Notowania

porady
23.09.2014 05:11

Korekta zapisów w umowie zlecenie

Pytanie: Firma podpisała 30 października 2009 umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, ale dopiero teraz (czyli po 10 miesiącach) zorientowała się, że w umowie zlecenie jest błąd. W zawartym dokumencie są...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Firma podpisała 30 października 2009 umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, ale dopiero teraz (czyli po 10 miesiącach) zorientowała się, że w umowie zlecenie jest błąd. W zawartym dokumencie są sprzeczne ustalenia: 1.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone czynności w terminie od 1 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku., natomiast w kolejnym paragrafie zostało zapisane, że: 1.Za wykonanie wymienionych w niniejszej umowie czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, płatne w następujących ratach: za prace w listopadzie - 2 600 zł, za prace w październiku - 2 400 zł. Z niezamierzonych działań omyłkowo zostało napisane, że w październiku otrzyma wynagrodzenie, a miało być napisane, że w grudniu. Firma chciałaby teraz sprostować zapisy w umowie zlecenie stosownym dokumentem.Proszę o informację w jaki sposób można teraz sprostować zapisy w umowie zlecenie?

Odpowiedź: Zastosowanie w powyższej sytuacji znajdzie art. 77 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy,...

Tagi: porady, prawo, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz