Notowania

porady
23.09.2014 05:11

Termin dla składania wniosków dowodowych

Pytanie: Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki procesowe? Czy zmiana wartości nieruchomości, która nastąpiła po upływie terminu na powoływanie wniosków dowodowych wywołuje ujemne skutki procesowe, które są przesłanką do przywrócenia terminu?

Odpowiedź: Ujemne skutki procesowe powstałe to w szczególności skutki związane z uchybieniem terminowi do wniesienia środków zaskarżenia. Uchybienie terminowi powoduje...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz