Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Rozprawa pod nieobecność pozwanego

Pytanie: Przeciwnik w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie gospodarczej w rubryce 7 formularza wniósł m. in. o dopuszczenie dowodu ze swoich zeznań i zeznań świadka, a ponadto "rozpoznanie sprawy również podczas nieobecności pozwanego". Czy ten ostatni wniosek jest wiążący i w razie nieobecności pozwanego można przeprowadzić rozprawę? Jeśli tak, to co wówczas działoby się z przesłuchaniem świadka?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu postępowania cywilnego pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Wniosek pozwanego ma na...
Czytaj także
Polecane galerie