Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
25.10.2006 00:00

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Pytanie: Dnia 10.11.2004 r. przegrałem sprawę (wartość przedmiotu sporu - 10 000 zł) z mojego powództwa w sądzie rejonowym (wydział pracy). Sąd zasądził ode mnie na rzecz strony pozwanej 900 zł...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Dnia 10.11.2004 r. przegrałem sprawę (wartość przedmiotu sporu - 10 000 zł) z mojego powództwa w sądzie rejonowym (wydział pracy). Sąd zasądził ode mnie na rzecz strony pozwanej 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Występowałem osobiście. Wniosłem apelację do sądu okręgowego, również osobiście. Przed rozprawą poprosiłem adwokata o reprezentowanie mnie w trakcie rozprawy apelacyjnej (dn. 31.05.2005 r.), na którą stawił się powód i adwokat powoda. Apelacja została oddalona i zasądzono ode mnie 450 zł na rzecz strony pozwanej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. O kosztach orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wskutek skargi kasacyjnej wniesionej przez reprezentującego mnie adwokata (dn. 6.06.2006 r.) uchylił zaskarżony wyrok sądu okręgowego i przekazał sprawę sądowi okręgowemu (czyli sądowi II instancji) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. W postępowaniu
przed sądem okręgowym moim pełnomocnikiem jest ten sam adwokat, który prowadzi sprawę od maja 2005 r. Jakiego orzeczenia o wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla powoda należy oczekiwać w przypadku wyroku sądu okręgowego zasądzającego żądanie pozwu? Czy będą to koszty za postępowanie przed SR, SO, SN i ponownie przed SO?

Odpowiedź: Zgodnie z ogólną regułą określoną w art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę cywilną obowiązana jest do zwrotu przeciwnikowi...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz