Notowania

porady
23.09.2014 05:11

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu

Pytanie: Kilkanaście lat temu dokonałem darowizny mieszkania. Obecna wartość tej darowizny to ok. 350 tys. zł. Na skutek różnych okoliczności życiowych, w tym choroby, znajduję się w niedostatku. Mam...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Kilkanaście lat temu dokonałem darowizny mieszkania. Obecna wartość tej darowizny to ok. 350 tys. zł. Na skutek różnych okoliczności życiowych, w tym choroby, znajduję się w niedostatku. Mam długi i niską rentę. Aby przeżyć od szeregu lat muszę pożyczać pieniądze. Zamierzam wystąpić z powództwem o dostarczenie środków utrzymania w oparciu o art. 897 KC. Podarowane mieszkanie ma urządzoną księgę wieczystą. Mam 56 lat, niezdolność do pracy orzeczono na stałe. Comiesięczną pomoc chcę wstępnie określić na 1200 zł. O jakie zabezpieczenie roszczenia mogę się ubiegać i na jaką wysokość? Czy podobnie jak w sprawie o alimenty może to być zobowiązanie zobowiązanego do jednorazowej zapłaty? Czy może to być tylko wartość przedmiotu sporu (czyli roczna suma comiesięcznych świadczeń, których zamierzam się domagać)? Czy może to być zobowiązanie zobowiązanego do jednorazowej zapłaty moich długów (wynoszą ok. 160 tys. zł, częścią z nich jest dług z Funduszu Alimentacyjnym z tytułu wypłacania w zastępstwie
alimentów za pozostającego w niedostatku). Czy kwota zabezpieczenia może wynikać z hipotetycznego okresu dalszego mojego życia (wg GUS jest to 15 lat) pomnożonego przez wysokość comiesięcznego świadczenia (w tym wypadku chodziłoby o ustanowienie na tę kwotę hipoteki przymusowej)?

Odpowiedź: Kwestie dopuszczalnych form zabezpieczenia roszczenia pieniężnego określa art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.): Art. 747 k.p.c.Zabezpieczenie...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz