Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematyzachowek po rodzicach

zachowek po rodzicach

 • Uprawnienie do uzyskania zachowku po wydziedziczeniu przez rodzica

  się po jej stronie uprawnienie do uzyskania zachowku. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia po spadkobiercy na podstawie ustawy. Wartość
 • Roszczenie o zachowek a darowizna

  . 991 Kodeksu cywilnego (k.c.) zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku...
 • Zachowek od gospodarstwa rolnego

  na tym gospodarstwie rolnym. Czy po śmierci mamy należy mi się zachowek z gospodarstwa rolnego, które otrzymał brat i z 1/2 mieszkania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.): Zstępnym
 • Trwała niezdolność do pracy a wysokość zachowku

  Pytanie: Moja mama wystąpiła o zachowek w sprawie spadkowej po swej matce, jako że została pominięta w testamencie. W chwili śmierci swej matki miała 78 lat. Pobierała z ZUS emeryturę od 67. roku
 • Właściwość wyłączna

  rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu
 • Opieka nad ubezwłasnowolnionym. Jakie obowiązki ma opiekun?

  innych zasłaniać się wyczerpaniem spadku. Jakie prawo do spadku ma wydziedziczony?Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia
 • Rząd zapowiada wielkie zmiany w prawie

  , byłaby stroną innej umowy partnerskiej, chętni do zawarcia takiej umowy byliby rodzeństwem, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej lub jeśli byliby to przysposabiający i przysposobiony (czyli rodzic
 • Umowa darowizny nieruchomości - jakie są jej skutki?

  rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; oraz grupę III - obejmującą innych nabywców. Jednocześnie