Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematyzniesienie współwłasności - strona 2

zniesienie współwłasności

 • Podział fizyczny rzeczy

  Pytanie: Kodeks cywilny w art. 211 preferuje fizyczny podział jako sposób zniesienia współwłasności. Czy to oznacza np. podział sumy uzyskanej z sprzedaży samochodu? Odpowiedź: Podział fizyczny
 • Umowa o obsługę prawną

  Pytanie: Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej zniesienia współwłasności gruntu. Stanowisko stron w tej sprawie jest zgodne lecz zniesienie współwłasności
 • Podział cywilny spadku. Dlaczego niekorzystny dla spadkobierców?

  jest doprowadzenie do przyznania każdemu ze spadkobierców określonych dóbr i zniesienie istniejącej wspólności przez dokonanie podziału. Dział spadku zmierza do tego, że następuje zakończenie trwania wspólności
 • Kara za niezłożenie w terminie deklaracji PCC-3

  Pytanie: W dniu 29.04.2010 otrzymałem z Urzędu Skarbowego wezwanie do złożenia w terminie 7 dni deklaracji PCC-3 w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności dokonanym przez Sąd. Wspomniane
 • Zwolnienie od opłaty sądowej

  Pytanie: Mam zamiar wnieść wniosek do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości na moja korzyść - tylko 100% własność może mi ułatwić uzyskanie kredytu hipotecznego w celu przeprowadzenia
 • Rachunek z zarządu

  się z dochodu nieruchomości przed moim ojcem. Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności ww. nieruchomości, której jestem obecnie współwłaścicielem po ojcu. Osoba, która prowadziła administrację domu
 • Wykreślenie hipoteki przymusowej

  Pytanie: W wyniku zniesienia współwłasności - w ramach wyrównania udziałów sąd zasądził na moją rzecz od drugiego z współwłaścicieli spłatę w gotówce. Dłużnik zwlekał, więc sprawa trafiła
 • Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

  brat zmarł. Spadek po nim przypadł żonie i synowi. Ponieważ siostra chce wybudować dom a brak jest zgody co do podziału działki siostra wystąpiła do Sądu o zniesienie współwłasności załączając posiadane
 • Podatek od działu spadku

  spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności...
 • Dariusz Szyndler > Przeglądaj wg autora

  Dariusz Szyndler > Przeglądaj wg autora Artykuły z zakresu 1-20 2010-12-14 16:00:49 Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości Może ona być zniesiona w umowie albo przez sąd w postępowaniu
1| 2|
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny: