Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
04.06.2007 00:00

Spoczywanie procesu

Pytanie: Prawie wszyscy lekarze zatrudnieni w szpitalu złożyli do dyrekcji identyczne pisma, w których stwierdzają, że dyżury w szpitalu pełnione są niezgodnie z normami czasu pracy: dzienną,...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Prawie wszyscy lekarze zatrudnieni w szpitalu złożyli do dyrekcji identyczne pisma, w których stwierdzają, że dyżury w szpitalu pełnione są niezgodnie z normami czasu pracy: dzienną, tygodniową oraz dla przyjętego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Twierdzą, iż nie otrzymywali równoważnych okresów odpoczynku tytułem przekroczenia norm pracy oraz, że nie było respektowane prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Zarzucają również, iż zaniżane było wynagrodzenie za pracę poza godzinami normalnej ordynacji oddziałów. Żądają naliczenia godzin nadliczbowych wypracowanych w czasie pełnienia dyżurów od dnia 1 maja 2004 r. do 31 marca 2007 r. Jeżeli ilość godzin nadliczbowych przekroczy normy: dobową, tygodniową i roczną żądają przyznania równoważnych okresów odpoczynku w możliwie najszybszym terminie. Ponadto żądają wyliczenia i wypłacenia różnicy między wynagrodzeniem należnym za pracę w godzinach nadliczbowych a wypłaconym za dyżury medyczne pełnione w okresie ostatnich 3 lat.
Część lekarzy złożyła do sądu pozwy podobnej treści. Dyrektor szpitala uważa, iż żądania wynikają z niedostosowania polskiego prawa do unijnego i chciałby zawieszenia procesu do czasu ujednolicenia prawa polskiego z unijnym w tej kwestii. Czy dyrektor szpitala może w tej sytuacji złożyć wniosek do sądu o zawieszenie postępowania do czasu dostosowania polskiego prawa do unijnego? Jeśli tak, to czy muszą wyrazić na to zgodę lekarze, którzy złożyli pozwy? Czy w czasie ewentualnego zawieszenia sprawy nie przedawnią się żądania lekarzy - te które będą z biegiem czasu dotyczyć zdarzeń starszych niż 3 lata?

Odpowiedź: Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości zawieszenia postępowania na czas oczekiwania na dostosowanie polskiego prawa do norm unijnych. W przedstawionej...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz