Notowania

porady
20.01.2012 05:10

Wykazy na dzierżawę gruntów

Pytanie: Z art. 34 ust 1 ust o gospodarce nieruchomościami wynika, że sobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełniają wymogi zawarte w pkt 1 i 2 w/w art....

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Z art. 34 ust 1 ust o gospodarce nieruchomościami wynika, że sobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełniają wymogi zawarte w pkt 1 i 2 w/w art. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni. Z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że w wykazie podaje się odpowiednio m.in. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.Czy jeżeli sporządzany jest wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użytkowania (a więc nie następuje zbycie nieruchomości w myśl art. 4 pkt 3b ustawy gn) istnieje
konieczność zawierania informacji o terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2?

Odpowiedź: W naszej ocenie, w wykazie o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz....

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz