Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
12.11.2008 00:00

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Pytanie: Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja była kompletna, nie wzywano nas do jej uzupełnienia. Okazało się jednak, że urząd nie posiada adresów właścicieli sąsiadującej z naszą nieruchomości i w związku z tym nie może ich zawiadomić o planowanej przez nas budowie. Próbowaliśmy, na sugestię urzędnika, sami zdobyć potrzebne adresy, ale nie udało się. Sytuację komplikuje fakt, że granicząca z nami nieruchomość (niezabudowana działka) ma formalnie 6 właścicieli. Jest to rodzeństwo, z którego 2 osoby już nie żyją (prawdopodobnie mają spadkobierców, o których nic nie wiemy), 1 osoba - Pani S. mieszka w naszej miejscowości, w domu jednorodzinnym na następnej działce, pozostali 2 współwłaściciele, chociaż żyją i są znani z imienia, nazwiska, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia oraz miejscowości ostatniego zameldowania (brakuje ulic i numerów domów i
mieszkań) są dla urzędu (a tym bardziej dla nas) nieuchwytni. Oprócz Pani S., z którą prawie sąsiadujemy (dzieli nas właśnie owa niezabudowana, podzielona między "ich sześcioro" działka) znamy adres jeszcze jednego współwłaściciela. Pani S. nie chce nam udostępnić żadnych danych dotyczących pozostałego rodzeństwa, a wiemy od niej samej, że je posiada. Nie chce tego zrobić, ponieważ "nie życzy sobie", abyśmy zbudowali nowy dom. Musiałby on być usytuowany na granicy z sąsiednią nieruchomością (której 1/6 należy do Pani S.), gdyż szerokość naszej działki wynosi 13m i nie pozwala na inne jego posadowienie. Taką lokalizację budynku przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie jest do niej wymagana zgoda sąsiada. Jednak Pani S. nie przyjmuje tego do wiadomości i oznajmiła, że nigdy nie wyrazi zgody na tę budowę, a przynajmniej utrudni nam jak tylko się da. Zaprojektowany dla nas indywidualnie dom spełnia wszystkie wymogi prawa budowlanego - na granicy ślepa ściana, bez okapu, czy innych
wystających elementów, wykończona materiałem niepalnym i nadbudowana nad połać dachu murem ogniowym obitym blachą. Miałby on stanąć prawie dokładnie w miejscu naszego starego domu (odziedziczonego niedawno po babci), który również stoi na owej granicy, ma 100 lat i nie nadaje się do remontu. Dowiedzieliśmy się, że istnieje możliwość ustalenia adresów właścicieli sąsiedniej nieruchomości przez Centralne Biuro Adresowe w Warszawie. Zasugerowaliśmy urzędnikowi w Starostwie Powiatowym, aby wysłał pisma w tej sprawie. Niestety, po 5 tygodniach od wysłania Starostwo nie otrzymało z CBA żadnej odpowiedzi (a przynajmniej tak twierdzi). Proponują nam zawieszenie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (najlepiej na nasz wniosek!) w związku z niemożnością ustalenia niezbędnych adresów. Nie potrafią (nie chcą?) ustalić adresów osób żyjących, nie mówiąc już o spadkobiercach zmarłych współwłaścicieli. Mówią nam, że bez adresów się nie da i żebyśmy je zdobyli, to wtedy "szybciutko wznowią postępowanie", a teraz muszą
je zawiesić, bo termin mija, a sprawy nie da się załatwić. Trudno nam uwierzyć, że nasza sprawa jest precedensem i nie ma rozwiązania. Nie jesteśmy w stanie zdobyć tych adresów żadną legalną drogą ze względu na ochronę danych osobowych. Słyszeliśmy, że dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania można wyznaczyć przedstawiciela/pełnomocnika, który będzie reprezentował ich interesy. Podobno mogliby nim być pozostali, znani z miejsca pobytu współwłaściciele. Czy, jeśli nie uda się ustalić miejsca pobytu 2 pozostałych żyjących współwłaścicieli oraz spadkobierców współwłaścicieli nieżyjących, możliwe jest ustanowienie dla nich pełnomocnika, a jeżeli tak, to jaka jest procedura?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy wskazać na przepis art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), na podstawie którego, organy administracji publicznej...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz