Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Prawo do wynagrodzenia chorobowego

Prawo do wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Od dnia 19.03.2007 roku zatrudniliśmy pracownika. Jest to jego pierwsza praca w życiu. W dniu 16.04.2007 roku przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 16.04.2007 do 23.04.2007. Czy wynagrodzenie za czas niezdolności od pracy należy wypłacić mu od dnia 16.04, czy od 19.04.2007 w związku z 30-to dniowym okresem wyczekiwania? Jeżeli od 19.04.07, to jak potraktować okres od 16.04.07, czy jako urlop bezpłatny?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego...
Czytaj także
Polecane galerie