Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, nr: 6, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
SK 6/05 Wyrok z dnia 2005-04-18
Naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego
Z.U. 2005 / 4A / 36
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: