Odwołanie od decyzji meldunkowej

Pytanie: Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył się okres zameldowania czasowego chciałem je przedłużyć. Pani pracująca w dziale meldunków urzędu miasta uparcie żąda przedstawienia aktu notarialnego potwierdzającego prawo do nieruchomości. Akt ten mi się gdzieś zapodział a nie mam ochoty płacić notariuszowi za wydanie dodatkowego wypisu. Pani nie chce przyjąć do wiadomości informacji o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku o niezgodności niektórych przepisów ustawy meldunkowej z Konstytucją i permanentnie uniemożliwia mi wykonanie obowiązku meldunkowego. Jak mogę poradzić sobie z odmową urzędnika samorządowego tak by jednak nie dostarczając aktu notarialnego wykonać obowiązek meldunkowy?

Odpowiedź: Na wstępie wskazać należy, iż meldunek jest obowiązkiem administracyjnym. Jak stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności...
Czytaj także
Polecane galerie