Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
09.05.2007 00:00

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Pytanie: Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na poczet wykonania umowy w postaci zabudowy kuchni, jednak ani umowy nie wykonał, ani pieniędzy nie zwrócił. Przed złożeniem pozwu, w kasie sądu, uiściłem wpis w wysokości 128,00 zł, który wyliczyłem tak, że od wartości przedmiotu sporu wyliczyłem 5% i otrzymaną w ten sposób kwotę podzieliłem przez cztery i zaokrągliłem. Po jakimś czasie otrzymałem jednak z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu "...poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 282 zł", oczywiście pod rygorem zwrotu pozwu. Nadmieniam, ze nie napisano, iż chodzi o brakującą kwotę wpisu, tylko o uiszczenie wpisu. Odpisałem na to wezwanie w terminie, informując, że wpis uiściłem, na co posiadam dowód oraz że na pozwie powinna również znajdować się adnotacja kasjerki (gdyż zawsze takowej dokonuje). Napisałem też, dlaczego uiściłem wpis w kwocie
128 zł (po zaokrągleniu), przedstawiając sposób obliczenia. Nadmieniam, że na tym wezwaniu jest sygnatura akt o początku I Nc (a więc postępowanie nakazowe lub upominawcze, jak rozumiem). Ku mojemu zdumieniu i zdenerwowaniu wkrótce otrzymałem kolejne wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu (z taką samą sygnaturą akt), w którym sąd wzywa mnie, cytuję: "...do uiszczenia wpisu w kwocie 382 zł (w poprzednim wezwaniu błędnie wezwano o 282 zł.)..." oczywiście znów pod rygorem zwrotu pozwu. Nadmieniam, ze znów i w tym wezwaniu nie wzywa się mnie do uiszczenia brakującej części wpisu, tylko do uiszczenia wpisu. W odpowiedzi wystosowałem pismo o takiej treści:" W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu - pismo z datą 10 kwietnia 2007 r. informuję, że w dniu złożenia pozwu dokonałem opłaty wpisowej w kasie Sądu, w kwocie 128,00 zł, na dowód czego załączam oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty (jeżeli dobrze pamiętam, to na pozwie również powinna być stosowna adnotacja). Dlatego wnoszę
niniejszym o poinstruowanie mnie, czy mam uiścić brakującą część wpisu, tj. różnicę pomiędzy kwotą 382,00 zł i 128,00 zł, czyli 254,00 zł, czy jednak kwotę 382,00 zł i całość wpisu wynosi 510,00 zł w takim wypadku". Dzisiaj jednak otrzymałem zarządzenie o zwrocie pozwu z uzasadnieniem: "... został on wezwany ponownie do uiszczenia kwoty 382 zł tytułem brakującej (nieprawda, nie było napisane wcześniej nigdzie, że "brakującej", przyp. autora pytania) części opłaty od pozwu, albowiem w poprzednim wezwaniu błędnie wezwano o kwotę 282 zł. Ustawowy termin dla uiszczenia opłaty minął dnia 20 kwietnia 2007 r. Powód nie uiścił opłaty w zakreślonym terminie". Oczywiście bezwzględnie złożę skargę na to zarządzenie. Jak wspomniałem, nigdzie w wezwaniach nie pisano o brakującej części wpisu tylko po prostu o wpisie, więc miałem uzasadnione podstawy, aby sądzić, ze referendarz przeoczył uiszczenie wpisu w kwocie 128 zł, tym bardziej, że 510,00 zł wpisu za wartość przedmiotu sporu w wiadomej kwocie i w tej sprawie (Nc)
jest wszak błędnym wyliczeniem. Czy mogę kwestionować jedynie samo zarządzenie o zwrocie pozwu i jak, czy: wnosząc o przywrócenie terminu do dokonania brakującej opłaty do wpisu wyliczonego na 520zł? Czy też mam prawo skutecznie zwrócić uwagę, ze ten urzędnik pomylił się i wnieść o nie żądanie ode mnie uzupełnienia wpisu?

Odpowiedź: Sygnatura "Nc" jest zarezerwowana dla postępowania nakazowego jak i upominawczego. Z przedstawionego pytania i wysokości opłaty, której żąda się w wezwaniu...

Tagi: porady, prawo, windykacja należności
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz