Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
10.01.2007 00:00

Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

Pytanie: Razem z Siostrą (ja - wnioskodawca i siostra - wnioskodawczyni) złożyliśmy wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po Mamie i dział spadku z zaznaczeniem, że dział spadku...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Razem z Siostrą (ja - wnioskodawca i siostra - wnioskodawczyni) złożyliśmy wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po Mamie i dział spadku z zaznaczeniem, że dział spadku jest zgodny. Siostra wyjechała za granicę - tam mieszka stale. We wniosku do sądu podała adres, gdzie jest zameldowania w Warszawie (mieszkania, które jest przedmiotem spadku), gdzie przyjeżdżała kilka razy do roku do rodziców (oboje zmarli - sprawa spadkowa po Ojcu już się odbyła). Przed wyjazdem pozostawiła mi tzw. upoważnienie na poczcie do odbioru wszelkich przesyłek, które przyjdą na jej nazwisko i pod jej warszawski adres. Zostawiła również pełnomocnictwo poświadczone notarialnie o poniższej treści: Ja, E. ........ zamieszkała we Francji [...], ustanawiam pełnomocnika w osobie K. zamieszkałego w W. przy ul. .... Upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie przed sądami właściwej instancji w sprawie spadku po matce ... oraz przyjęcia tego spadku oraz do uiszczenia stosownego podatku w Urzędzie Skarbowym
oraz przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i bankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi a także do składania stosownych dokumentów, wniosków, oświadczeń w moim imieniu i na moją rzecz jak również do odbioru i kwitowania dokumentów korespondencji i przesyłek. Powyższe pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do udzielenia w moim imieniu dalszego pełnomocnictwa w tym do ustanowienia w moim imieniu pełnomocnika procesowego w postaci radcy prawnego lub adwokata do wszystkich spraw objętych niniejszym pełnomocnictwem. Do siostry na jej warszawski adres przyszło awizo po odbiór przesyłki z sądu (o terminie sprawy sądowej). Pomimo posiadania w/w upoważnień poczta odmówiła mi wydania tej przesyłki powołując sie na KPC art.131-147 i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu doręczania pism. Przeczytałem te dokumenty razem z późniejszymi zmianami i nie znalazłem przeciwwskazań do wydania mi wysyłki
sadu. Zaznaczam, iż do tej pory bez problemu odbierałem pisma sądowe w sprawie spadkowej po Ojcu, która odbyła się w zeszłym roku. Czyżby zmieniły się przepisy prawne? Na jakiej podstawie prawnej (proszę o padanie odpowiednich ustaw i rozporządzeń ) poczta miała prawo odmówić mi wydania przesyłki sądowej w sprawie cywilnej?

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 rozporządzenia sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 697...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz