Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy rozwód oznacza długi i kosztowny spór przed sądem?

0
Podziel się:

Nie układa mi się z żoną i chcemy się rozwieść. Czy musi to oznaczać długi i kosztowny spór przed sądem? Czy sąd zawsze udzieli mi rozwodu gdy będę tego chciał?

bETonkkB

Nie układa mi się z żoną i chcemy się rozwieść. Czy musi to oznaczać długi i kosztowny spór przed sądem? Czy sąd zawsze udzieli mi rozwodu gdy będę tego chciał?

Do przeprowadzenia rozwodu potrzebny jest wpis sądowy w wysokości 600 zł.

Czas trwania samego postępowania jest uzależniony od tego czy wybierają państwo rozwód bez orzekania o winie czy też jedno z małżonków chce aby sąd w wyroku rozwodowym wskazał kto ponosi winę za rozkład pożycia.

bETonkkD

W przypadku postępowania o rozwód gdzie małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie postępowanie powinno trwać bardzo szybko i może się skończyć na jednej rozprawie. Sąd tylko wysłucha informacyjnie obie strony oraz świadka, który przedstawi sytuację małoletnich dzieci małżonków, a gdy sąd ustali trwały i zupełny rozkład pożycia to orzeknie rozwód bez orzekania o winie.

Natomiast w sytuacji gdy jedna ze stron wnosi o orzeczenie rozwodu z winy któregoś z małżonków to musimy się liczyć z długim procesem i warto w takim przypadku skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Warunkiem orzeczenia przez sąd rozwodu jest stwierdzenie że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Chodzi tutaj o zanik więzi emocjonalnej (małżonków nie łączy już emocjonalna więź miłości), fizycznej (strony przestały ze sobą współżyć) oraz ustało wspólne gospodarstwo domowe.

Sąd może nie udzielić rozwodu gdy uzna, że byłoby to sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci albo naruszało zasady współżycia społecznego.

bETonkkJ

Dlatego też jeśli np. chce się pan rozwieść z żoną aby mogła ona uzyskać dodatkową pomoc socjalną dla samotnych matek to prawdopodobnie nie uzyska pan rozwodu, gdyż sąd uzna, że nie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Ponadto sąd odmówi rozwodu jeśli domaga się go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia chyba, że drugi małżonek wyrazi na to zgodę albo sąd uzna, że w danych okolicznościach odmowa rozwodu naruszała by zasady współżycia społecznego.

bETonkle
porady
prawo rodzinne
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)