Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zmiana sposobu zarządu w małej wspólnocie

Zmiana sposobu zarządu w małej wspólnocie

Pytanie: Tworzymy małą wspólnotę mieszkaniową (5 mieszkań). Poprzednim właścicielem nieruchomości była Agencja Nieruchomości Rolnej. Wraz ze sprzedażą pierwszego lokalu zarząd nad częścią wspólną nieruchomości powierzono Spółdzielni Mieszkaniowej (zapis w akcie notarialnym), która również do tej pory tym się zajmowała. Spółdzielnia sprawuje zarząd jak za dawnych czasów nie stosując się do obowiązującego prawa, nie robi spotkań, nie rozlicza się ze swoich działań ani z finansów, sama podejmuje decyzje także przekraczające zakres zwykłego zarządu nie pytając nas o zgodę. Większość właścicieli (75% udziałów - 3 mieszkania) chce odwołać ten zarząd, wybrać jedną osobę na administratora i samemu sprawować zarząd nad nieruchomością zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wezwaliśmy Spółdzielnię do zwołania zebrania w celu podjęcia uchwały o zmianie sprawowania zarządu (w tym o odwołaniu obecnego zarządu oraz powołania nowego spośród właścicieli) w obecności notariusza. Spółdzielnia jak i jeden z właścicieli (Agencja Nieruchomości Rolnej) twierdzą, że taka uchwała musi być podjęta jednogłośnie przez wszystkich właścicieli nieruchomości, zorganizuje zebranie, ale odmawia sprowadzenia notariusza na spotkanie, twierdząc, że nie ma to teraz sensu, bo nie ma jednomyślności oraz że sprowadzenie notariusza to i tak nasza sprawa. My z kolei twierdzimy, że do zmiany sposobu sprawowania zarządu wystarczy wola większości, oraz, że za sprowadzenie notariusza odpowiada obecny zarząd. Kto ma rację? Czy do zmiany sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną (odwołanie obecnego zarządu oraz powołanie nowego ze swojego grona) w małej wspólnocie wymagana jest jednomyślność, czy wystarczy wola większości?

Odpowiedź: Jak wynika z opisu sytuacji w małej wspólnocie ustanowiono zarząd powierzony - zarządcą została spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie z art. 18 ustawy...
Czytaj także
Polecane galerie