Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
04.02.2007 00:00

Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie: 11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: 11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czynsz miał być płatny miesięcznie na konto do dnia 15 każdego miesiąca. Do dnia dzisiejszego najemca opłacił czynsz tylko 4 razy:11.07.2006, 16.08.2006, 09.11.2006, 09.01.2007. Zalega zatem z czynszem i opłatami za media za okres 5 miesięcy. 9 stycznia tego roku postanowiłem w trybie natychmiastowym wypowiedzieć najemcy umowę najmu z tytułu zalegania z zapłatą czynszu (pkt 6 umowy najmu - wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu, ustalonych wyżej opłat lub dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień umowy). Dokonałem tego pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wynajmowanego lokalu a także równolegle na adres siedziby firmy (piekarnia), mieszczącej
się w innej miejscowości. Najemca najwidoczniej zignorował wypowiedzenie i do dnia dzisiejszego korzysta z lokalu prowadząc w nim sprzedaż pieczywa. Czy umowa najmu lokalu mieszkalnego pod działalność handlową jest dopuszczalna i dalej wiążąca? Czy miałem prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia, jeżeli najemca płaci co drugi czynsz najmu i zalega z jego płatnością łącznie za okres pięciu miesięcy? Czy nie dokonując wcześniejszego pisemnego ponaglenia do spłaty zaległego czynszu i wyznaczenia dodatkowego terminu do jego spłaty moje wypowiedzenie jest skuteczne? Jeżeli nie, to czy powinienem najpierw pisemnie wezwać najemcę do zapłaty zaległego czynszu wyznaczając mu dodatkowy termin do zapłaty, a dopiero w przypadku braku odpowiedzi (zapłaty) jeszcze raz pisemnie rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia)?

Odpowiedź: Jeśli najemca, zgodnie z umową, w wynajmowanym lokalu prowadzi jedynie działalność gospodarczą, nie wykorzystując pozostałej części na cele mieszkalne,...

Tagi: porady, prawo, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz