Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
22.04.2008 00:00

Dozór uproszczony

Pytanie: Na mocy art. 169 § 3 skazany z wyrokiem w zawieszeniu został wezwany do sądu przez kuratora w sprawie dozoru uproszczonego. Treść § 3 jest znana, natomiast §§ 1 i 2 tego samego artykułu...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Na mocy art. 169 § 3 skazany z wyrokiem w zawieszeniu został wezwany do sądu przez kuratora w sprawie dozoru uproszczonego. Treść § 3 jest znana, natomiast §§ 1 i 2 tego samego artykułu mówią: Art. 169. § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem. § 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany. W wyroku nie ma ani słowa, że skazany zostaje oddany pod dozór. Jest tylko podana kara finansowa, oraz wymiar kary w zawieszeniu i zobowiązanie do naprawienia szkody. Podkreślam: nie ma ani słowa na temat oddania pod dozór. Czy dozór uproszczony następuje z mocy ustawy przy wyroku w zawieszeniu? Czy mogła nastąpić jakaś pomyłka (kurator ma mylne informacje)? Czy jeżeli w wyroku nie ma mowy o
oddaniu pod dozór, więc skazany nie zgłosił się w ciągu 7 dni, może mu grozić jakaś kara? Czy kurator ma prawo wzywać skazanego i żądać informacji, jeżeli skazany w żaden sposób nie został powiadomiony o oddaniu pod dozór?

Odpowiedź: Przytoczone przepisu pochodzą z kodeksu karnego wykonawczego.Zawieszając wyrok sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora (art. 73 § 1 kodeksu karnego)....

Tagi: porady, prawo, postępowanie karne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz