Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
05.03.2008 00:00

Złożenie wniosku o ściganie

Pytanie: W związku z art 284 § 1 kk byłem przesłuchiwany w Komendzie Policji jako pokrzywdzony. Po 3 godzinnym przesłuchaniu został mi podsunięty do podpisu druk pouczenia pokrzywdzonego, który...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: W związku z art 284 § 1 kk byłem przesłuchiwany w Komendzie Policji jako pokrzywdzony. Po 3 godzinnym przesłuchaniu został mi podsunięty do podpisu druk pouczenia pokrzywdzonego, który podpisałem bez czytania, a policjant mnie nie poinformował o treści tego pouczenia. Treść p. 10. w pouczeniu: W razie złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie niektórych sprawców, obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby skazanej we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliższych osoby składającej wniosek ( art. 12 § 2 kpk). Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, nie dotyczy to przestępstwa określonego w artykule 197 kk (art. 12 § 3 kpk). Czy podpisanie na Komisariacie Policji powyższego pouczenia w związku z punktem 10 tegoż pouczenia powoduje automatyczne ściganie osoby najbliższej? Czy na
prowadzącym przesłuchiwanie ciąży prawny obowiązek poinformowanie przesłuchiwanego o skutkach podpisu pouczenia pokrzywdzonego w stosunku do osoby najbliższej? Czy złożenie oświadczenia do KP Policji po 2 dniach od przesłuchaniu w którym stwierdzam: że nie składam wniosku o ściganie osoby najbliższej i takiej samej treści oświadczenie bym złożył w dniu przesłuchania, gdybym został prawidłowo zapoznany o swoich uprawnieniach, jest prawnie wystarczające do nie ścigania osoby najbliższej?

Odpowiedź: Jak rozumiemy, mamy do czynienia z przestępstwem przywłaszczenia popełnionym na szkodę osoby najbliższej, które to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.By...

Tagi: porady, prawo, postępowanie karne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz