Notowania

porady
30.08.2011 05:10

Radny a prezez OSP - kompetencje

Pytanie: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie jest jednocześnie radnym tej Gminy. OSP jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w KRS, w ich statucie widnieje zapis:\"OSP może prowadzić...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie jest jednocześnie radnym tej Gminy. OSP jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w KRS, w ich statucie widnieje zapis:\"OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP\". OSP zawarła umowę dzierżawy z osobą fizyczną , która w tym budynku (użyczonym dla OSP przez gminę jako właściciela) prowadzi działalność gastronomiczną. Czy w związku z powyższym nie zachodzi sprzeczność z art.24f ustawy o samorządzie gminnym ?Czy radny gminy, w której uzyskał mandat może być jednocześnie prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli OSP zawarła umowę dzierżawy części obiektu na działalność gastronomiczną prowadzoną przez osobę fizyczną i z tego tytułu uzyskuje OSP dochody?

Odpowiedź:
Artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wyłącza, jako niedopuszczalne, następujące formy gospodarczej aktywności radnych:
- prowadzenie...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz