Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
10.11.2012 05:10

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

Pytanie: Sąsiednia gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych swojej gminy poprzez włączenie w jej granice część naszej gminy, oraz o przeprowadzeniu...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Sąsiednia gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych swojej gminy poprzez włączenie w jej granice część naszej gminy, oraz o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przeprowadzenie konsultacji ma się rozpocząć od 12.11.2012 w oparciu o uchwałę z 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała ta jako prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym danego województwa. W uchwale tej zostały zawarte następujące zapisy: ?W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, które w dniu konsultacji posiadają czynne prawo wyborcze.? Zapis ten jest niezgodny z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. Zgodnie z art. 31 ust 3 Konstytucji... skoro wszyscy są równi wobec prawa, niedopuszczalnym jest ograniczanie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału w
konsultacjach do tych, którzy mają czynne prawo wyborcze oraz do tych, którzy stale zamieszkują w danej gminie. Przeprowadzenie konsultacji w oparciu o uchwałę podjętą z naruszeniem prawa powinno być nieważne. Czy nasza gmina, która jest bezpośrednio zainteresowana wynikiem konsultacji, ma legitymację prawną do tego aby doprowadzić do stwierdzenia, że uchwała z 2005 r w/s zasad i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sąsiedniej gminie, jest niezgodna z przepisami prawa a co za tym idzie nie powinna być podstawą do przeprowadzenia konsultacji. Jeżeli tak to jakie kroki powinna podjąć gmina aby doszło do stwierdzenia, że w/w uchwała jest niezgodna z przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz