Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.09.2014 05:11

Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

Pytanie: W ubiegłym roku mąż założył sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa za niesłuszny pół roczny dozór policyjny, który zasadził Sąd Okręgowy po zwolnieniu męża z półrocznego...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: W ubiegłym roku mąż założył sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa za niesłuszny pół roczny dozór policyjny, który zasadził Sąd Okręgowy po zwolnieniu męża z półrocznego aresztu. Mąż z tytułu niesłusznego aresztowania wcześniej otrzymał odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. Następnie wystąpił o odszkodowanie z tytułu poniesionych w tym okresie, udokumentowanych szkód materialnych w wysokości 246.820,78zł i zadośćuczynienie za okres dozoru w wysokości 1.350.000,00zł, t.j. łącznie 1.590.682,07zł . W tym wypadku, ponieważ była to sprawa z powództwa cywilnego, musiał wpłacić opłatę od pozwu w wysokości 84.732,00zł, co uczynił. Sąd Okręgowy odrzucił pozew. Mąż złożył apelację do Sądu Apelacyjnego. W tym wypadku, również musiał wpłacić opłatę sadową od zażalenia w wysokości 16.947,00zł. Sąd Apelacyjny wrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Okręgowego. Kwota zasądzona, stanowi około 11% całkowitego roszczenia męża. Po ponownym rozpatrzeniu, Sąd Okręgowy zasądził
od Skarbu Państwa, na rzecz męża kwotę 100.700,00zł tytułem odszkodowania i 75.000,00zł tytułem zadośćuczynienia. W jakiej formie zwrócić się ma mąż do Sądu o zwrot opłaty od pozwu w wysokości 84.732,00zł z Sądu Okręgowego oraz 16.947,00 zł opłaty sądowej od zażalenia z Sądu Apelacyjnego i kiedy to powinien zrobić? Czy należy mu się zwrot całej wpłaconej kwoty w pierwszej i drugiej instancji (jeśli żadna ze stron nie wniesie zażalenia)? Czy też jest to wyliczane procentowo, w zależności od wysokości roszczeń?

Odpowiedź: Kosztów (w tym także kosztów sądowych) można żądać od przeciwnika procesowego, który przegrał proces. Jeżeli żądania zostały uwzględnione tylko częściowo,...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz