Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
12.03.2009 00:00

Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu

Pytanie: Sprawa dotyczy Instytutu naukowo-badawczego działającego na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni są w: ...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Sprawa dotyczy Instytutu naukowo-badawczego działającego na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni są w: I.zakładach merytorycznych 1.pracownicy naukowi 2.pracownicy inżynieryjno-techniczni 3.pozostali II.działach administracyjnych. W różnych zakładach pracownicy zajmują się działalnością naukową, usługową, dydaktyczną w różnych proporcjach czasu pracy. W ramach działalności naukowej pracownicy realizują określone w rocznym planie naukowym zadania badawcze (kilka osób jedno zadanie), a następnie na koniec roku sporządzają sprawozdanie z tej działalności (opis badania, wyniki, wnioski), które opublikowane jest w rocznym Sprawozdaniu z działalności jednostki, wydanym w formie książkowej. Na przełomie roku pracownik wypełnia dwa rodzaje kart ewidencyjnych: w jednej wykazuje planowany udział w realizacji zadań w przyszłym roku. Na podstawie tej karty Dział Kadr sporządza aneks do umowy o pracęumowy o pracę, w zadania badawcze, którym wymienione są oraz udział %-wy w
wynagrodzeniu za ich wykonanie. W drugiej wykazuje rzeczywisty udział w realizacji zadań określonych w aneksie do umowy o pracę w poprzednim roku. Czy z naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) mogą korzystać jedynie pracownicy naukowi, czy mogą również inni pracownicy biorący udział w realizacji zadań badawczych? Proszę również o podanie podstawy prawnej, która uzasadnia przedmiotową opinię.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez...

Tagi: prawo podatkowe, porady, porady prawne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz