Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
10.11.2008 00:00

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

Pytanie: W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z mapy geodezyjnej z zaznaczonym przebiegiem mediów na mojej działce i w jej pobliżu. Podczas wykonywania prac ziemnych pracownicy firmy uszkodzili kabel energetyczny przebiegający obok mojego ogrodzenia zasilający posesję sąsiada. Podczas uszkodzenia byłem nieobecny, przebywałem za granicą. Żona nie uczestniczyła w oględzinach. Natomiast sąsiad był obecny przy uszkodzeniu i naprawie. Kabel został w tym samym dniu naprawiony przez elektryka z firmy D. Po zakończeniu robót rozliczyłem się z firmą na podstawie faktury Vat. Wówczas sąsiad nie zgłaszał do mnie żadnych roszczeń. We wrześniu wystąpiły obfite opady deszczu. Znów byłem nieobecny w domu, ponieważ wraz z małżonką przebywałem na wczasach w Egipcie. W/g zdania sąsiada opady deszczu spowodowały zwarcie i przepalenie się kabla. Sąsiad twierdzi, że
kilkakrotnie wzywał patrol energetyczny i że posiada ekspertyzy wskazujące na niewłaściwy sposób naprawy kabla. Sąsiad prawdopodobnie próbował się ze mną skontaktować w tym czasie, ale będąc w Egipcie nie odbierałem telefonów z nieznanych numerów ze względu na wysoki koszt roamingu. W dniu 08.09.08 sąsiad wynajął firmę elektryczną i ułożył nowy kabel. 08.10.08 otrzymałem od sąsiada pisemne wezwanie i kopie faktur do wpłaty na jego konto kwoty 3289 zł w terminie 7 dni. W swoim piśmie sąsiad zaznaczył wyraźnie, że przy braku wpłaty skieruje przeciwko mnie sprawę do sądu. Kopię wezwania za poświadczeniem odbioru przekazałem prezesowi firmy D, która była wykonawcą robót i sprawcą domniemanego uszkodzenia kabla. W terminie 7 dni wysłałem za poświadczeniem odbioru pismo do sąsiada odrzucające jego roszczenia w całości. Powołałem się na art. 429 KC i wskazałem firmę D jako ewentualnego sprawcę szkody, ale bez przesądzania o odpowiedzialności odszkodowawczej. Sąsiad nadal podtrzymuje swoje roszczenia wobec mnie i
nie kieruje roszczeń do firmy D. Obawiam się wezwania do sądu w najbliższym czasie. Oczywiście wołałbym tego uniknąć. Czy w w/w sprawie ma zastosowanie art. 429 KC? Jakie jest orzecznictwo sądów w podobnych sprawach? Czy zaniedbałem jakieś czynności prawne i co jeszcze powinienem zrobić?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 429 kodeksu cywilnego kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu...

Tagi: porady, prawo, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz