Notowania

porady
02.08.2010 00:00

Rozłożenie grzywny na raty

Pytanie: Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się rozłożyć spłatę na 20 rat po 500 zł każda. Wpłaty są dokonywane w miarę regularnie od lipca 2003 roku. W miarę - gdyż nie były opłacone 2 raty ze względu na opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez pracodawcę, jednak skazany pożyczył pieniądze od rodziny i zapłacił jednorazowo zarówno zaległe raty jak i bieżącą. Jakie było jego zdziwienie, gdy w czerwcu otrzymał pismo z sądu wzywające do zapłaty 9500 zł! Tytułem niewywiązania się z obowiązku spłacania grzywny. Pismo zawierało także pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na decyzję sądu, co też skazany uczynił. Wystosował pismo ponownie opisując swoją sytuację oraz dołączył kserokopię dowodu wpłat na wspomniane już 1500 zł. Od tej pory wszystkich wpłat dokonywał w terminie. Mimo to w październiku br. przyszła odpowiedź sądu, iż nie wyraża zgody na dalsze
spłacanie rat, gdyż skazany nie wykazał dobrej woli, nie próbował spłacić nawet mniejszych kwot rat, przesłał jedynie 200 zł, co oznacza, iż jego sytuacja nie jest taka zła. Pismo zawierało klauzulę, iż na niniejszą decyzję nie przysługuje zażalenie. Z tego pisma wynika niezbicie, iż na konto Sądu po prostu nie wpływają przekazywane przez skazanego pieniądze. Wpłaty dokonywane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Skazany dysponuje wszystkimi drukami wpłat z potwierdzeniem ich dokonania stemplem Poczty Polskiej. Pomyłka w numerze konta i danych płacącego jest wykluczona; zresztą nigdy nie została skazanemu odesłana przez pocztę żadna wpłata jako nieprawidłowa. Co w takiej sytuacji można zrobić? Spłata ponad 3 tys. złotych przez skazanego nie wchodzi w grę, zwłaszcza przed Świętami? Czy należy wysłać Sądowi kserokopie dowodów wszystkich wpłat z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku i wyjaśnieniem całej sytuacji, a przynajmniej próbą wyjaśnienia? Kogo należy wskazać jako winnego - pracowników Poczty Polskiej
czy też sądu?

Odpowiedź: Rozłożenie grzywny na raty można odwołać między innymi wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło...

Tagi: porady, prawo, postępowanie karne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz