Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, nr: 3, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
SK 3/05 Wyrok z dnia 2007-03-27
Ograniczenie prawa zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu - zasada dwuinstancyjności
Z.U. 2007 / 3A / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: