Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budowa dróg
23.08.2012 06:30

Inwestycja budowlana wymaga przebudowy dróg dojazdowych?

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową, czyli inwestycją budowlaną, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Chcąc wybudować obiekt budowlany inwestorowi często zależy na zmianie układu komunikacyjnego dróg dojazdowych. Na przykład przy budowie obiektów handlowych jest to dogodny wjazd i wyjazd dla klientów z głównej drogi oraz możliwość zapewnienia wjazdu samochodów dostawczych. Brak dobrego skomunikowania nieruchomość z drogami publicznymi spowoduje nieopłacalność inwestycji. W takim przypadku przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać uzgodnień dotyczących wjazdów i wyjazdów z nieruchomości z zarządcą drogi. Kto powinien ponieść koszty takiej inwestycji drogowej?

Zgodnie z art. 16. Ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową (czyli inwestycją budowlaną) należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg, powinny zostać określone w umowie między zarządcą drogi, a inwestorem. W przypadku jeżeli planowana inwestycja i sposób jej połączenia z drogą publiczną wymaga przebudowy lub budowy np. odcinka drogi publicznej, wówczas koszty takiej budowy lub przebudowy obowiązany jest ponieść inwestor. Umowa może przewidywać, iż inwestor przekaże odpowiednie środki finansowe zarządcy drogi i ten dokona przebudowy, albo iż całość prac wykona inwestor.

Najczęstszym problemem podczas negocjacji umowy jest ustalenie po pierwsze czy na inwestorze ciąży obowiązek wykonania prac, a po drugie zakresu prac obciążających inwestora. Kluczową kwestią w tej sprawie jest interpretacja zwrotu użytego w wyżej cytowanym przepisie, tj. _ budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową _. Tylko bowiem w sytuacji, gdy inwestycja niedrogowa spowoduje konieczność budowy lub przebudowy drogi publicznej można mówić o powstaniu zobowiązania ciążącego na inwestorze. Zatem przede wszystkim należy ustalić, czy istnieje związek między projektowaną inwestycją, a koniecznością budowy lub przebudowy drogi.

Przy wydawaniu decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, lub w przypadku istnienia planu zagospodarowani przestrzennego wydawania decyzji pozwolenia na budowę organ administracji powinien przeprowadzić analizy oraz badania, w jaki sposób zamierzona inwestycja wpłynie na ruch drogowy w jej otoczeniu. W przypadku budowy marketu oczywistym będzie, iż inwestycja ta spowoduje, iż samochody będą z dużą intensywnością wjeżdżać i zjeżdżać z nieruchomości. W takim przypadku może zatem pojawić się kwestia budowy lewoskrętów, świateł sygnalizacji świetlnej, poszerzenia drogi.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/235/155883.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wydatki;na;uzywane;budynki;szybciej;w;koszty,153,0,1016985.html) *Wydatki na używane budynki. Szybciej w koszty? * W wyjątkowych przypadkach okres amortyzacji używanych lub ulepszonych budynków może zostać skrócony nawet do 3 lat.

Wszystkie te zamierzenia powinny jednak być poprzedzone analizą bezpieczeństwa dla docelowego ruchu samochodowego oraz pieszych. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego może zatem wywołać konieczność wykonania większego zakresu prac poprzez budowę zatoczek, czy tzw. pasów wyłączenia.

W praktyce negocjacje z zarządcą drogi odnośnie zakresu konieczności wykonania inwestycji drogowych często obejmują również inne aspekty niż wynikało by to z literalnego rozumienia art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Często pojawia się kwestia uregulowania własności nieruchomości, na których położone są już istniejące drogi lub chodniki oraz pasy zieleni, bowiem drogi przechodzą przez tereny należące do osób prywatnych. Zachodzi zatem konieczność wykupu nieruchomości i zapłaty stosownych odszkodowań ich właścicielom, a w związku z tym uzyskania stosownych funduszy przez właściciela drogi.

Ponadto zarządca drogi może chcieć przeprowadzić przy okazji koniecznej inwestycji obciążającej inwestora swoje zamierzenia związane z docelową przebudową drogi i polepszeniem komunikacji drogowej. Może się zatem zdarzyć, że koszt wymaganej przez zarządcę inwestycji drogowej będzie na tyle znaczny, iż pod znakiem zapytania może stanąć opłacalność dla inwestora jego inwestycji głównej. Dlatego bardzo istotnym jest dobra znajomość praw i obowiązków inwestora wynikających z Ustawy o ruchu drogowym oraz odpowiednie prowadzenie negocjacji odnośnie treści umowy.

Czytaj więcej w Money.pl
Te przepisy przeszkadzają małym firmom Dokumenty podmiotu trzeciego, jeśli są składane w kopii, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę.
Równoważność w przetargach publicznych Równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które według specjalistów odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego.
Zmiana przepisów nie pomoże tej branży Ryzykiem, na które narażeni są wykonawcy, bagatelizowanym przez zamawiających oraz organy kontrolne, są warunki umowy, których wykonawcy w zasadzie nie mogą negocjować.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: budowa dróg, inwestor, kraj, porady, porady prawne, prawo, prawo budowlane
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz