Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
11.06.2006 00:00

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Pytanie: Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni wraz z jego korektami, stosownie do art. 25c ust. 3 i 5 w/w ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny składa w dwóch egzemplarzach przewodniczącemu rady powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W/w oświadczenie składa się będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. W/w odpowiedzialność karna wynika również z treści art. 25g w/w ustawy o samorządzie powiatowym. W w/w przepisach dosyć szczegółowo określono tryb składania oświadczeń majątkowych. Jednak
problem budzi możliwość składania tzw. korekt bądź aneksów do oświadczeń majątkowych już po terminie 30 kwietnia. W przedmiotowych przepisach nic konkretnego na ten temat się nie mówi. Czy jest gdzieś przepis będący podstawą do złożenia korekty oświadczenia majątkowego? Czy taką podstawą może być zapis z ust. 3 art. 25c w/w ustawy? Czy jest określony termin do składania tych korekt? Czy można składać korekty (aneksy) w przypadku, gdy urząd skarbowy lub przewodniczący rady powiatu wykryje w naszym oświadczeniu majątkowym jakieś nieprawidłowości? Jak wygląda ewentualna odpowiedzialność karna z art. 233 kk w przypadku złożenia korekty w związku z uwagami np. urzędu skarbowego? Jak wygląda orzecznictwo i literatura w przedmiotowym temacie? Czy są na ten temat wyjaśnienia odpowiednich organów?

Odpowiedź: Zgodnie z przywołanym w pytaniu art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz