Notowania

porady
30.08.2011 05:10

Kary za brak rekultywacji

Pytanie: Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek rolny klasy piątej mineralnej (RV). Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty klasy V można wyłączyć z produkcji rolniczej bez uzyskania decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Przedsiębiorca uzyskał koncesję która nakładała na niego obowiązek rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji (art. 80. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze). Art. 80. ust. 2 (ustawy PGiG) nakazuje do rekultywacji gruntów stosować przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Po zakończeniu eksploatacji przedsiębiorca zlecił przeklasyfikowanie gruntów z K(kopalnych) na N (nieużytek) (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja o kierunku i terminie zakończenia rekultywacji nie została jeszcze
wydana. Jakimi karami można ukarać przedsiębiorcę za nie wykonanie rekultywacji terenów po eksploatacji złoża (wcześniej RV)?

Odpowiedź: Wydaje się, że w przypadku niewykonania obowiązku rekultywacji terenów zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Wskazać należy przede...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz