Notowania

prawo spółek
23.09.2014 05:11

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Pytanie: Mam prośbę o informację uzupełniającą dot. zapytania z 7.01.2011 r. nr identyfikacyjny pytania 48891 \"Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego\", w której została udzielona odpowiedź:...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Mam prośbę o informację uzupełniającą dot. zapytania z 7.01.2011 r. nr identyfikacyjny pytania 48891 \"Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego\", w której została udzielona odpowiedź: ,,Zgodnie z art. 31 ordynacji podatkowej osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę". Proszę o informację w jaki sposób zgłasza się imiona, nazwiska i adresy tych osób (czy jest np. jakiś formularz), które w imieniu płatników zostały wyznaczone jako osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz
terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot? Jeżeli w/w czynności wykonuje członek zarządu spółki lub wspólnik czy wówczas także jest obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego?

Odpowiedź: Informację dotyczącą zgłoszenia osób odpowiedzialnych za obliczenie i pobieranie podatków należy przekazać organowi podatkowemu. Ustawa nie precyzuje jaką...

Tagi: prawo spółek, porady, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz