Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
28.07.2008 00:00

Przewlekanie postępowania

Pytanie: W sporze o zapłatę z byłym przedsiębiorcą (sprawa toczy się jeszcze według przepisów o postępowaniu zwykłym, nie gospodarczym) przeciwnik gra na zwłokę. Złożył w trakcie rozprawy nowy wniosek...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: W sporze o zapłatę z byłym przedsiębiorcą (sprawa toczy się jeszcze według przepisów o postępowaniu zwykłym, nie gospodarczym) przeciwnik gra na zwłokę. Złożył w trakcie rozprawy nowy wniosek dowody z zeznań świadka (swojego pracownika). Świadek nie stawił się na rozprawę przesyłając dzień wcześniej do sądu faksem zwolnienie lekarskie (jeszcze przed wejściem w życie obowiązku korzystania z lekarza sądowego). Jednak tego dnia był w pracy, co potwierdził mój pracownik telefonicznie. Następnego wezwania świadek nie odebrał i nie przyjechał do sądu, więc sąd nałożył na niego grzywnę. Na kolejnej rozprawie świadek twierdził, że był na urlopie, jednak przeciwnik zgłosił wniosek o wyłączenie sędziego, więc nie wiem, jakie były losy grzywny. Wniosek o wyłączenie sędziego został prawomocnie oddalony. Teraz z kolei świadek się nie stawił, twierdząc w piśmie, że znowu jest na urlopie i przedstawił sądowi maile oraz wydruk potwierdzenia wpłaty zaliczki na wycieczkę. Sprawa ciągnie się już drugi rok.
Zeznanie świadka ma wykazać twierdzenie pozwanego, którego nie da się wyjaśnić zebranymi dowodami zgodnie z intencjami wnioskodawcy. Dowód ten jest w moim przekonaniu nieistotny dla sprawy, ale sądy pierwszej instancji mają w tym zakresie swoją, specyficzną praktykę (boją się oddalać wnioski). Jakie są dopuszczalne granice przeciągania rozprawy w ten sposób? Ile razy świadek może wyjeżdżać na urlop, jakimi dowodami musi to wykazywać i czy wreszcie sąd może pominąć taki środek dowodowy, nawet jeśli dotyczyłby on istotnej okoliczności, jeżeli wygląda na to, że powołany on został tylko dla zwłoki?

Odpowiedź: Ocena, czy dana okoliczność, mająca być przedmiotem dowodu, jest dla sprawy istotna, czy też nie, zależy w każdym wypadku od uznania sądu. Postanowienia...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz