Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
10.10.2006 10:35

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy

Czy jeżeli byłem sprawcą wypadku drogowego, w którym zostało rannych kilka osób dopuściłem się przestępstwa i będę za to ponosił odpowiedzialność karną?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Mirosław Trembecki/PAP)

Czy jeżeli byłem sprawcą wypadku drogowego, w którym zostało rannych kilka osób dopuściłem się przestępstwa i będę *za to *ponosił odpowiedzialność karną?

Dla prawidłowej odpowiedzi na to pytanie konieczne jest uzyskanie informacji na temat tego jak poważne obrażenia odniosły ofiary wypadku i jak zachował się sprawca wypadku bezpośrednio po zdarzeniu.

W przypadku gdy na skutek wypadku, osoby w nim uczestniczące doznały naruszenia narządu ciała lub rozstrój zdrowia do 7 dni to mamy do czynienia ze zwykłym wykroczeniem, a nie z przestępstwem.

Wykroczenie takie zgodnie z art. 86. § 1 kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny. Zgodnie z § 2 kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku, gdy na skutek wypadku powstały obrażenia trwające dłużej niż 7 dni mamy do czynienia z przestępstwem i zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu karnego.

Art. 177 kk stanowi, że kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu (zdefiniowany w art. 156 kk) to sprawca jest zagrożony pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ponadto w przypadku, gdy sprawca wypadku był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku to sąd orzeka karę za przypisane sprawcy przestępstwo od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ponadto art. 42 kk § 1 stanowi, że sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Tagi: prawo, porady, postępowanie karne
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz