Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematyogłoszenie upadłości osoby fizycznej

ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

 • Prokura

  może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do jakich czynności prokurent potrzebuje dodatkowego pełnomocnictwa? Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie
 • Spółka komandytowo-akcyjna

  to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy
 • Upadłość konsumencka. Będzie o nią łatwiej

  Parlament zakończył prace nad zmianą ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy, które dotyczą wyłącznie osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, wejdą w życie
 • Upadłość konsumencka pomoże zadłużonym, czy naciągaczom?

  , że ogłoszenie upadłości będzie możliwe, nawet gdy dłużnik świadomie poda istotne dane niezgodne z prawdą lub zatai dane istotne. Prowadzi to do ryzyka wykorzystywania przepisów o upadłości osób fizycznych
 • Upadłość konsumencka. Poradnik od Ministerstwa Sprawiedliwości

  i Konsumentów. Pobierz broszurę "Upadłość konsumencka - poradnik"Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów
 • Upadłość konsumencka. Prezydent podpisał nowe przepisy

  (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli - wyjaśniła prezydencka kancelaria w komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą
 • Nowe prawo pozwoli uwolnić się od długów

  zgłosił Senat. W tym tygodniu posłowie podejmą ostateczną decyzję o kształcie ustawy. Nowela ma usunąć najważniejsze bariery, które sprawiały, że dotychczasowe przepisy regulujące upadłość osób fizycznych
 • Bankructwa biur podróży. Polskie prawo eliminuje tylko część skutków

  i ich roszczeń w następstwie bankructwa touroperatora. W tym roku pod koniec sezonu turystycznego upadłość ogłosiły dwa polskie biura podróży: Alfa Star z Radomia oraz Zawadzkie z Opola. Blisko 1800 klientów
 • Jednoosobowa spółka z o. o. ma wady. Zobacz jakie

  w możliwości ograniczenia ryzyka biznesowego w porównaniu do podejmowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Postępujące zapełnienie rynku, silne wahania kursów walut, twarda konkurencja
 • Sąd polubowny. Kiedy można z niego skorzystać?

  inną ich liczbę. Arbitrem może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo. Musi mieć jednak pełną zdolność do czynności prawnych, więc nie może być niepełnoletnia ani ubezwłasnowolniona. Oprócz