się dowodem to niestety z paszportem Cię nie obsłużą.Tak przynajmniej jest w BZWBK.
2008-01-03 08:57:29 00000000
NIE ZGADZAN SIĘ Z TOBĄ. MIESIĄ TEMU RAKŁADAŁAM KONTO W bzwbk NA PODSTAWIE PASZPORTU I NIE BYŁO ŻADNEGO PROBLEMY, TRZEBA JEDYNE POSIADAC JAKIKOLWIEK PAPIEREK O CHĆBY CZASOWYM MELDUNKU.
2008-01-02 22:39:36 194.29.137.* | Smigol
Powiem tak. Od roku mój dowód jest już nieważny - miałem nowy plastikowy, ale w chwili składnaia wniosku miałem poniżej 18 lat i dostałem na 5 lat. I powiem wam tak. Na paszport mam kredyt. W multibanku obsługują mnie na prawo jazdy a policja chociaż zatrzymywała mnie razy kilka nigdy o inny dowód niż prawo jazdy nie prosiła (chyba że rejestracyjny:))
2008-01-03 08:59:41 00000000
ZGADZAM SIĘ. JA PROWOJAZDY NA PODSTAWIE PASZPORTU WYRABIAŁAM I NA PODSTAWIE PASZPORTU ODBIERAŁAM, A ŻEBY BYŁ ŚMIESZNIEJ TO PASZPORT MIAŁAM JESZCZE NA PANIEŃSKIE NAZWISKO :)
2008-01-03 02:03:10 85.89.162.* | ooo
USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Art. 55.

Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.
2008-01-03 18:47:31 212.160.173.* | spiawiedliwy
jeden miesiac na Białej -wiezienie.jesli dobrze pamjetam to utrzymanie jednego kolegi na białej kosztowalo podatników za 1miesiac okolo 4,500tys złotych o tym panstwo nic nie mowi wiec zamykajcje poki jest zimno,jest tam cieplo pokoje moze male ale jest zarcie telewizja bez abonamentu,sala cwiczen sprzet zapeniony, spital za darmo,no i po miesiacu mozna sie wiele nauczyc dobrego, czlowiek wrescie otwiera oczy na zycie potrafi normalnie zyc i ipo prostu niczego juz sie nie boj bo co mozna nam juz zrobic nic
2008-01-03 15:57:25 89.171.196.* | mzimu
To teoria. W praktyce ktoś musi wystąpić o taką karę, więc jeśli nic nie załatwiasz możesz nie mieć dowodu. Na pewno dowód musisz mieć jeśli idziesz do notariusza. Może odmówić przyjęcia paszportu. W Polsce obowiązującym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty.
2008-01-03 16:40:17 sceptyk  [ Tysiącznik na forum ]
Nieprawda.
U notariusza nie potrzeba dowodu osobistego.
Wystarczy paszport lu dwóch wiarygodnych świadków.
Sprawdzone. Sprawa majątkowa.
2008-01-04 09:25:12 213.208.85.* | Inny Anglik
To my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego traktowania i państwa totalitarnego,jesli w jednym banku nie otworzą mi konta,otworzę go w innym(strata dla banku),dlatego to w ich interesie leży,żeby akceptowali to,co ja im przyniosę.Tak samo notariusz,to ja mu płacę za załatwienie sprawy,dlatego jest jego problemem,jesli nie podoba mu się mój paszport,czy inny dokument,który mu daję.Ja mam inne pytanko:po otrzymaniu nowego dowodu powinno poinformować się Urząd Skarbowy,ja tego nie zrobiłem i grozi mi kara,jesli za bardzo będą się burzyli,oddam dowód,czy ktos z Was może naświetliś problem?Dowód nie jest potrzebny mi do szczęścia,tylko dziecko lubi się nim bawić,bo jest na nim tata.
Ja w dowodzie książeczkowym wyglądałem jak dziecko(bo wtedy miałem 18lat,a teraz mam więcej).Za kazdym razem,na granicy,przy otwieraniu kont w bankach i przy innych okazjach,żartowałem:prawda,że zupełnie się nie zmieniłem od tamtego czasu?W taki sposób urzędnicy akceptowali starą twarz i młode zdjęcie w dowodzie,dlatego więcej humoru proszę państwa,jesteśmy przyzwyczajeni do nękania nas przez aparat władzy,a w kazdym normalnym państwie jest to chore(oprócz Polski).Jeśli paszport to legalny dokument ze zdjęciem,nie widzę powodu,dlaczego nie powinien być akceptowany przez organa władzy,notabene,orzeł jest na nim większy niż na dowodzie,a poza tym słabo widzę,dlatego nigdy nie jestem pewny,czy pokazuję swój dokument tożsamości,czy kochanki,dlatego wolę paszport;więcej poczucia humoru kochani,bo władza też lubi się śmiać.
2008-01-19 02:08:09 77.115.110.* | newyorker
Art. 57.
Dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia tożsamości wydane w trybie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zachowują swą ważność.
lex retro non agit Nawet komunistyczny reżim nie próbował podważac tej elementarnej zasady! Uważam ze atykul 57dotyczy starych dowodów ja bede go uzywał do momentu az go nie zaakcepyuje urząd a potem odwolanie WSA NSA Ew Trybunał kontytucyjny.... Strassburg na koncu!
2008-01-19 20:24:00 195.116.217.* | aj21
lex posterior derogat lex priori , a to znasz?
2008-03-08 15:17:32 pesymista
widze ze wszedzie jest reka lub przedstawiciel władzy który manipuluje społeczeństwem myślałem że dobrze trafiłem i dostane jakie kolwiek informacje lecz istotą jest by dobrze żyć z władzą i tyle mówić na ile pozwala cenzura czytając inne tematy dochodze do wniosku że szkoda czasu przebywania bo w poważniejszych sprawach lepiej pujść do prawnika nie chodzi tylko o moją sprawe jestem przekonany ze czytaja osoby kture znają system prawa lecz boją sie wypowiadać w sprawie społeczność kontra państwo
jak ktoś nie ma co robić to może sobie czytać
PROSZE MODERATORA O USUNIECIE MOJEGO LOGO
DZIEKUJE!!!!!
2011-09-26 19:41:15 83.8.98.* | przeciwnik_ue
Dla mnie chora jest wymiana co lat. Dajemy urzędasom zajęcie.
Wymiana miała byc darmowa - czy panstwo pokrywa koszty zriobienia zdjęć ?