Notowania

porady
23.09.2014 05:11

Prawomocność decyzji a przywrócenie terminu

Pytanie: Zgodnie z Państwa wskazówkami złożyłem zażalenie do SKO na postanowienie wójta odmawiające mi przywrócenia terminu do zażądania przekazania sprawy rozgraniczenia z sąsiadem do sądu...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Zgodnie z Państwa wskazówkami złożyłem zażalenie do SKO na postanowienie wójta odmawiające mi przywrócenia terminu do zażądania przekazania sprawy rozgraniczenia z sąsiadem do sądu powszechnego. Do dnia dzisiejszego SKO nie wydało orzeczenia. W międzyczasie zmuszony byłem złożyć wniosek do sądu o podjęcie zawieszonego na zgodny wniosek stron postępowania o naruszenie posiadania przez sąsiada. Jak słusznie Państwo wskazaliście, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu lecz może je również po podjęciu kontynuować. Nasuwa się wątpliwość o moją sytuację procesową, w obliczu istnienia nadal nieuchylonej decyzji wójta zatwierdzającej granicę z sąsiadem. Wydaje się, że decyzja nie jest prawomocna, ponieważ nie rozstrzygnięto ostatecznie sprawy wniesienia mojego odwołania do drugiej instancji jaką jest w tym przypadku sąd powszechny. W moim przekonaniu postępowanie o przywrócenie terminu nie jest postępowaniem nadzwyczajnym wobec prawomocnej decyzji, lecz częścią postępowania odwoławczego. Poza tym
ponieważ wniosłem w terminie pierwotny wniosek o przekazanie sprawy rozgraniczenia do sądu, wykonanie decyzji winno zostać zawieszone na mocy art. 130§2 K.p.a. Jeśli się mylę, to może to zaważyć na rozstrzygnięciu o naruszenie posiadania, bowiem obawiam się ,że skarżony będzie argumentował, że mimo iż w momencie stawiania ogrodzenia sprawa granicy była sporna (bo postępowanie rozgraniczeniowe jeszcze się nie zakończyło), to obecnie dysponuje decyzją potwierdzającą jego prawo do spornego gruntu. Jaki jest status skarżonej decyzji na obecnym etapie postępowania? Proszę o wskazanie orzecznictwa rozstrzygającego podobną kwestię.

Odpowiedź: Jak już wskazaliśmy w odpowiedzi ID 47370 postępowanie przed wójtem zostało zakończone decyzją ostateczną. Nie zmienia tego fakt, że przysługuje w tym...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz