Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematyprzedawnienie kredytu

przedawnienie kredytu

 • Czynności bankowe

  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
 • Data pewna

  , zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności
 • Książeczka oszczędnościowa

  książeczki oszczędnościowej zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku. Powiązane hasła Całkowity koszt kredytu Czeki gotówkowe Czeki rozrachunkowe Organy
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym
 • Przedawnienie długu. Ile czasu musi minąć, żeby nie trzeba było płacić?

  Według przepisów Kodeksu cywilnego roszczenia przedawniają się po 10 latach, a w przypadku długów o charakterze okresowym (czyli na przykład czynszu najmu lub rat kredytu) i tych związanych
 • Czy warto czekać na ustawę frankową?

  Problem związany z udzieleniem kredytów frankowych stał się zagadnieniem społecznym. Praktycznie każdy z nas styka się z nim, czy to u najbliższej rodziny, w pracy czy wśród znajomych. O kredytach
 • Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

  przed podniesieniem przez dłużnika zarzutu przedawnienia unikają dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Alternatywą dla nich jest więc dokonanie przelewu wierzytelności na fundusz windykacyjny, który następnie
 • Walka z kartelami zawyżającym ceny. UE wprowadza nowy instrument

  prowadzonego przez organ antymonopolowy, które stwierdzi naruszenie prawa konkurencji przez przedsiębiorcę. Zmiany obejmować będą także terminy przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji
 • Spłata długu przez spadkobierców

  kredyt na maszynę rolniczą. Od 1993 r. tato już nie mieszkał z mamą, więc ona nic nie wie o tym kredycie. Firma dopytywała się głównie czy są dzieci. Moje pytanie sprowadza się do tego czy my musimy
 • W sprawie "Froga" będą policyjne postępowania o wykroczenia

  w czerwcu tego roku. Chodzi u uniknięcie przedawnienia wykroczeń. Przesłanie zebranych materiałów, dotyczących Froga do stołecznej komendy policji oraz do komendy miejskiej policji w Kielcach ma na celu
 • Rozłożenie zadłużenia w ZUS na raty

  w kwestii wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zostanę o tym poinformowana pismem. Dodam że ponad rok temu wystąpiłam do ZUS z prośbą o wydanie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami (do kredytu) i okazało