Notowania

porady
29.03.2012 05:11

Kontrola zarządcza w samorządowej

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną kultury dotowaną z budżetu Urzędu Miejskiego, który jest w tym wypadku naszym Organizatorem. Cele statutowe realizujemy z dotacji podmiotowej oraz...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną kultury dotowaną z budżetu Urzędu Miejskiego, który jest w tym wypadku naszym Organizatorem. Cele statutowe realizujemy z dotacji podmiotowej oraz wypracowujemy dochody własne. Działamy w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o rachunkowości. W maju 2010r. zmieniła się ustawa o finansach publicznych z której wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność za decyzje podjęte w zakresie kontroli zarządczej spoczywa na kierującym jednostką, czyli w przypadku samorządów na: wójcie. burmistrzu, prezydencie miasta itp.Czy na naszej instytucji ciąży obowiązek samodzielnego wprowadzenia dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej? Czy powinien nam to zlecić nasz organ nadzorujący - prezydent miasta?

Odpowiedź: Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (l poziom kontroli...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz