Notowania

porady
23.11.2008 00:00

Licencja na program komputerowy a sublicencja

Pytanie: Firma zamówiła u wykonawcy wykonanie programu komputerowego tylko i wyłącznie na potrzeby tej firmy, zawarto z wykonawcą umowę o dzieło. W umowie tej określono pola eksploatacyjne oraz, że z...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Firma zamówiła u wykonawcy wykonanie programu komputerowego tylko i wyłącznie na potrzeby tej firmy, zawarto z wykonawcą umowę o dzieło. W umowie tej określono pola eksploatacyjne oraz, że z chwilą przyjęcia programu Firma uzyskuje uprawnienia licencyjne, których zakres regulują postanowienia o treści: że - licencja ma charakter licencji wyłącznej, Firma może upoważnić inne podmioty do korzystania z programu w zakresie uzyskanej licencji, wykonawca może korzystać z programu wyłącznie do celów naukowych, licencja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony za wynagrodzeniem uwzględnionym w umowie. Czy teraz, w takiej sytuacji, możliwe jest, aby Firma zamawiająca udzieliła licencji na korzystanie z tego programu innym firmom? Czy zawarta umowa licencji pomiędzy Firmą a inną firmą będzie prawidłowa? Czy raczej należy zawrzeć umowę np. przekazania tego programu z uwzględnieniem udzielenia licencji?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania...

Tagi: porady, własność przemysłowa i prawa autorskie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz