Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
25.03.2007 00:00

Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

Pytanie: Wierzytelność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej powstała w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków. W 2005 r. spółdzielnia uzyskała w postępowaniu uproszczonym nakaz zapłaty przeciwko...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Wierzytelność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej powstała w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków. W 2005 r. spółdzielnia uzyskała w postępowaniu uproszczonym nakaz zapłaty przeciwko małżonkom, dotyczy to zapłaty za czynsz. Małżonkowie są zobowiązani do zapłaty solidarnie, gdyż dotyczy to zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Klauzula wykonalności została nadana przeciwko obojgu małżonkom, wyrok jest prawomocny. Wierzyciel, pomimo, iż przepisy kodeksu cywilnego są korzystne dla niego, bowiem ma więcej dłużników, skierował wniosek egzekucyjny tylko przeciwko żonie. W trakcie rozmów i negocjacji żona przedstawiła wierzycielowi swoją złą sytuację materialną i wskazała majątek wspólny, z którego wierzyciel może się zaspokoić - wynagrodzenie za pracę męża. Niestety, wierzyciel korzystając ze swej pozycji, odmówił, twierdząc, że to on decyduje, od kogo chce egzekwować. Jest to oczywista złośliwość z ich strony (podłożem jest osobista zemsta zatrudnionego na rzecz spółdzielni radcy). Klauzula
wykonalności nakazowi została nadana w czerwcu 2006 r., a dopiero w lutym 2007 r. wierzyciel skierował wniosek do komornika, gdyż czekał aż uprawomocni się wyrok rozwodowy małżonków. Wierzytelność dotyczy majątku wspólnego małżonków, a obecnie komornik potrąca zadłużenie z majątku odrębnego żony - pobrane wynagrodzenie za pracę. W jaki sposób, w tej sytuacji można obronić się przed egzekucją? Sytuacja jest kuriozalna, mąż nie oddawał poborów na rzecz rodziny, żona mając niskie dochody nie miała środków, aby opłacić wszystkie niezbędne należności. Obecnie, pomimo nakazu zapłaty na obojga małżonków, z powodu kaprysu wierzyciela mąż jest zwolniony całkowicie. Co w opisanym przypadku powinna zrobić żona, z jakich środków obrony na drodze prawnej może skorzystać?

Odpowiedź: Pytanie zakłada, że istnieje wyrok sądu cywilnego, na mocy którego osoby pozostające w związku małżeńskim zostały zobowiązane solidarnie do zapłaty określonej...

Tagi: porady, prawo, windykacja należności
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz