Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

0
Podziel się

Odziedziczyłem po ojcu długi spadkowe. Sąd stwierdzał nabycie spadku, gdy ja byłem jeszcze niepełnoletni i o niczym nie wiedziałem. Wszystkie sprawy związane ze spadkiem prowadziła mama. Teraz, po latach ścigają mnie komornik i firmy windykacyjne za długi ojca.

bEseJqTF

Odziedziczyłem po ojcu długi spadkowe. Sąd stwierdzał nabycie spadku, gdy ja byłem jeszcze niepełnoletni i o niczym nie wiedziałem. Wszystkie sprawy związane ze spadkiem prowadziła mama. Teraz, po latach ścigają mnie komornik i firmy windykacyjne za długi ojca. Co mam robić?

Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu (czyli w Pana przypadku chodzi tutaj o dzień w którym dowiedział się Pan o śmierci ojca).

Nie złożenie takiego oświadczenia w sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku wprost.

bEseJqTH

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

Jednak w przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba lub co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia i nie złoży w terminie takiego oświadczenia to jest to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

W Pana przypadku mamy do czynienia z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż w chwili stwierdzania nabycia spadku nie był Pan pełnoletni a co za tym idzie nie miał Pan pełnej zdolności do czynności prawnych.

bEseJqTN

Oznacza to, że Pana odpowiedzialność za długi spadkowe po ojcu ogranicza się tylko do wysokości stanu czynnego spadku.

Musi Pan jednak sprawdzić, czy Pańska mama nie wystąpiła do sądu opiekuńczego o zgodę na wyrażenie w Pana imieniu jako osoby niepełnoletniej, oświadczenia o przyjęciu spadku wprost. Wówczas odpowiada Pan za długi spadkowe bez ograniczeń.

bEseJqUi
porady
prawo
prawo spadkowe
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)