Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
19.02.2007 00:00

Informacje od komornika

Pytanie: Mam dłużnika. Jego dług wobec mnie jest przeterminowany, zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu opatrzonym klauzulą wykonalności. 31.08.2006 skierowałam sprawę do komornika i wniosłam o...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Mam dłużnika. Jego dług wobec mnie jest przeterminowany, zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu opatrzonym klauzulą wykonalności. 31.08.2006 skierowałam sprawę do komornika i wniosłam o wszczęcie egzekucji z całego majątku dłużnika, tj. ruchomości, wierzytelności, wszystkich rachunków bankowych, nieruchomości, a w szczególności z ruchomości znajdujących się pod wskazanym adresem oraz z wynagrodzenia za pracę. Wnosiłam o egzekucję wraz z odsetkami i kosztami. Dnia 17.10.2006r. zwróciłam się do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji na temat toczącego się postępowania egzekucyjnego (art. 763 kpc). Po dwóch miesiącach otrzymałam tylko pismo informujące o zajęciu wynagrodzenia za pracę datowane na 13.12.2006 r. Czy powinnam pisemnie poinformować komornika, że wpłaty będę księgować najpierw na poczet odsetek, a potem kwoty głównej długu, czy takie jest moje prawo i nie muszę nikogo o tym zawiadamiać? Czy komornik powinien udzielić mi pełnej informacji, m.in. jakie ruchomości posiada, bądź nie
posiada dłużnik i czy zostały one zajęte? Czy komornik powinien mnie poinformować do jakiego dnia miesiąca i w jakiej wysokości będzie mi przekazywana kwota z zajętego wynagrodzenia za pracę? Czy jeżeli domniemywam, że dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, to powinnam się zwrócić z nowym pismem do komornika, żeby zajął ruchomości znajdujące się pod nowym adresem (pod każdym, pod jakim zamieszkuje dłużnik?)

Odpowiedź: Wyegzekwowane kwoty komornik rozdziela według planu podziału. Dla prowadzonej egzekucji nie ma znaczenia czy przekazaną przez komornika kwotę przeznaczy Pani...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz