Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

Pytanie: Zawarłam spółkę cywilną. W umowie spółki, w paragrafie mówiącym o sposobie wypowiedzenia umowy jest zapis: 1. Każdemu wspólnikowi przysługuje: a) prawo wystąpienia ze Spółki przez wypowiedzenie udziału w Spółce dokonane na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego, b) prawo żądania rozwiązania Spółki przez sąd z ważnych powodów W innym paragrafie rok obrachunkowy jest określony jako rok kalendarzowy. W związku z powyższym, ponieważ noszę się z zamiarem rozwiązania umowy (wystąpieniem ze spółki), mam pytanie jak tak na prawdę i kiedy mogę wypowiedzieć tą umowę? Czy tylko na koniec września - tj. raz w roku? Jakie mam inne możliwości rozwiązania spółki? Na jakie przepisy mogłabym ewentualnie powołać się chcąc w innym terminie rozwiązać umowę? Moja spółka jest dwuosobowa tj. ja i wspólniczka.

Odpowiedź: Na wstępie wskazać należy, iż spółka cywilna jest de facto umową pomiędzy wspólnikami. Spółka cywilna jest jedynie stosunkiem obligacyjnym opartym na...
Czytaj także
Polecane galerie