Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.09.2014 05:11

przedawnienie należności z tytułu składek ZUS

Pytanie: 1. w/w składki dotyczą wszystkich miesięcy w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2003. ...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: 1. w/w składki dotyczą wszystkich miesięcy w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2003. 2. ZUS przeprowadził kontrolę w mojej spółce cywilnej w okresie marzec-maj 2004 i decyzją z dnia 12 sierpnia 2004 r. (doręczenie 17.08.2004) wymierzył mi dodatkowe składki od dodatku z tytułu wykonywania przez pracowników pracy poza stałym miejscem zamieszkania (mimo że w tamtym czasie takie dodatki nie wchodziły do podstawy wymiaru składek) za w/w okres 3. 14 września 2004 złożyłem odwołanie od tej decyzji do S.O. w Toruniu (poprzez ZUS) 4. wyrok S.O. w Toruniu z 29 maja 2009 ? oddalenie odwołania 5. apelacja złożona w terminie 6. wyrok S.A. w Gdańsku 29 z czerwca 2010? ? uchyla zaskarżony wyrok znosząc postępowanie w sprawie począwszy od rozprawy z 19 lutego 2007 (data pierwszej rozprawy przed S.O.) i sprawę przekazuje S.O. w Toruniu do ponownego rozpoznania..?. SA uzasadnił swój wyrok tym, że zaskarżone orzeczenie S.O. w Toruniu było wydane w nieważnym postępowaniu. Wg S.A. sprawa winna być rozpatrywana
przez sąd w składzie: sędzia + 2 ławników, a była rozpatrywana przez jednego sędziego. S.A. nie odniósł się do moich zarzutów apelacyjnych. 7. na 15 grudnia 2010 r. wyznaczona jest rozprawa przez S.O. w Toruniu, rozpoczynająca ponowne rozpatrywanie sprawy. Kiedy przedawnią się należności z tytułu wyżej opisanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników?

Odpowiedź: Art 118 Kodeksu cywilnego, k.c. stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń oświadczenia...

Tagi: porady, prawo, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz