Notowania

porady
23.09.2014 05:11

Ustalenie wynagrodzenie pracownika

Pytanie: Pracownik jest zatrudnionego na 1/2 etatu, który ma harmonogram pracy obejmujący robocze dni w pierwszej połowie każdego miesiąca kalendarzowego, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Pracownik jest zatrudnionego na 1/2 etatu, który ma harmonogram pracy obejmujący robocze dni w pierwszej połowie każdego miesiąca kalendarzowego, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, wynagradzanego stawką miesięczną. Pracownik w miesiącu wrześniu 2010 r. przepracował 11 dni, tj. od 01 do 15 września. Od 24 września do nadal jest na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wyliczając wynagrodzenie dla tego pracownika za miesiąc wrzesień zastosował do tego pracownika § 11 ust. 1 Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289). I tak wynagrodzenie miesięczne za miesiąc wrzesień wyliczył dzieląc wynagrodzenie miesięczne przez 30 dni pomnożył przez ilość dni zwolnienia czyli od 24 września do 30 września i odjął do
wcześniej wyliczonego wynagrodzenia. Pracownik zakwestionował tak wyliczone wynagrodzenie, które mimo, że wykonał on swoją pracę wg harmonogramu, otrzymał zmniejszone wynagrodzenie w wyniku zastosowania § 11 ust. ww. rozporządzenia. Czy § 1ust. 1 Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289) będzie miał zastosowanie do pracownika zatrudnionego w połowie etatu, który ma harmonogram pracy obejmujący robocze dni w pierwszej połowie każdego miesiąca kalendarzowego, po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, wynagradzanego stawką miesięczną a jego nieobecność z powodu choroby rozpoczęła się pod koniec danego miesiąca kalendarzowego, już po okresie i połowy miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie z harmonogramem wykonuje pracę?

Odpowiedź: W naszej ocenie pracodawca poprawnie wyliczył miesięczne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w systemie opisanym w pytaniu, który przez część miesiąca...

Tagi: porady, prawo pracy, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz