Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
29.03.2006 00:00

Kontrola nadzoru budowlanego

Pytanie: Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli doraźnej, że nie badano w ogóle spraw ujętych w skardze. Wykryto inne nieprawidłowości, ale tych, których dotyczyła skarga w ogóle nie rozpatrywano. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej przez organ nadzoru budowlanego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 09.10.2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 179, poz. 1494). W przepisach tych nie ma mowy wprost o tym, kto i kiedy określa temat kontroli. Wojewódzki INB twierdzi, że temat kontroli ustala on i nikt nie ma prawa tego kwestionować, a samo postępowanie nie podlega przepisom KPA. Ja twierdzę, że temat kontroli dokonywanej w ramach postępowania skargowego (które reguluje KPA) formułowany jest w ramach tego postępowania i wynika on z treści skargi (bo z czego miałby wynikać), tak więc nie może w zasadniczy sposób odbiegać od tematu, a przede wszystkim istoty
skargi. Czy więc organ nadzoru budowlanego ma prawo formułować temat kontroli wewnętrznej (dokonanej w wyniku złożenia skargi) w taki sposób, że pomija badanie nieprawidłowości wskazanych wprost w skardze i czy fakt ten stanowi naruszenie prawa w rozumieniu KPA? W wyniku kontroli wewnętrznej nadzór budowlany stwierdził naruszenie prawa (przyjęto zgłoszenia na obiekty wymagające pozwolenia na budowę). We wnioskach pokontrolnych organ wskazał, co w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami należy robić w przyszłości dla uniknięcia nieprawidłowości podobnych. W żaden sposób nie wskazał, jak należy załatwić sprawę nieprawidłowości ujawnionych w tym postępowaniu. Po zakończeniu kontroli, a więc już w postępowaniu administracyjnym, nie zamkniętym nie przekazał sprawy dalej i nie zobowiązał żadnego właściwego organu do załatwienia sprawy ujawnionych faktów (art. 84b ust. 2) twierdząc, że zawarte w tym artykule określenie, że mogą kierować do niczego go nie zobowiązuje i zostawia mu całkowicie wolną rękę. Ja
twierdzę, że jeśli po ujawnieniu oczywistych, stwierdzonych wprost w protokole pokontrolnym nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego chowa sprawę do szuflady (w ramach postępowania skargowego, w którym jestem stroną), to od tego momentu narusza już wszystkie ogólne zasady KPA. Czym innym jest bowiem ingerowanie w przebieg kontroli doraźnej, w której nie byłem stroną, a czym innym jest pominięcie wyników kontroli w postępowaniu skargowym. Czy mam rację?

Odpowiedź: Zgodnie z powołanym przez Pana rozporządzeniem przez postępowanie kontrolnym - należy rozumieć czynności podejmowane przez upoważnione osoby w ramach prowadzonej...

Tagi: porady, prawo, prawo budowlane
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz